Welkom bij ons

Onderzoekers Lars en Menno op AIESEP

Nieuws

Grip op geluid

Grip op geluid

Grip op geluid Vorige week vond de kickoff gehad van het project Grip op Geluid plaats. Paramedisch is penvoerder en projectleider is Saskia Tuinder. Fontys...

Lees meer
CROW Magazine

CROW Magazine beweegvriendelijke omgeving

CROW Magazine Beweegvriendelijke Omgeving Maartje Kunen van Fontys Sporthogeschool: Studenten Sportkunde werken mee aan beweegvriendelijke omgeving, een uitdagende impuls. Lees het hele artikel hier Zie...

Lees meer
Sportcontrainer Eckart

SportContrainer Eckart geopend

SportContrainer Eckart geopend Op 31 augustus is de nieuwe SportContrainer in Eckart officieel geopend met wethouder Maes van Lanschot. Het is een uitklapbare container met...

Lees meer
Dave van Kann portret

Gezond Kindcentrum in Beweging

Gezond Kindcentrum in Beweging Binnenkort ondertekenen de betrokken partijen rondom Gezond Kindcentrum in Beweging een convenant om de samenwerking te bekrachtigen. Gezond Kindcentrum in Beweging...

Lees meer

Kennisthema's

Leren bewegen

Binnen het kennisthema leren bewegen van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van bewegen in en rondom de school centraal. Onze ambitie is om ALLE jongeren een gezonde, actieve start van hun leven te kunnen bieden. We maken een onderscheid tussen twee onderzoekslijnen binnen Leren Bewegen:

  • Lichamelijke opvoeding
  • Bewegen in en rondom school

Actieve leefstijl

Binnen het kennisthema ‘actieve leefstijl’ van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl centraal. We richten ons binnen deze onderzoekslijn enerzijds op volwassenen die het moeilijk vinden om een actieve leefstijl te combineren met werk en zorg voor een gezin en anderzijds op individuele en ongebonden breedtesporters zoals hardlopers, fietsers en wandelaars die behoefte hebben aan begeleiding op maat om blessures te voorkomen en demotivatie te overwinnen. We kijken met name naar de rol die technologie hierbij kan spelen.

Beweegvriendelijke omgeving

Binnen het kennisthema beweegvriendelijke omgeving (BVO) van het lectoraat Move to Be staat het gebruik van de openbare ruimte voor sporten en bewegen centraal. Onze ambitie is om de openbare ruimte zo in te richten dat mensen gestimuleerd worden om te bewegen.

 

Enkele voorbeelden van onderwerpen waar de onderzoekslijn ‘beweegvriendelijke omgeving’ zich mee bezig houdt zijn: meten en monitoren van het gebruik van de openbare ruimte, interdisciplinaire samenwerking in de openbare ruimte en laagdrempelige interventies in de openbare ruimte.

Over Een Leven Lang Bewegen

Fontys Sporthogeschool levert een wezenlijke bijdrage aan het welzijn in onze samenleving (#forsociety). Samen met studenten en werkveld werken we in een inspirerende onderwijs- en onderzoeksomgeving aan vernieuwende en voor de praktijk relevante oplossingen om iedereen van jong tot oud verantwoord te laten bewegen. Fontys Sporthogeschool staat voor een leven lang bewegen.Om deze impact nog beter te verwezenlijken brengen we onderzoek, innovatie én professionaliseringsactiviteiten dichter bij elkaar brengen in een Team Onderzoek & Professionalisering. Op deze wijze wordt beoogd om een gelijkwaardige positie van onderzoek ten opzichte van onderwijs te creëren. Dit sluit aan bij de ambitie van Fontys University of Applied Sciences. Onderzoek wordt daarmee ingezet als katalysator voor inhoudelijke vernieuwingen in het onderwijs en werkveld.