Eendaagse cursus ‘Gezond ouder worden’

Kijk vanuit een totaalperspectief naar gezond ouder worden en verdiep je kennis in een gezonde en actieve leefstijl voor ouderen. Dit leer je in de eendaagse cursus ‘Gezond ouder worden’

Een actieve en gezonde leefstijl draagt bij aan gezond ouder worden. Met z’n allen zijn we op zoek om zorgeloos oud te worden. Inzetten op een gezonde leefstijl is daarbij essentieel zodat we streven naar preventie in plaats van genezen. Juist nu! Deze eendaagse cursus geeft je inzicht in het proces rondom gezond ouder worden en geeft aandacht aan een positieve gezondheid.

Eendaagse cursus ‘Gezond ouder worden’

We worden met zijn allen steeds ouder en willen dat op een gezonde manier doen. Dat brengt voor alle levensfasen specifieke maatschappelijke uitdagingen met zich mee. Gezinnen met jonge kinderen worstelen met de balans tussen werk en privé, werknemers zijn op zoek naar manieren om duurzaam inzetbaar te blijven en met zijn allen streven we er naar om zorgeloos oud te worden. Inzetten op een gezonde leefstijl is essentieel, maar meteen complex met een zorgstelsel dat gebaseerd is op zorg en ziekte in plaats van op preventie en gezondheid. 

Deze cursus:

  • Geeft je inzicht in het proces rondom gezond ouder worden in verschillende levensfasen;
  • Geeft aandacht aan positieve gezondheid en een actieve en gezonde leefstijl voor ouderen;
  • Geeft je inzicht in gedragsverandering bij ouderen;
  • Staat stil bij de maatschappelijke, bestuurlijke en organisatorische uitdagingen van de ouder worden samenleving, zoals kwetsbaarheid, eenzaamheid, dementie, valpreventie en langer zelfstandig thuis wonen.
  • Biedt praktische werkvormen binnen een multidisciplinaire groep;
  • Geeft je de achtergrond om direct met dit thema aan de slag te gaan binnen jouw organisatie.

 

Voor wie?

De cursus Gezond ouder worden is vooral bedoeld voor professionals uit het werkveld welzijn, gezondheid en sport. De eendaagse cursus biedt een goede introductie op vitaliteit en de maatschappelijke uitdagingen die op dat gebied spelen. Wil jij direct aan de gang met dit thema, ontdekken wat jij kan doen en hoe je het kan aanpakken binnen jouw organisatie, dan is deze cursus geschikt voor jou.

Een mooie vervolgstap van deze cursus is de master Healthy Ageing of als je twijfelt of de master Healthy Ageing iets voor jou is dan kan deze cursus je goed inzicht geven bij je beslistraject.