Leren bewegen en beweegstimulering

Binnen het kennisthema leren bewegen en beweegstimulering van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van bewegen in en rondom de school centraal. Onze ambitie is om ALLE jongeren een gezonde, actieve start van hun leven te kunnen bieden. We maken een onderscheid tussen twee onderzoekslijnen binnen Leren Bewegen:

  • Lichamelijke opvoeding;
  • Bewegen in en rondom school. 

Actuele projecten

RAAK PRO Dynamische Schooldag

January 10, 2024

RAAK PRO Dynamische Schooldag Meer over ‘De Dynamische Schooldag’ Een Dynamische Schooldag is een schooldag waarin er voldoende afwisseling is tussen zittende en bewegende activiteiten en is landelijk een steeds meer ingeburgerd begrip op scholen. Fontys Sport en Bewegen (FSenB) werkt hierin nauw samen met de partners van de Hogeschool van Amsterdam (landelijke initiatiefnemer) en […]

Naar het project >

KIEM Het Sportfolio

January 10, 2024

KIEM Het Sportfolio: een instrument voor formatief evalueren bij Lichamelijke Opvoeding Meer over ‘Het Sportfolio’Doel van het vak Lichamelijke Opvoeding (LO) is dat leerlingen niet alleen beter leren bewegen, maar dat er ook aandacht is voor omgangs- en regelbekwaamheden (bijvoorbeeld fair play, het zelfstandig kunnen spelen van een spel, het organiseren van een activiteit, etc.). […]

Naar het project >
Changing views thumbnail

Changing Views

April 28, 2023

Changing views | KIEM Sport Het plaatsen en onderhouden van fysieke inrichtingselementen in de openbare ruimte is kostbaar. Meer efficiënt gebruik van het bestaande aanbod in de fysieke omgeving door passend beweegstimuleringsaanbod is wenselijk en efficiënter gebruik kan bijdragen aan het verminderen van bewegingsarmoede.   In changing views staan drie onderzoeksvragen centraal: 1) Kunnen kinderen […]

Naar het project >

Actief Fundament, fundamenteel beter

March 10, 2023

Actief Fundament, fundamenteel beter Van jongs af aan goed en voldoende bewegen als basis voor een leven lang bewegen Bewegingsarmoede en aanverwante (gezondheids-gerelateerde) aandoeningen vormen een grote uitdaging in de samenleving. Terwijl veel aandoeningen zich pas relatief laat manifesteren (tijdens volwassenheid), wordt de basis hiervoor gelegd tijdens de jonge kinderjaren. Precies in deze vroege levensfase […]

Naar het project >

Peil. Bewegen & Sport 2023/2024

March 10, 2023

Peil. Bewegen & Sport 2023/2024 Hoe is het gesteld met de beweegcompetenties van groep-8-leerlingen? En wat is het aanbod in het bewegingsonderwijs? Zijn de beweegcompetenties van leerlingen gerelateerd aan kenmerken van leerlingen, leerkrachten en het aanbod? Dat zijn de hoofdvragen waarop een antwoord wordt gezocht in “Peil.Bewegen & Sport 2023/2024”. Het onderzoek geeft op basis […]

Naar het project >

Samen bewegen: diversiteit en inclusie in de gymles

March 10, 2023

Samen bewegen: diversiteit en inclusiviteit in de gymles De doelstelling van de gymles op het voortgezet onderwijs is dat jongeren deelname bekwaam worden gemaakt om nu en in de toekomst deel te nemen aan een beweegcultuur. Welke beweegcultuur (bijv. sportvereniging, sportschool of bewegen in de openbare ruimte) passend is, is afhankelijk van welke beweegidentiteit een […]

Naar het project >
Catch me if you can

Catch me if you can!

October 6, 2022

Catch me if you can How French adolescents seize social occasions and opportunities to be active Eerder onderzoek liet zien dat een ‘gebrek aan tijd’ vaak door adolescenten wordt gezien als reden om onvoldoende actief te zijn. Dit is een interessant gegeven, omdat juist pubers veel op school zitten, daarnaast ook veel slaap nodig hebben, […]

Naar het project >
Onderzoek

TARGETing de motivatie van leerlingen in het VO voor LO

October 4, 2022

TARGETing de motivatie van leerlingen in het VO voor LO Vanuit het lectoraat Move to Be van Fontys Sport en Bewegen en de TU/e werken we momenteel in samenwerking met BMD aan de ontwikkeling van een online en interactief instrument dat leraren kan ondersteunen bij het optimaliseren van een motiverend leerklimaat in de lessen LO. […]

Naar het project >
Toetsen en beoordelen LO

Toetsen en beoordelen LO

June 10, 2022

Toetsen en beoordelen LO Er is veel behoefte aan praktisch toepasbare kennis over toetsen en beoordelen bij LO daarom dit project toetsen en beoordelen LO. Er zijn binnen Lichamelijke Opvoeding (LO) maar weinig onderwerpen die zo veel discussie losmaken als ‘toetsen en beoordelen’. Veel leraren LO vinden het lastig om leerlingen te (moeten) beoordelen, gezien […]

Naar het project >
Methodiek Lesson Study

Methodiek Lesson Study

May 24, 2022

Methodiek Lesson Study Methodiek Lesson Study is een professionaliserings-methodiek ontwikkeld voor LO docenten. Hoe werkt lesson study? Bij lesson study (LS) werken docenten samen aan hun vakdidactische en pedagogische ontwikkeling, waarbij de concrete lesvoorbereiding. en -uitvoering centraal staan. Vertrekpunt van LS is de eigen praktijk van de leraren in een team en hun vragen ten […]

Naar het project >

Tools

Methodiek Lesson Study

Methodiek Lesson Study

Methodiek Lesson Study Methodiek Lesson Study is een professionaliserings-methodiek ontwikkeld voor LO docenten. Hoe werkt lesson study? Bij lesson study (LS) werken docenten samen aan

Mengpaneel motiverend beoordelen

Mengpaneel motiverend beoordelen

Mengpaneel motiverend beoordelen Het mengpaneel motiverend beoordelen is een tool en workshop om docenten in het VO te ondersteunen om principes van motiverend beoordelen toe

Fontys Beweegbox

Fontys Beweegbox

Fontys BeweegBox De BeweegBox ondersteunt leerkrachten in het primair onderwijs om bewegend leren toe te passen in de rekenles en taalles. Slechts 32 procent van

Kennisclips

Lectorale rede Dave van Kann

Lectorale rede Dave van Kann (30 maart 2023) Fontys Sport en Bewegen in Eindhoven, 30 maart 2023 – Dave Van Kann...

Pabo-ALO

Pabo-ALO

Pabo-ALO Wil jij kinderen goed leren bewegen én voor de klas staan? Dan is het traject Pabo-ALO iets voor jou....

Fontys vitaliteitsweek

Fontys Vitaliteitsweek opening

Fontys Vitaliteitsweek opening Fontys Vitaliteitsweek 2022 opening door Dennis Arts Manager onderzoek & professionalisering Dennis Arts opende de Fontys Vitaliteitsweek...

Cursussen en maatwerk trainingen

Eendaagse cursus Groepsdynamica

Eendaagse cursus Groepsdynamica Samenwerken levert zoveel meer op dan elke individuele bijdrage. Maar werken met anderen kan ook weerstand, onbegrip en...

Innovatiemanager Vitaliteit

Innovatiemanager Vitaliteit Wil jij je vitaliteitsbeleid duurzaam inzetten en niet werken met losse acties? Ben je op zoek naar hulp...

Andere leerlijnen

Actieve leefstijl

Actieve en gezonde leefstijl

Binnen het kennisthema ‘actieve en gezonde leefstijl’ van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl centraal. We richten ons binnen deze onderzoekslijn enerzijds op volwassenen die het moeilijk vinden om een actieve leefstijl te combineren met werk en zorg voor een gezin en anderzijds op individuele en ongebonden breedtesporters zoals hardlopers, fietsers en wandelaars die behoefte hebben aan begeleiding op maat om blessures te voorkomen en demotivatie te overwinnen. We kijken met name naar de rol die technologie hierbij kan spelen.

BVO

Beweegvriendelijke omgeving

Binnen het kennisthema beweegvriendelijke omgeving van het lectoraat Move to Be staat het gebruik van de openbare ruimte voor sporten en bewegen centraal. Onze ambitie is om de openbare ruimte zo in te richten dat mensen gestimuleerd worden om te bewegen.

Enkele voorbeelden van onderwerpen waar de onderzoekslijn ‘beweegvriendelijke omgeving’ zich mee bezig houdt zijn: meten en monitoren van het gebruik van de openbare ruimte, interdisciplinaire samenwerking in de openbare ruimte en laagdrempelige interventies in de openbare ruimte.