Changing views | KIEM Sport

Het plaatsen en onderhouden van fysieke inrichtingselementen in de openbare ruimte is kostbaar. Meer efficiënt gebruik van het bestaande aanbod in de fysieke omgeving door passend beweegstimuleringsaanbod is wenselijk en efficiënter gebruik kan bijdragen aan het verminderen van bewegingsarmoede.

 

In changing views staan drie onderzoeksvragen centraal:

1) Kunnen kinderen met behulp van technologische ondersteuning worden verleid om gebruik te maken van andere locaties dan zij gewend zijn?

2) Kan de perceptie en zienswijze van kinderen op de beweegvriendelijkheid van de omgeving worden beïnvloed middels gerichte blootstelling aan inrichtingselementen via de technologische applicatie ‘missiemaster’?

3) Hoe kan het gebruik van de openbare ruimte door kinderen worden geoptimaliseerd en kunnen kinderen die van nature minder beweegdrang hebben, meer gestimuleerd worden om te bewegen door hen actief te betrekken in de ontwikkeling van beweegstimuleringsaanbod?

Onderzoeksvraag 1 wordt onderzocht middels een kleinschalig experiment door het gebruik van missiemaster, waarmee kinderen via een GPS-route door hun wijk worden ‘rondgeleid’ (werkpakket 1). Op basis van een herhaalde meting bij basisschoolleerlingen en de evaluatie van app-gegevens wordt het potentieel van deze technologie onderzocht. Hierbij

wordt onderzocht of de perceptie van beweegvriendelijkheid van de omgeving kan worden beïnvloed en of door veranderde blootstelling aan omgevingsmogelijkheden nieuwe sociale interacties ontstaan. De kwantitatieve meting bij leerlingen vormt tevens de basis voor de selectie van een specifieke doelgroepen leerlingen voor deelname aan werkpakket

2 waarin middels een participatief actie-onderzoek passend beweegstimuleringsaanbod wordt ontwikkeld. Via meerdere iteraties in het ontwikkelproces en met behulp van een nieuw te ontwikkelen ‘efficiëntiegraadmeter’ voor buurtsportcoaches wordt in werkpakket 3 de tweede onderzoeksvraag beantwoord. 

In dit project zijn veel leerzame en nieuwe inzichten opgedaan. Deze zullen we komende periode stap voor stap met jullie delen. Volg de berichtgeving hierover op www.eenlevenlangbewegen.com. Alle ontwikkelde producten worden duurzaam en vrij beschikbaar gesteld via een online platform, www.beweegvriendelijkebuurt.nl.

Team Changing Views

Dit project wordt gedraaid door Dave van Kann, Nina Bartelink en Ruben Walravens. In samenwerking met Maastricht Sport.

Dave van Kann is lector ‘leren bewegen’ binnen het lectoraat Move to Be, opleidingscoördinator van de Master Sport- en Bewegingsonderwijs en docent in de bachelor ALO bij Fontys Sport en Bewegen. Daarnaast is hij verbonden aan de Universiteit Maastricht, vakgroep Gezondheidsbevordering.

Dave richt zich op (interventie-)onderzoek naar beweeggedrag van kinderen, de rol die de (school)omgeving hierin speelt en hoe deze omgeving en breder context optimaal kan worden ingericht om bewegen te stimuleren. Hij is projectleider van verschillende onderzoeken naar beweegstimulering, zowel binnen als buiten de muren van de school, zoals KEIGAAF, SALTO studie en Bewegend Curriculum.

Nina Bartelink is docent-onderzoeker binnen het lectoraat Move to Be. Ze is gepromoveerd (cum laude) op het project De Gezonde Basisschool van de Toekomst aan Maastricht University.  Nina is sinds november 2022 werkzaam bij Fontys. Ze is betrokken bij verschillende projecten, zoals het KIEM project Changing Views en het project Aanjagers van/voor leren en ontwikkelen binnen het kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen. Nina’s focus binnen het onderzoek ligt voornamelijk op de ontwikkeling en implementatie van contextgerichte aanpakken op scholen die bezig zijn met de bevordering van een gezonde leefstijl. Daarnaast kijkt ze naar de rollen van (beweeg)professionals in en rondom scholen en hoe samenwerking versterkt kan worden.

Ruben Walravens is docent binnen de Bachelor Sportkunde bij Fontys Sport en Bewegen. Hij is Master in Marketing (Avans+) en is daarvoor afgestudeerd als Bachelor Vrijetijdsmanagement (NHTV). Hij geeft de vakken marketing, ondernemen en doet de onderzoeks- en afstudeerbegeleiding. Voorheen is Ruben actief geweest in het evalueren van grootschalige hardloopevenementen waar de focus lag op het ontwikkelingen van typologieën van hardlopers. Binnen het lectoraat is hij nu betrokken bij het KIEM project Changing Views en vorig jaar bij het project ‘De buurtsportcoach als katalysator voor de beweegvriendelijke omgeving’ waaruit de website beweegvriendelijkebuurt.nl is ontwikkeld. Zijn focusgebied ligt nog steeds op het verkrijgen van inzichten in sporters, sportieve gebruikers van de openbare ruimte wat vervolgens kan bijdragen aan het ontwikkelen van sport- en beweegaanbod en -producten voor individuele of groepen sporters.