Toetsen en beoordelen LO

Er is veel behoefte aan praktisch toepasbare kennis over toetsen en beoordelen bij LO daarom dit project toetsen en beoordelen LO. Er zijn binnen Lichamelijke Opvoeding (LO) maar weinig onderwerpen die zo veel discussie losmaken als ‘toetsen en beoordelen’. Veel leraren LO vinden het lastig om leerlingen te (moeten) beoordelen, gezien de enorme verschillen in motorische vaardig-heden. Daarbij komt nog dat LO behalve beweegdoelen ook andere doelen heeft, die vastgelegd zijn in kerndoelen en eindtermen, en waarop ook beoordeeld zou moeten worden. 

Over het project

In dit project wordt onder andere in kaart gebracht hoe er in de praktijk wordt beoordeeld bij LO in Nederland, en wat de kwaliteit daarvan is. Daarbij is een belangrijk aandachtspunt dat leerdoelen, leeractiviteiten en beoordeling op elkaar moeten aansluiten (alignment). Ook doen we onderzoek naar de motivationele impact die beoordeling heeft op leerlingen. LO is erop gericht om leerlingen bekwaam én enthousiast te maken voor een actieve leefstijl. De huidige beoordelingspraktijk kan soms echter juist demotiverend zijn.

Leraren LO worden ondersteund in het formatief handelen via een ‘community of practice’ aanpak. Daarbij experimenteren zij onder begeleiding in de eigen lespraktijk met nieuwe, formatieve beoordelingsmethoden. Door deze aanpak is de kans op een blijvende doorwerking naar de praktijk groter dan via traditionele manieren van docentprofessionalisering.

We maken deel uit van een netwerk van experts uit 20 verschillende landen, om kennis uit te wisselen en te komen tot aanbevelingen voor beleid, praktijk en onderzoek.

AIESEP Specialist seminar

Onder de vlag van AIESEP, de wereldwijde organisatie voor ALO’s en LO-onderzoek, kwamen meer dan zeventig experts uit twintig verschillende landen bij elkaar om kennis uit te wisselen en te discussiëren. Op basis hiervan is door ALO-docenten Gwen Weeldenburg, Menno Slingerland en Lars Borghouts, in samenwerking met onderzoekers uit o.a. Australië, Ierland en de V.S., een advies opgesteld aan ALO’s en onderzoekers. Dit ‘AIESEP Position Statement’ poogt richting te geven aan het onderwijs en onderzoek op gebied van beoordelen bij LO, en zal gepubliceerd worden via AIESEP, en de website www.pe-assessment.com.

Op deze website, die in eerste instantie speciaal voor het symposium is ingericht, zijn ook de video-opnames van alle plenaire lezingen, en een ‘abstract book’ met samenvattingen van gepresenteerd onderzoek te vinden. Neem gerust een kijkje!

AIESEP 1
AIESEP 2
AIESEP 3

De kracht van onze partners

Het lectoraat ‘Move to Be’ van Fontys Sporthogeschool werkt op het gebied van Toetsen en Beoordelen van LO onder andere samen met Universiteit Gent, Universiteit Utrecht, AIESEP (de wereldwijde organisatie voor LO-onderzoek), University College Cork, scholengroep Het Hooghuis, en andere ALO’s.

Universiteit van utrecht
AIESEP
ALO Nederland
Het Hooghuis

Team toetsen en beoordelen LO

Dit project wordt gedraaid door Lars Borghouts, Menno Slingerland en Gwen Weeldenburg.

Lars Borghouts promoveerde in 2000 aan de Universiteit Maastricht in de Bewegingswetenschappen. Sinds 2002 is hij werkzaam bij Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Hij was de ontwikkelaar en tot 2017 coördinator van de Master Sport- en Bewegingsonderwijs. Hij startte in 2007 het lectoraat (hbo-onderzoeksgroep) ‘Fysieke Activiteit en Gezondheid’, waaraan hij tot 2013 leidinggaf.

Lars Borghouts geeft les in zowel de bacheloropleiding Lichamelijke Opvoeding (LO) als de master Sport- en Bewegingsonderwijs en is inhoudelijk verantwoordelijk voor het onderdeel afstudeeronderzoek in de bacheloropleiding. Huidige onderzoeks-interesses omvatten toetsen en beoordelen, lesson study, doorlopende professionalisering van docenten, motivationeel klimaat, en video-observatie.

Menno Slingerland is gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht en is docent binnen de bachelor ALO Eindhoven en de master Sport- en Bewegingsonderwijs. Hij ontwikkelt onderwijs(materiaal) en verzorgt diverse modules binnen deze opleidingen.

In zijn onderzoek binnen het lectoraat Move to Be richt Menno zich op beoordelen binnen de lichamelijke opvoeding, professionalisering door leraren LO en op het vormgeven van optimale leeromgevingen om aan te sluiten bij de behoeften van alle leerlingen binnen lessen LO.

Gwen Weeldenburg is is opleidingsdocent en onderwijsontwerper binnen de bachelor ALO en onderzoeker binnen het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool. Gwen is promovendus bij de Technische Universiteit Eindhoven. Haar interesse en onderzoek heeft betrekking op de spel(er)gecentreerde didactiek van spelsporten (game based approach), het motivationeel leerklimaat en beoordelen binnen het vakgebied lichamelijke opvoeding (LO) op school.