Lectorale rede Dave van Kann (30 maart 2023)

Fontys Sport en Bewegen in Eindhoven, 30 maart 2023 – Dave Van Kann werd benoemd tot lector binnen lectoraat Move to Be. Hij houdt zich bezig met de kennisthema’s ‘Leren bewegen’ en ‘Beweegvriendelijke omgeving’. De droom van het lectoraat is ‘Een leven lang bewegen’ en raakt alle kennisthema’s en onderzoeken die gedaan worden door het lectoraat in samenwerking met betrokken collega’s, onderwijsinstellingen en het werkveld. Het doel van het lectoraat en Fontys Sport en Bewegen is om impact te maken in de maatschappij: van de doelgroep kinderen (‘Leren bewegen’, opleiden van LO-docenten tot  de master Sport- en Bewegingsonderwijs) tot aan de doelgroep ouderen (‘Beweegvriendelijke omgeving’, opleiden tot Sportkundige en de master Healthy Ageing) en alles daar tussenin. 

Dave Van Kann herhaalde dit in zijn presentatie met praktijkvoorbeelden en visuele ondersteuning. Alle sprekers op het symposium en de rede benadrukten de urgentie van het probleem, maar ook maatschappelijke relevantie van het onderwerp met de focus op bewegen onder (jonge) kinderen. Bewegen en het aanleren van een gezonde leefstijl aanpakken, begint bij het begin: de eerste stapjes thuis en later in en rondom de school.