Over ons

Over een leven lang bewegen

Fontys Sporthogeschool levert een wezenlijke bijdrage aan het welzijn in onze samenleving (#forsociety). Samen met studenten en werkveld werken we in een inspirerende onderwijs- en onderzoeksomgeving aan vernieuwende en voor de praktijk relevante oplossingen om iedereen van jong tot oud verantwoord te laten bewegen. Fontys Sporthogeschool staat voor een leven lang bewegen.

Om deze impact nog beter te verwezenlijken brengen we onderzoek, innovatie én professionaliseringsactiviteiten dichter bij elkaar brengen in een Team Onderzoek & Professionalisering. Op deze wijze wordt beoogd om een gelijkwaardige positie van onderzoek ten opzichte van onderwijs te creëren. Dit sluit aan bij de ambitie van Fontys University of Applied Sciences. Onderzoek wordt daarmee ingezet als katalysator voor inhoudelijke vernieuwingen in het onderwijs en werkveld.

Over Fontys

Fontys is een omvangrijke en brede publieke hogeschool, met 46.000 studenten en 5.000 medewerkers, en met locaties in tien steden in het zuiden van Nederland (Noord-Brabant en Limburg). Fontys is een stichting, die wordt bestuurd door een driehoofdig college van bestuur. Het toezicht ligt in handen van de raad van toezicht die uit zeven leden bestaat.

De 25 afzonderlijke instituten van Fontys verzorgen gezamenlijk meer dan 100 opleidingen – bachelors, masters, associate degrees, en trainingen en cursussen voor de zakelijke markt – en voeren praktijkgericht onderzoek uit, ieder in samenwerking met en voor het eigen werkveld. De instituten en het college van bestuur worden ondersteund door zeven diensten, op het gebied van financiën, IT, marketing en communicatie, personeel en organisatie, huisvesting en facilitaire zaken, onderwijs en onderzoek, en studentenvoorzieningen.

Contact

Fontys Sporthogeschool

Heb je vragen over Fontys PRO of alumni?

Contactpersoon: Margje Moonen

Functie: Werkveldverkenner Fontys Sporthogeschool

E-mail: m.moonen@fontys.nl

Lectoraat Move to be

Heb je vragen over onderzoek of het lectoraat?

Contactpersoon: Steven Vos

Functie: Lector Move to Be

E-mail: s.vos@fontys.nl