Cursusaanbod

Cursussen

Innovatiemanager Vitaliteit

Innovatiemanager Vitaliteit Wil jij je vitaliteitsbeleid duurzaam inzetten en niet werken met losse acties? Ben je op zoek naar hulp...

Eendaagse cursus Groepsdynamica

Eendaagse cursus Groepsdynamica Samenwerken levert zoveel meer op dan elke individuele bijdrage. Maar werken met anderen kan ook weerstand, onbegrip en...

Eendaagse cursus gedragsverandering

Eendaagse cursus gedragsverandering Als professional die de cliënt wil ondersteunen bij het verbeteren van zijn leefstijl, dien je kennis te...

Maatwerk trainingen

Heb je behoefte aan een andere cursus of training? Laat het ons weten. Wil je een cursus aangepast op een groep medewerkers? Weet dat wij ook maatwerk leveren. Onze docenten komen graag ingevlogen om de juiste kennis en inzichten te delen in een eigen training. Op eigen locatie, Fontys locatie of een andere locatie. 

Cursus op maat

Zit jouw bedrijf of de medewerkers met een scholingsvraag? Laat het ons weten en onze docenten maken een programma op maat. Van een dagcursus tot meerdaagse cursus of complete opleiding.

In-company trainingen

Heb je een groep professionals die een bepaalde scholingsvraag hebben? Dan is er ook een mogelijkheid om in samenspraak met de docenten een cursusdag(en) in te richten! Dit kan op eigen locatie, Fontys Sport en Bewegen of een externe locatie. 

Onze Masters

MSBO

Sport- en Bewegingsonderwijs (deeltijd)

Het vak lichamelijke opvoeding, of bewegingsonderwijs, wil jeugd bekwaam maken voor een levenslange actieve leefstijl. Als docent LO en vakdocent draag je hieraan bij, maar wil je dat welllicht nóg diepgaander doen. In deze master doe je de kennis en kunde op om de (eigen) LO-omgeving te vernieuwen. De master Sport- en Bewegingsonderwijs legt het accent op het beïnvloeden van gedrag, het verbinden van school, sport en omgeving en curriculumvernieuwing binnen de Lichamelijke Opvoeding. Je bent hierna in staat om goed onderbouwd praktijkveranderingen door te voeren.

MHAP

Healthy Ageing Professional (deeltijd en voltijd)

We worden steeds ouder en willen dat op een gezonde manier doen. Als aanstaand professional in het werkveld van gezondheid, welzijn en sport krijg je dan ook te maken met een steeds oudere doelgroep. Tegelijkertijd brengt de ouder wordende samenleving specifieke bestuurlijke, maatschappelijke en organisatorische uitdagingen met zich mee.

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep het decennium 2020-2030 niet voor niets uit tot het “Decade of healthy ageing”.

De voltijdmaster Healthy Ageing houdt zich daarom bezig met dé toekomstvragen van de volksgezondheid. We leren je om multidisciplinair en evidence-based aan de slag te gaan met innoveren en implementeren.

Onze Bachelors

ALO

ALO

Op Fontys ALO word je opgeleid om je leerlingen in de breedste zin te begeleiden naar een gezonde en actieve leefstijl. Dat gaat over goed leren bewegen, maar ook over waarden die je samen met het bewegen overbrengt, zoals gezondheid, teamwork en fairplay. Enthousiaste, inspirerende en kundige docenten ondersteunen je bij je studie en je persoonlijke ontwikkeling tot eerstegraads docent LO. Je bent straks bevoegd om les te geven binnen alle onderwijsvormen en op alle niveaus.

Sportkunde

Sportkunde

Je gaat studeren en werken in een wereld waarin bewegen steeds belangrijker wordt. De leefstijl van mensen verandert en welvaartsziekten als overgewicht nemen toe. Ook de overheid en het bedrijfsleven zien de waarde van gezondheidsbevordering en investeren daar steeds vaker in. Daarnaast spelen bewegen en sport een belangrijke rol bij (het behouden van) sociale contacten. Tijdens de opleiding bereid jij je voor om op het gezondheidsvlak en sociaal-maatschappelijk vlak het verschil te maken.

Ad Sport

Ad Topsport- en Talentcoach

Behoort het begeleiden van (top)sporters en talenten, een begeleidingsteam aansturen of het bepalen van een meerjarenbeleid van je organisatie, tot je ambities? Dan is de tweejarige deeltijd- opleiding Associate Degree Sport, met het uitstroomprofiel Topsport- en Talentcoach (TTC), iets voor jou.