Leren bewegen

Binnen het kennisthema leren bewegen van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van bewegen in en rondom de school centraal. Onze ambitie is om ALLE jongeren een gezonde, actieve start van hun leven te kunnen bieden. We maken een onderscheid tussen twee onderzoekslijnen binnen Leren Bewegen:

  • Lichamelijke opvoeding;
  • Bewegen in en rondom school. 

Actuele projecten

Catch me if you can

Catch me if you can!

October 6, 2022

Catch me if you can How French adolescents seize social occasions and opportunities to be active Eerder onderzoek liet zien dat een ‘gebrek aan tijd’ vaak door adolescenten wordt gezien als reden om onvoldoende actief te zijn. Dit is een interessant gegeven, omdat juist pubers veel op school zitten, daarnaast ook veel slaap nodig hebben, […]

Naar het project >
Onderzoek

TARGETing de motivatie van leerlingen in het VO voor LO

October 4, 2022

TARGETing de motivatie van leerlingen in het VO voor LO Vanuit het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool en de TU/e werken we momenteel in samenwerking met BMD aan de ontwikkeling van een online en interactief instrument dat leraren kan ondersteunen bij het optimaliseren van een motiverend leerklimaat in de lessen LO. Hierbij baseren […]

Naar het project >
Toetsen en beoordelen LO

Toetsen en beoordelen LO

June 10, 2022

Toetsen en beoordelen LO Er is veel behoefte aan praktisch toepasbare kennis over toetsen en beoordelen bij LO daarom dit project toetsen en beoordelen LO. Er zijn binnen Lichamelijke Opvoeding (LO) maar weinig onderwerpen die zo veel discussie losmaken als ‘toetsen en beoordelen’. Veel leraren LO vinden het lastig om leerlingen te (moeten) beoordelen, gezien […]

Naar het project >
Changing views thumbnail

Changing Views

May 5, 2022

Changing views Het plaatsen en onderhouden van fysieke inrichtingselementen in de openbare ruimte is kostbaar. Meer efficiënt gebruik van het bestaande aanbod in de fysieke omgeving door passend beweegstimuleringsaanbod is wenselijk en efficiënter gebruik kan bijdragen aan het verminderen van bewegingsarmoede.   In changing views staan drie onderzoeksvragen centraal: 1) Kunnen kinderen met behulp van […]

Naar het project >
Start(v)aardig thumbnail

Start(v)aardig

May 5, 2022

Start(v)aardig Wie op jonge leeftijd vaardig start, de juiste fundamentele motorische vaardigheden aanleert en plezier ervaart in sporten en bewegen, ontwikkelt dikwijls een actieve leefstijl. In 2019 ging daarom het vierjarige RAAK PRO project “Start(V)aardig; bouwstenen voor de buurtsportcoach ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters” van start.  De kracht van onze partners Buurtsportcoaches hebben […]

Naar het project >
Workplace vitality hub

Move to Health

April 21, 2022

Move to Health Move to Health is een project van Fontys Sporthogeschool in samenwerking met verschillende bedrijven en organisaties. Tijdens dit project houden derdejaars en vierdejaars studenten van de opleiding Sportkunde zich bezig met het aanbieden van beweeg- en gezondheidscampagnes voor medewerkers. Gezondheid en vitaliteit leiden immers tot betere prestaties bij medewerkers en een vitale […]

Naar het project >
Coach in control thumbnail

Coach in control

April 21, 2022

Coach in control Trainers en coaches van sporttalenten hebben een complexe taak. Sporttalenten moeten hard trainen om de volgende stap te maken in hun sportcarrière of om de aansluiting bij de top te halen. Het belang van het werk van de trainers en coaches van talenten wordt nog eens benadrukt door de ambitie die Nederland […]

Naar het project >
Workplace vitality hub opening

Workplace Vitality Hub

April 21, 2022

Workplace Vitality Hub Vitale en gelukkige medewerkers ondanks of dankzij technologie in de workplace vitality hub? Dat onvoldoende bewegen verstrekkende gezondheidsgevolgen heeft is helaas geen angstbeeld meer maar is een harde realiteit. We zitten meer dan ooit en zijn steeds minder actief. En COVID-19 heeft het er allemaal niet beter op gemaakt…   Fysieke inactiviteit […]

Naar het project >

Tools

Methodiek Lesson Study

Methodiek Lesson Study

Methodiek Lesson Study Methodiek Lesson Study is een professionaliserings-methodiek ontwikkeld voor LO docenten. Hoe werkt lesson study? Bij lesson study (LS) werken docenten samen aan hun vakdidactische en pedagogische ontwikkeling, waarbij de concrete lesvoorbereiding. en -uitvoering centraal staan. Vertrekpunt van LS is de eigen praktijk van de leraren in een team en hun vragen ten aanzien van vak-inhoud, lesuitvoering en leeropbrengst. Zij werken samen aan het ontwerpen, uitvoeren en onderzoeken van een les. Het draait hierbij niet om de ‘perfecte les’, maar vooral om het verwerven van professionele kennis door onderzoek te doen naar de eigen lespraktijk. De focus ligt

KEIGAAF

KEIGAAF

KEIGAAF KEIGAAF is een multicomponent beweeg- en voedingsinterventie voor kinderen op basisschoolleeftijd. Over KEIGAAF KEIGAAF is een aanpak om een gezonde leefstijl onder basisschoolkinderen in Eindhoven te bevorderen. Het doel van KEIGAAF is het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl en gezondheids-achterstanden onder kinderen te verkleinen. Een aanpak op maat Basisscholen creëren vanaf schooljaar 2016-2017 op basis van hun eigen behoeften een gezonde omgeving voor de kinderen. Het is dus een project op maat. Een gezonde omgeving is een omgeving waarin bewegen en gezond eetgedrag mogelijk is en wordt gestimuleerd. In een gezonde omgeving worden KEIGAVE-activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten

Mengpaneel motiverend beoordelen

Mengpaneel motiverend beoordelen

Mengpaneel motiverend beoordelen Het mengpaneel motiverend beoordelen is een tool en workshop om docenten in het VO te ondersteunen om principes van motiverend beoordelen toe te passen in hun beroepspraktijk. Motiverend beoordelen in de lessen spel Met het ‘mengpaneel motiverend beoordelen’ gepresenteerd eerder in dit topic, kan een beoordeling motiverender gemaakt worden. Om dit te illustreren zijn principes uit het mengpaneel toegepast en uitgeprobeerd binnen een lessenreeks Beeball.  Aanbevelingen onderzoek Het werken met de beschreven leerinhouden, leertaken, leeractiviteiten/ didactische werkvormen is aan te bevelen. Echter dient het aantal leerdoelen en beoordelingscriteria gereduceerd te worden. De hoeveelheid criteria maakte het voor

Fontys Beweegbox

Fontys Beweegbox

Fontys BeweegBox De BeweegBox ondersteunt leerkrachten in het primair onderwijs om bewegend leren toe te passen in de rekenles en taalles. Slechts 32 procent van de basisschoolkinderen voldoet aan de beweegrichtlijn van zestig minuten matige tot zware inspanning per dag. Kinderen brengen maar liefst 500 minuten per dag zittend door en tijdens schooluren is dat percentage het hoogst. Dat moet anders, vinden ook veel leraren, maar vaak is er geen tijd of ruimte om aan de slag te gaan met methodes voor bewegend leren. Fontys Sporthogeschool en Fontys Hogeschool Kind & Educatie deden onderzoek en vonden de oplossing.  Dave Van

Kennisclips

Pabo-ALO

Pabo-ALO

Pabo-ALO Wil jij kinderen goed leren bewegen én voor de klas staan? Dan is het traject Pabo-ALO iets voor jou....

Fontys vitaliteitsweek

Fontys Vitaliteitsweek opening

Fontys Vitaliteitsweek opening Fontys Vitaliteitsweek 2022 opening door Dennis Arts Manager onderzoek & professionalisering Dennis Arts opende de Fontys Vitaliteitsweek...

Fontys SHARE 2021

Fontys SHARE 2021

Fontys SHARE 2021 Fontys SHARE 21 januari 2021 – Een leven lang bewegen is het jaarlijks kennisevent speciaal voor het...

Fontys SHARE 2022

Fontys SHARE 2022

Fontys SHARE 2022 FontysSHARE – Een leven lang bewegen is het jaarlijks kennisevent speciaal voor het werkveld van sport, onderwijs...

Cursussen en maatwerk trainingen

Andere leerlijnen

Actieve leefstijl

Actieve leefstijl

Binnen het kennisthema ‘actieve leefstijl’ van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl centraal. We richten ons binnen deze onderzoekslijn enerzijds op volwassenen die het moeilijk vinden om een actieve leefstijl te combineren met werk en zorg voor een gezin en anderzijds op individuele en ongebonden breedtesporters zoals hardlopers, fietsers en wandelaars die behoefte hebben aan begeleiding op maat om blessures te voorkomen en demotivatie te overwinnen. We kijken met name naar de rol die technologie hierbij kan spelen.

BVO

Beweegvriendelijke omgeving

Binnen het kennisthema beweegvriendelijke omgeving van het lectoraat Move to Be staat het gebruik van de openbare ruimte voor sporten en bewegen centraal. Onze ambitie is om de openbare ruimte zo in te richten dat mensen gestimuleerd worden om te bewegen.

Enkele voorbeelden van onderwerpen waar de onderzoekslijn ‘beweegvriendelijke omgeving’ zich mee bezig houdt zijn: meten en monitoren van het gebruik van de openbare ruimte, interdisciplinaire samenwerking in de openbare ruimte en laagdrempelige interventies in de openbare ruimte.