Welkom bij ons

Alumni

Welkom bij het Alumni-netwerk van Fontys Sporthogeschool

Lang geleden, onlangs of iets daar tussen in, ben je afgestudeerd aan Fontys Sporthogeschool (Tilburg/ Sittard/Eindhoven) of een van de voorgangers daarvan: ALO of KALO Tilburg.

Je hebt je opleiding op je eigen manier mogen ervaren; het heeft een bijdrage geleverd aan wie je nu bent en je hebt er vrienden voor het leven gemaakt. Omdat wij weten dat dit een bijzondere opleiding is die een sterke band creëert tussen studenten en het instituut, is het ‘Alumni-netwerk Fontys Sporthogeschool’ opgericht.

Ambitie

Het Alumni-netwerk heeft de ambitie om onze alumni te verbinden aan ‘ons’ instituut, haar studenten (aspirant-alumni) en elkaar. Hierbij staan drie pijlers centraal om een inspirerend en dynamisch netwerk te vormen; Podium, Vloer & Bar.

Aan de hand van deze pijlers organiseert het Alumni-netwerk, in samenwerking met Fontys Sporthogeschool en het werkveld, diverse activiteiten. Dit alles in het kader van elkaar ‘Inspireren’, ‘Ontmoeten’ of ‘Verbinden’. Via deze pagina, en periodiek via een nieuwsbrief, houden we je op de hoogte van alle activiteiten die dit Alumni-netwerk je te bieden heeft.

Het Alumni-netwerk creëert een platform waar (aspirant-) alumni en Fontys Sporthogeschool elkaar inspireren door het geven of bijwonen van lezingen, gastcolleges en presentaties. Hierbij staat het delen van kennis over actuele ontwikkelingen en inzichten op het gebied van duurzaam en verantwoord sporten en bewegen centraal.

 

Vloer

Om te Valoriseren en te verbinden

Het Alumni-netwerk creëert de mogelijkheid aan alumni en Fontys Sporthogeschool om kennis over te dragen door praktisch aan de slag te gaan tijdens workshops. Op de vloer staat het toepassen van kennis over actuele ontwikkelingen of inzichten op het terrein van duurzaam en verantwoord sporten en bewegen, centraal.

 

Bar

Om te Ontmoeten en te netwerken

Het Alumni-netwerk voorziet in de behoefte van alumni en Fontys Sporthogeschool om elkaar te ontmoeten. In een ambiance van gezelligheid en gemoedelijkheid is er ruimte voor samenzijn om elkaars ervaringen uit heden en verleden met elkaar te delen. Hierbij staat het onderhouden van bestaande alsook het opdoen van nieuwe relaties centraal.

 

Alumnibeleid visual

Alumni

Fay, 3e jaars student Fontys ALO

Fay, 3e jaars student Fontys ALO

Stagelopen vind ik het leukst. Op die manier maak ik al vroeg in de opleiding kennis met verschillende schooltypen, ontwikkel ik me als persoon én als docent LO natuurlijk.

Merle, 4e jaars student Sportkunde

Merle, 4e jaars student Sportkunde

“Fijn om een afgestudeerde Sportkundige als stagebegeleider te hebben. Hij heeft ervaring in het werkveld én weet hoe het er op de opleiding aan toe gaat.”

Thijs, docent ALO - Fontys Sporthogeschool

Thijs, docent ALO - Fontys Sporthogeschool

"De master heet 'Sport- en Bewegingsonderwijs'; ik ben met name gefocust op het onderwijskundige aspect"

Hylke, docent fysiotherapie - Fontys Paramedische Hogeschool

Hylke, docent fysiotherapie - Fontys Paramedische Hogeschool

"Veel modules hebben raakvlakken met mijn interesses, dus dat maakt het makkelijker om mijn werk met mijn studie te combineren"

Ben jij een alumnus van Fontys Sporthogeschool?

Team van ambassadeurs

Om de alumni ambitie uit te dragen is er een team actief, bestaande uit alumni (ambassadeurs) en medewerkers Fontys Sporthogeschool.

Interesse om ambassadeur te worden? Of heb je ideeën of vragen over het Alumni-netwerk van Fontys Sporthogeschool? Contacteer ons dan via het volgende e-mailadres: alumni-sporthogeschool@fontys.nl. en volg ons via @Sporthogeschool op Twitter of Fontys Sporthogeschool op Linkedin en Facebook.

Lid worden van het alumni-netwerk?

Wij vragen geen kosten voor het lidmaatschap, dus daar hoef je het niet voor te laten. Meld je nu aan: