Toetsen en beoordelen LO

Er is veel behoefte aan praktisch toepasbare kennis over toetsen en beoordelen bij LO daarom dit project toetsen en beoordelen LO. Er zijn binnen Lichamelijke Opvoeding (LO) maar weinig onderwerpen die zo veel discussie losmaken als ‘toetsen en beoordelen’. Veel leraren LO vinden het lastig om leerlingen te (moeten) beoordelen, gezien de enorme verschillen in motorische vaardig-heden. Daarbij komt nog dat LO behalve beweegdoelen ook andere doelen heeft, die vastgelegd zijn in kerndoelen en eindtermen, en waarop ook beoordeeld zou moeten worden. 

Over het project

In dit project wordt onder andere in kaart gebracht hoe er in de praktijk wordt beoordeeld bij LO in Nederland, en wat de kwaliteit daarvan is. Daarbij is een belangrijk aandachtspunt dat leerdoelen, leeractiviteiten en beoordeling op elkaar moeten aansluiten (alignment). Ook doen we onderzoek naar de motivationele impact die beoordeling heeft op leerlingen. LO is erop gericht om leerlingen bekwaam én enthousiast te maken voor een actieve leefstijl. De huidige beoordelingspraktijk kan soms echter juist demotiverend zijn.

Leraren LO worden ondersteund in het formatief handelen via een ‘community of practice’ aanpak. Daarbij experimenteren zij onder begeleiding in de eigen lespraktijk met nieuwe, formatieve beoordelingsmethoden. Door deze aanpak is de kans op een blijvende doorwerking naar de praktijk groter dan via traditionele manieren van docentprofessionalisering.

We maken deel uit van een netwerk van experts uit 20 verschillende landen, om kennis uit te wisselen en te komen tot aanbevelingen voor beleid, praktijk en onderzoek.

AIESEP Specialist seminar

Onder de vlag van AIESEP, de wereldwijde organisatie voor ALO’s en LO-onderzoek, kwamen meer dan zeventig experts uit twintig verschillende landen bij elkaar om kennis uit te wisselen en te discussiëren. Op basis hiervan is door ALO-docenten Gwen Weeldenburg, Menno Slingerland en Lars Borghouts, in samenwerking met onderzoekers uit o.a. Australië, Ierland en de V.S., een advies opgesteld aan ALO’s en onderzoekers. Dit ‘AIESEP Position Statement’ poogt richting te geven aan het onderwijs en onderzoek op gebied van beoordelen bij LO, en zal gepubliceerd worden via AIESEP, en de website www.pe-assessment.com.

Op deze website, die in eerste instantie speciaal voor het symposium is ingericht, zijn ook de video-opnames van alle plenaire lezingen, en een ‘abstract book’ met samenvattingen van gepresenteerd onderzoek te vinden. Neem gerust een kijkje!

AIESEP 1
AIESEP 2
AIESEP 3

Publicaties

De volgende publicaties of artikelen werden geschreven in het kader van het project Punt voor Gym / Toetsen en Beoordelen bij LO:

Rubrics

‘Een verzameling beoordelings-rubrics die gebruikt kunnen worden bij de beoordeling van Lichamelijke Opvoeding’.

 

Downloadbare publicaties

De volgende publicaties of artikelen werden geschreven in het kader van het project Punt voor Gym/Toetsen en Beoordelen bij LO. Ze zijn te downloaden door erop te klikken.

Nationale en internationale presentaties

 • Borghouts, L. (2019). Keynote: Assessment in Physical Education. Sociedade Portuguesa de Educacão Fisica: Educacão (Fisica) O Valor Da Avaliacão, Lisbon (PO), March 16, 2019.
 • Borghouts, L., Slingerland, M., Weeldenburg, G., & MacHphail, A. (2019). The AIESEP Position Statement on PE Assessment. AIESEP World Congress, June 19-22, Garden City, New York (USA).
 • Slingerland, M., Weeldenburg, G., & Borghouts, L. (2019). (Door)ontwikkelen beoordelingssysteem LO. Het Hooghuis dagen, 26 maart, Oss, Nederland.
 • Weeldenburg, G., & Slingerland, G. (2019). Assessment within Physical Education Teacher Education: The case of Fontys University in the Netherlands. XII International Conference on formative and shared assessment in education, July 1-3, Segovia, Spain.
 • Borghouts, L., Slingerland, M., Weeldenburg, G. (2018). Physical Education Assessment in the Netherlands. AIESEP Specialist Seminar on PE Assessment, Eindhoven (NL).
 • Borghouts, L. (2018). Keynote: Beoordelen binnen LO. Netwerk Teaching Games, Eindhoven (NL).
 • Slingerland, M. (2018) Motiverend Beoordelen in de Praktijk van de LO. Keynote PABO Netwerk Vakbekwaam Bewegingsonderwijs, 14 oktober, Zwolle.
 • Weeldenburg, G., & Slingerland, M. (2018). Een beoordelingsinstrument ontwerpen: Hoe dat je dat? NTG symposium, 18 mei 2018, Eindhoven, Nederland.
 • Borghouts, L.B., Slingerland, M., Weeldenburg, G., Krijgsman, C., Koedood, G., & Barmentlo, H. (2017). Evalueren om te leren: Motiverend beoordelen bij lichamelijke opvoeding. Dag voor LO, Apeldoorn, 29 maart, 2017.
 • Slingerland M., van Pelt, D., Borghouts, L. (2017). Dutch PE Teachers’ Professional Development: Quantity, Quality and Influencing Factors. AIESEP World Congress, November 7-10, Guadeloupe, France.
 • Borghouts, L.B., Slingerland, M. Vos, S. (2016). Exploring constructive alignment in PE in the Netherlands; a mixed methods approach. AIESEP World Congress, Laramie, Wyoming (USA). June 8-11, 2016.
 • Borghouts, L.B., Slingerland, M. Vos, S. (2016). Constructive Alignment in LO in Nederland: een Mixed Methods aanpak. Dag van het Sportonderzoek, Groningen, 2016.
 • Borghouts, L., Slingerland, M. & Haerens, L. (2015) Alignment of learning objectives and assessment in physical education. AIESEP World Congress, July 8-11, Madrid, Spain. Oral presentation
 • Slingerland, M., Borghouts, L., Jans, L., Weeldenburg, G., van Dokkum, G. & Haerens, L. (2015) Development and evaluation of an in-service teacher training on motivational assessment in physical education. AIESEP World Congress, July 8-11, Madrid, Spain. Oral presentation.
 • Slingerland, M., Borghouts, L.B., (2015). Motiverend Beoordelen binnen LO. Papendaldagen KVLO, Arnhem, 23 juni, 2015.
 • Weeldenburg, G. Slingerland, M. Van Dokkum, G., Borghouts, L. (2015) Een Punt voor Gym?! Motiverend beoordelen. Studiedag Voortgezet Onderwijs, Eindhoven, 19 januari 2015.

De kracht van onze partners

Het lectoraat ‘Move to Be’ van Fontys Sport en Bewegen werkt op het gebied van Toetsen en Beoordelen van LO onder andere samen met Universiteit Gent, Universiteit Utrecht, AIESEP (de wereldwijde organisatie voor LO-onderzoek), University College Cork, scholengroep Het Hooghuis, en andere ALO’s.

Universiteit van utrecht
AIESEP
ALO Nederland
Het Hooghuis

Team toetsen en beoordelen LO

Dit project wordt gedraaid door Lars Borghouts, Menno Slingerland en Gwen Weeldenburg.

Lars Borghouts promoveerde in 2000 aan de Universiteit Maastricht in de Bewegingswetenschappen. Sinds 2002 is hij werkzaam bij Fontys Sport en Bewegen in Eindhoven. Hij was de ontwikkelaar en tot 2017 coördinator van de Master Sport- en Bewegingsonderwijs. Hij startte in 2007 het lectoraat (hbo-onderzoeksgroep) ‘Fysieke Activiteit en Gezondheid’, waaraan hij tot 2013 leidinggaf.

Lars Borghouts geeft les in zowel de bacheloropleiding Lichamelijke Opvoeding (LO) als de master Sport- en Bewegingsonderwijs en is inhoudelijk verantwoordelijk voor het onderdeel afstudeeronderzoek in de bacheloropleiding. Huidige onderzoeks-interesses omvatten toetsen en beoordelen, lesson study, doorlopende professionalisering van docenten, motivationeel klimaat, en video-observatie.

Menno Slingerland is gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht en is docent binnen de bachelor ALO Eindhoven en de master Sport- en Bewegingsonderwijs. Hij ontwikkelt onderwijs(materiaal) en verzorgt diverse modules binnen deze opleidingen.

In zijn onderzoek binnen het lectoraat Move to Be richt Menno zich op beoordelen binnen de lichamelijke opvoeding, professionalisering door leraren LO en op het vormgeven van optimale leeromgevingen om aan te sluiten bij de behoeften van alle leerlingen binnen lessen LO.

Gwen Weeldenburg is is opleidingsdocent en onderwijsontwerper binnen de bachelor ALO en onderzoeker binnen het lectoraat Move to Be van Fontys Sport en Bewegen. Gwen is promovendus bij de Technische Universiteit Eindhoven. Haar interesse en onderzoek heeft betrekking op de spel(er)gecentreerde didactiek van spelsporten (game based approach), het motivationeel leerklimaat en beoordelen binnen het vakgebied lichamelijke opvoeding (LO) op school.