Dave Van Kann benoemd tot tweede lector
bij lectoraat Move to Be

Onlangs is Dave Van Kann aangesteld als lector Leren bewegen in en rondom de school binnen het Fontys lectoraat Move to Be. Op donderdagmiddag 30 maart 2023 wordt hij officieel geïnstalleerd en spreekt hij zijn lectorale rede uit. Deze openbare rede wordt voorafgegaan door het symposium ‘Bewegen in en rondom de school.’  

Zowel het symposium als de lectorale rede zijn openbaar en kosteloos toegankelijk.  U kunt zich, afhankelijk van uw beschikbaarheid en belangstelling, aanmelden voor een of beide onderdelen.  

De focus en inhoud van het symposium zijn een mooie opmaat naar de lectorale rede van Dave Van Kann die na afloop van het symposium zal worden uitgesproken. Zowel het symposium als de lectorale rede zijn openbaar en kosteloos toegankelijk en vinden plaats op decampus Sporthogeschool. U kunt zich voor beide onderdelen separaat aanmelden.  

Programma 30 maart 2023

Locatie: Fontys Sporthogeschool Eindhoven

13.00u Inloop 

13.30u Symposium ‘Bewegen in en rondom de school’ 

15.30u Pauze 

16.00u Lectorale rede Dave Van Kann 

17.00u Receptie 

Over het symposium Bewegen in en rondom de School

In het symposium nemen Prof. dr. Jasper Schipperijn (Southern Denmark University), Dr. Mirka Janssen (lector Hogeschool van Amsterdam ) en Dr. Lars Borghouts (Fontys) je mee in de meest recente ontwikkeling van bewegen op en rondom de school, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. Via inspirerende voorbeelden en casussen tonen zij welke kansen er allemaal liggen in en rondom de school om kinderen/jongeren meer, beter en met meer plezier te laten bewegen.  
Dit symposium is geschikt voor alle (aankomende) professionals die werken met de doelgroep kinderen/jongeren, denk hierbij aan (vak)leerkrachten, buurtsportcoaches, schoolleiders, beleidsambtenaren en onderzoekers. 
 
De focus en inhoud van het symposium is een mooie opmaat naar de lectorale rede van Dave Van Kann die na afloop van het symposium zal worden uitgesproken. Zowel het symposium als de lectorale rede zijn openbaar en kosteloos toegankelijk en vinden plaats op decampus Sporthogeschool .

Op voordracht van de benoemingsadviescommissie heeft het college van bestuur van Fontys besloten om dr. Dave Van Kann per 1 april 2022 aan te stellen als lector ‘Leren Bewegen in en rondom de school’  

 

Over het lectoraat 

In de afgelopen acht jaar heeft het lectoraat Move to Be zich ontwikkeld tot een stabiele onderzoeksgroep die erkend wordt voor haar maatschappelijke bijdrage aan een leven lang bewegen. In het lectoraatonderzoek staan drie kennisthema’s centraal: leren bewegen, actieve leefstijl en beweegvriendelijke omgeving. 

In de komende jaren ligt voor het lectoraat Move to Be de focus, in lijn met de Fontys strategie Fontys for Society, op het verhogen van de maatschappelijke impact van het praktijkgericht onderzoek. Daarom wordt gekozen om een lector ‘Leren bewegen in en rondom school’ aan te stellen die samen met lector Steven Vos invulling zal geven aan de ambities van het lectoraat Move to Be.  
Door de aanstelling van deze nieuwe lector krijgt van jongs af aan goed en voldoende bewegen, een extra impuls vanuit Fontys Sporthogeschool en het thema ‘preventie’ wordt hiermee nog sterker verankerd. 

Onderzoek

Dave Van Kann is nu o.a. bezig met het stimuleren van beweeggedrag bij kinderen in en rondom de basisschool