Masterclass Healthy Ageing

De masterclass wordt georganiseerd door Fontys Hogeschool vanuit de master Healthy Ageing, het instituut HRM en Psychologie en het Centre of Expertise Health.

Datum: 24 april van 15.00 tot 17.00 uur.
Locatie: Explorelab @ Fontys Campus Rachelsmolen in Eindhoven.

Strategieën voor succesvol innoveren

Hoe ziet veranderen er uit in de zorg en gezondheidspraktijk; wat werkt wel en wat werkt niet? Hoe krijg je mensen mee en hoe werk je in een netwerk samen? Wat kan jij als professional bijdragen? Vragen waar we allemaal mee worstelen. Daar gaat het over in deze Masterclass.

Professionals kunnen veel betekenen. Zelf, maar vooral in samenwerking met anderen. Zorg vindt immers plaats in netwerken. Een netwerk neemt de behoefte van de patiënt als uitgangspunt, vanuit de gedachte dat verschillende spelers in het netwerk op verschillende momenten waarde kunnen toevoegen voor de patiënt. Het Integraal Zorg Akkoord uit 2022 zet die beweging voort. Netwerken worden uitgebreid naar regionale netwerken met partners van buiten de zorg, en samen met de patiënt zorgen we voor passende zorg met meerwaarde voor de patiënt en gericht op gezondheid in plaats van ziekte.

Hoe vertalen we dit naar passende zorg en aantoonbaar effectieve acties? Wat is jouw rol als professional, manager, beleidsmaker of patiënt? Wat is passende zorg en wat zijn aantoonbaar effectieve acties? Kijk en luister mee naar onze masterclass ‘Strategieen voor succesvol innoveren’.

 

Programma

  • 14.30-15.00 uur | Inloop
  • 15.00-15.05 uur | Welkom namens Fontys master Healthy Ageing en het Centre of Expertise Health
  • 15.05-16:00 uur | Sessie 1: ‘Samen voor een gezonde regio’ door Annette van Kuijk en Miriam de Werd
  • 16.00-16.15 uur | Pauze
  • 16.15-17:00 uur | Sessie 2: ‘Gedragsveranderingen bij verandertrajecten’ door Roderick Wondergem
  • 17:00-17.05 uur | Afsluiting
  • 17.05-17.30 uur | Netwerkborrel (alleen op locatie)