AIESEP

Het doel is om experts op het gebied van motorische vaardigheden en fysieke fitheid beoordeling en -monitoring samen te brengen, evenals aanverwante disciplines. Het seminar is bedoeld om een ruimte te creëren voor reflectie en discussie over het uitvoeren, analyseren, interpreteren en gebruiken van motorische competentiemetingen in onderwijsomgevingen, terwijl kwaliteitsonderwijs op elk onderwijsniveau en in de basissport voor jongeren wordt gegarandeerd.

AIESEP 2023

Fontys ALO vertegenwoordigd tijdens AIESEP congres in Santiago de Chile

Het jaarlijkse AIESEP-congres (AIESEP is dé internationale organisatie voor onderzoek binnen het vakgebied LO & sport) vond dit jaar voor het eerst plaats in Zuid-Amerika, in Santiago de Chile welteverstaan. Docent-onderzoekers Gwen Weeldenburg en Menno Slingerland waren namens het lectoraat Move to Be en Fontys ALO beiden aanwezig en vervulden tijdens het congres diverse rollen.

Voor aanvang van het congres, tijdens de zogenaamde pre-conference sessies, verzorgden Gwen en Menno een praktijkworkshop voor het Teaching Games for Understanding mini-symposium. Vanuit het SpelinZicht model (GameInsight) werden deelnemers actief meegenomen in het speelbaar maken van doelspelen voor diverse niveaus.

Tijdens het congres presenteerde Gwen vervolgens een onderzoek vanuit haar promotietraject, met de presentatie getiteld ‘Designing a teacher professional development tool to optimize the motivational learning climate in secondary school PE’. In een grafisch wervelende presentatie nam ze haar publiek mee in de totstandkoming van de tool waarmee docenten LO hun lessen motiverender kunnen inrichten, wat na afloop diverse verzoeken opleverde voor vertaling van de tool naar o.a. het Engels en het Spaans.

Als bestuurslid van AIESEP bestonden de activiteiten van Menno vooral uit het voorzitten van diverse presentatie sessies, het beoordelen van de onderzoeksposters en het organiseren van de zogeheten ‘General Assembly’, waarin werd teruggekeken op het afgelopen bestuursjaar en vervolgens alle bestuursleden van AIESEP de plannen voor de toekomst presenteerden.

 

Fontys is inmiddels een gevestigde naam binnen internationale netwerken binnen LO, sport en bewegen en we blijven eraan werken om dit in de toekomst te versterken en verder uit te bouwen.

AIESEP 2023
AIESEP 2023
AIESEP 2023

AIESEP 2022

Internationaal succes met onderzoek naar beoordelen bij LO

AIESEP is de internationale organisatie voor onderzoek naar de lichamelijke opvoeding. Onderzoekers en universiteiten van over de hele wereld staan via AIESEP met elkaar in contact. Onder andere via het jaarlijkse congres, dat steeds op een andere plaats wordt gehouden.

Fontys ALO Eindhoven heeft een institutioneel lidmaatschap van AIESEP. Verschillende LO-onderzoekers van het lectoraat Move to Be leveren regelmatig een bijdrage aan de congressen door het presenteren van hun onderzoek. Ook organiseerde FSH in 2018 het ‘AIESEP Specialist Seminar on Assessment in Physical Education’. Een van de resultaten van dit meerdaags symposium, dat helemaal was gewijd aan het thema toetsen en beoordelen binnen de LO, was een ‘AIESEP Position Paper’ (uitgewerkt standpunt en advies). Inmiddels is dit in 12 talen vertaald.

Dit alles, gecombineerd met verschillende internationale onderzoekspublicaties, heeft ertoe geleid dat Lars Borghouts dit jaar werd uitgenodigd om een prestigieuze ‘keynote’ lezing te houden op het AIESEP congres aan Griffith University in Gold Coast, Australië.

In zijn lezing ging Lars onder andere in op de aard van de problematiek van beoordelen bij LO, de motivationele impact van beoordelen, en de uitdagingen die leraren LO ervaren wanneer zij meer formatief willen gaan beoordelen. Ook leidden Lars en zijn collega Menno Slingerland later in de week een themasessie waarin verder werd gediscussieerd over het onderwerp, met collega’s uit o.a. Frankrijk, Australië, Finland en Canada.

Menno presenteerde bovendien nog een onlangs afgerond onderzoeksproject waarbij hij samen met Lars en Gwen Weeldenburg drie vaksecties LO en begeleide in het implementeren van formatief beoordelen. Leraren blijken te ervaren dat ze daarvoor hun onderwijs opnieuw moeten doordenken. Ook vereist het een meer begeleidende rol in de les, in plaats van een sturende. Toch keken de leraren over het algemeen heel positief terug op deze ontwikkeling.

Het uiteindelijke doel van dit alles? Dat leraren LO, niet alleen in Nederland, meer kennis en mogelijkheden ter beschikking krijgen om het leren van leerlingen op een eerlijke, betrouwbare en motiverende manier te evalueren.