Peil. Bewegen & Sport 2023/2024

Hoe is het gesteld met de beweegcompetenties van groep-8-leerlingen? En wat is het aanbod in het bewegingsonderwijs? Zijn de beweegcompetenties van leerlingen gerelateerd aan kenmerken van leerlingen, leerkrachten en het aanbod? Dat zijn de hoofdvragen waarop een antwoord wordt gezocht in “Peil.Bewegen & Sport 2023/2024”. Het onderzoek geeft op basis van grootschalige dataverzameling in een representatieve steekproef inzicht in het niveau van de beweegcompetenties van groep-8 leerlingen (beoogde steekproefomvang N = 2400) op Nederlandse basisscholen. Beweegcompetenties van leerlingen zijn een voorwaarde voor het aanleren van een (duurzame) fysiek actieve leefstijl en sportparticipatie. Hiervoor doorlopen de leerlingen in twee aaneen sluitende lesuren een circuit bestaande uit 7 stations. De meeste stations zijn in eerdere peilingen reeds onderzocht zijn op betrouwbaarheid, aangevuld met nieuw te ontwikkelen stations (e.g., duojagerbal met bevrijden, coachen van anderen). Aanvullend wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten voor leerlingen en leerkrachten. Door gebruik te maken van de bestaande stations (ankers) biedt het peilingonderzoek de mogelijkheid tot het vergelijken van de beweegcompetenties van leerlingen met de peiling uit 2016. Een verdiepende studie beoogt verbanden te signaleren tussen de beweegcompetenties van leerlingen en de kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs. Hiervoor worden bij een kleine steekproef van scholen die aan de peiling hebben deelgenomen lesopbservaties uitgevoerd. Hierin worden op een 8-tal dimensies leerkrachtgedragingen geobserveerd. Tevens worden er interviews gehouden met leerlingen. In de verdiepende studie is er specifieke aandacht voor beweegplezier van leerlingen als voorwaardelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van het bewegingsonderwijs (e.g., het ontwikkelen van beweegcompetenties).

Team ‘Peil. Bewegen & Sport 2023/2024’

Dave van Kann is vanuit lectoraat Move to Be betrokken bij dit project.

Dave van Kann is lector ‘leren bewegen’ binnen het lectoraat Move to Be, opleidingscoördinator van de Master Sport- en Bewegingsonderwijs en docent in de bachelor ALO bij Fontys Sport en Bewegen. Daarnaast is hij verbonden aan de Universiteit Maastricht, vakgroep Gezondheidsbevordering.

Dave richt zich op (interventie-)onderzoek naar beweeggedrag van kinderen, de rol die de (school)omgeving hierin speelt en hoe deze omgeving en breder context optimaal kan worden ingericht om bewegen te stimuleren. Hij is projectleider van verschillende onderzoeken naar beweegstimulering, zowel binnen als buiten de muren van de school, zoals KEIGAAF, SALTO studie en Bewegend Curriculum.