RAAK PRO Dynamische Schooldag

Meer over ‘De Dynamische Schooldag’

Een Dynamische Schooldag is een schooldag waarin er voldoende afwisseling is tussen zittende en bewegende activiteiten en is landelijk een steeds meer ingeburgerd begrip op scholen. Fontys Sport en Bewegen (FSenB) werkt hierin nauw samen met de partners van de Hogeschool van Amsterdam (landelijke initiatiefnemer) en Hanzehogeschool Groningen. FSenB opereert als expertisecentrum voor de regio Zuid-Nederland.

Hoewel sommige onderdelen van de schooldag relatief eenvoudig iets actiever kunnen worden ingericht, is het structureel en passend vormgeven van een Dynamische Schooldag een complex implementatietraject dat ongeveer 3 jaar in beslag neemt. De Dynamische Schooldag inrichten en implementeren is maatwerk en sterk afhankelijk van de context van de school (team, gebouw, omgeving). Met subsidie van de Beweegalliantie en in samenwerking met onze partners en Maastricht Sport, zijn we afgelopen jaar gestart met het actief begeleiden van een aantal basisscholen van stichting Mosalira in Maastricht om de schooldagen structureel Dynamisch in te richten. In januari 2024 start een nieuw 4-jarig RAAK Pro project ‘Dynamische Schooldag op maat’. Naast de scholen in Maastricht starten we hierbinnen ook nieuwe implementatietrajecten op bij scholen in Eindhoven (SALTO en SKPO) en de Kempenregio (RBOB de Kempen) op.

Dit project wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers vanuit Fontys Sport en Bewegen die ook verbonden zijn aan Kenniscentrum Youth, Education and Society (YES). Dit in samenwerking met partners: Hogeschool van Amsterdam, Hanze Hogeschool, deelnemende basisscholen, Amsterdam UMC/VUmc, schoolbesturen, gemeentes (Eindhoven, Groningen en Amsterdam), scho;ingsorganisaties, KVLO en Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Betrokkenen vanuit Lectoraat Move to Be

Dave van Kann is lector ‘leren bewegen’ binnen het lectoraat Move to Be, opleidingscoördinator van de Master Sport- en Bewegingsonderwijs en docent in de bachelor ALO bij Fontys Sport en Bewegen. Daarnaast is hij verbonden aan de Universiteit Maastricht, vakgroep Gezondheidsbevordering.

Dave richt zich op (interventie-)onderzoek naar beweeggedrag van kinderen, de rol die de (school)omgeving hierin speelt en hoe deze omgeving en breder context optimaal kan worden ingericht om bewegen te stimuleren. Hij is projectleider van verschillende onderzoeken naar beweegstimulering, zowel binnen als buiten de muren van de school, zoals KEIGAAF, SALTO studie en Bewegend Curriculum.

Anoek Adank

Anoek Adanks is docent-onderzoeker bij Fontys.

Teun Remmers is docent-onderzoeker bij Fontys Sport en Bewegen en geeft les binnen de bacheloropleiding LO en de Master Sport- en Bewegingsonderwijs. Hij promoveerde als Epidemioloog en Gezondheidswetenschapper aan de Universiteit Maastricht (2017) met een proefschrift over beweegpatronen van kinderen, met daarin speciale aandacht voor het objectief meten van beweeg- en verplaatsingspatronen met behulp van accelerometrie en GPS. Daarvoor studeerde hij in 2011 af als docent LO bij de Fontys Sport en Bewgen. In het onderzoeksteam van het lectoraat doet Teun onderzoek naar de rol van het bewegingsonderwijs en de schoolomgeving in het stimuleren van fysieke activiteit.

Jasper de Graef

Jasper de Graef volgde het eerste jaar (2011) van de ALO nog in Tilburg. Hij verhuisde daarna mee naar de ALO in Eindhoven die hij in 2015 afrondde. Na een aantal jaar te hebben gewerkt in het Primair Onderwijs startte hij in 2019 aan de Master Sport- en Bewegingsonderwijs, bij Fontys Sporthogeschool, die hij in 2021 Cum Laude afrondde. Zijn Masterthesis ging over welke factoren van invloed zijn op de motorische vaardigheid van het jonge kind. Als onderzoeker binnen het lectoraat is hij vooral bezig met onderzoeksprojecten gericht op bewegen in het Primair Onderwijs.