FontysSHARE | terugblik editie 2023

Fontys SHARE is het jaarlijkse kennisevent van Fontys Sporthogeschool. Een dag waarin we de brug bouwen tussen kennis en kunde, tussen theorie en praktijk. Tijdens Fontys SHARE dagen we sport- en beweegprofessionals uit met de laatste wetenschappelijke inzichten en hoe deze toepasbaar gemaakt worden voor de praktijk. Onderzoekers uit het lectoraat ‘Move to Be’ van Steven Vos en Dave Van Kann spelen een grote rol tijdens deze dag maar ook docenten uit de opleidingen ALO, Sportkunde en de Ad Sport Topsport- en talentcoach.

FontysSHARE 2023

Bewegen is goed, meer bewegen is beter, zo luidt de richtlijn van de Gezondheidsraad. Binnen Fontys Hogeschool doet het lectoraat ‘Move to Be’ van Steven Vos en Dave van Kann onderzoek naar hoe sport- en beweegprofessionals dat nu in de praktijk voor elkaar kunnen krijgen. Van kennis naar kunde noemen we dat. Fontys SHARE is de dag van het jaar waarin we state-of-the-art onderzoek presenteren aan onze werkveldpartners. Aan iedereen die bezig is om mensen in beweging te krijgen en houden. We nemen jullie mee in de laatste inzichten en hoe die in de praktijk toepasbaar gemaakt kunnen worden.

 

Fontys SHARE is voor docenten LO op een middelbare school waar kinderen leren bewegen, buurtsportcoaches die zich bezig houden met beweegstimulering op een basisschool, leefstijlcoaches die mensen stimuleren in gedragsverandering of een trainer/ coach die mensen helpt het beste in zichzelf naar boven te halen. Deze dag ga je met gelijkgestemde collega’s luisteren naar de nieuwste inzichten maar krijg je ook tips om het morgen in de praktijk toe te passen. We gaan met elkaar in gesprek over goede voorbeelden, eigen ervaring en knelpunten waar we allemaal tegen aan lopen. Met andere woorden een dag voor en door professionals.

Deze Fontys SHARE richtte zich met name op de volgende professionals en thema’s:

Beweegstimulering in en rond school

Catch me if you can

Denk hierbij aan onderwerpen als de dynamische schooldag, bewegend leren en hoe deze interventies duurzaam op een school kunnen worden geïmplementeerd. 

Bewegen in de openbare ruimte

Sportcontrainer Eckart

Voor iedereen die aan de slag wilt met het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Hierbij nemen we ook de context van de basisschool mee. Denk hierbij aan buurtsportcoaches die in hun wijken hiermee aan de slag zijn of beleidsmedewerkers die zich hier mee bezig houden. 

Leefstijlcoaching

Vitality club Strijp

Thema’s die we tijdens Fontys SHARE laten terugkomen zijn gedragsverandering en de laatste inzichten rondom voedingsgedrag. Onderwerpen waar elke leefstijlcoach dagelijks mee te maken krijgt en nooit te veel kennis over kan hebben. 

Training & coaching

Voorkom en herstel

Trainers en coaches hebben steeds meer mogelijkheden om gegevens te verzamelen voor, tijdens en na trainingen en eventuele wedstrijden. Op basis van deze gegevens kan er goede sturing gegeven worden aan het trainingsproces en prestatie-ontwikkeling van de sporter(s).

Meer professionaliseren bij Fontys