Mengpaneel motiverend beoordelen

Het mengpaneel motiverend beoordelen is een tool en workshop om docenten in het VO te ondersteunen om principes van motiverend beoordelen toe te passen in hun beroepspraktijk.

Motiverend beoordelen in de lessen spel

Met het ‘mengpaneel motiverend beoordelen’ gepresenteerd eerder in dit topic, kan een beoordeling motiverender gemaakt worden. Om dit te illustreren zijn principes uit het mengpaneel toegepast en uitgeprobeerd binnen een lessenreeks Beeball. 

Aanbevelingen onderzoek

Het werken met de beschreven leerinhouden, leertaken, leeractiviteiten/ didactische werkvormen is aan te bevelen. Echter dient het aantal leerdoelen en beoordelingscriteria gereduceerd te worden. De hoeveelheid criteria maakte het voor sommige leerlingen te complex. Zeker gezien het feit dat binnen LO het werken met lessenreeksen van drie tot vier lessen gangbaar is, en de beschikbare onderwijs-/leertijd daarmee gering is, is het verstandig om je te richten op een paar leerdoelen die geconcretiseerd zijn middels criteria

In onderstaand minicollege vertelt docent Lars Borghouts meer over de methode die binnen Fontys Sport en Bewegen ontwikkeld is om gymleraren tools te geven om alle leerlingen te kunnen motiveren voor een actieve leefstijl en ze tegelijkertijd ook te kunnen beoordelen. Met de motiverend mengpaneel methode kan elke beoordeling van elke leerling motiverender worden gemaakt.