AIESEP

Het doel is om experts op het gebied van motorische vaardigheden en fysieke fitheid beoordeling en -monitoring samen te brengen, evenals aanverwante disciplines. Het seminar is bedoeld om een ruimte te creëren voor reflectie en discussie over het uitvoeren, analyseren, interpreteren en gebruiken van motorische competentiemetingen in onderwijsomgevingen, terwijl kwaliteitsonderwijs op elk onderwijsniveau en in de basissport voor jongeren wordt gegarandeerd.

AIESEP 2022

Internationaal succes met onderzoek naar beoordelen bij LO

AIESEP is de internationale organisatie voor onderzoek naar de lichamelijke opvoeding. Onderzoekers en universiteiten van over de hele wereld staan via AIESEP met elkaar in contact. Onder andere via het jaarlijkse congres, dat steeds op een andere plaats wordt gehouden.

Fontys ALO Eindhoven heeft een institutioneel lidmaatschap van AIESEP. Verschillende LO-onderzoekers van het lectoraat Move to Be leveren regelmatig een bijdrage aan de congressen door het presenteren van hun onderzoek. Ook organiseerde FSH in 2018 het ‘AIESEP Specialist Seminar on Assessment in Physical Education’. Een van de resultaten van dit meerdaags symposium, dat helemaal was gewijd aan het thema toetsen en beoordelen binnen de LO, was een ‘AIESEP Position Paper’ (uitgewerkt standpunt en advies). Inmiddels is dit in 12 talen vertaald.

Dit alles, gecombineerd met verschillende internationale onderzoekspublicaties, heeft ertoe geleid dat Lars Borghouts dit jaar werd uitgenodigd om een prestigieuze ‘keynote’ lezing te houden op het AIESEP congres aan Griffith University in Gold Coast, Australië.

In zijn lezing ging Lars onder andere in op de aard van de problematiek van beoordelen bij LO, de motivationele impact van beoordelen, en de uitdagingen die leraren LO ervaren wanneer zij meer formatief willen gaan beoordelen. Ook leidden Lars en zijn collega Menno Slingerland later in de week een themasessie waarin verder werd gediscussieerd over het onderwerp, met collega’s uit o.a. Frankrijk, Australië, Finland en Canada.

Menno presenteerde bovendien nog een onlangs afgerond onderzoeksproject waarbij hij samen met Lars en Gwen Weeldenburg drie vaksecties LO en begeleide in het implementeren van formatief beoordelen. Leraren blijken te ervaren dat ze daarvoor hun onderwijs opnieuw moeten doordenken. Ook vereist het een meer begeleidende rol in de les, in plaats van een sturende. Toch keken de leraren over het algemeen heel positief terug op deze ontwikkeling.

Het uiteindelijke doel van dit alles? Dat leraren LO, niet alleen in Nederland, meer kennis en mogelijkheden ter beschikking krijgen om het leren van leerlingen op een eerlijke, betrouwbare en motiverende manier te evalueren.