SPRONG MOOI PASS

Woensdag 27 maart kwamen lectoren en docentonderzoekers in Utrecht bijeen om aan de slag te gaan met SPRONG MOOI PASS. De projectgroep bestaat uit (docent-)onderzoekers en lectoren van Hogeschool WindesheimHanzehogeschool GroningenHaagse Hogeschool, HAN Sports & Exercise Studies (HAN University of Applied Sciences)Inholland University of Applied SciencesHogeschool van AmsterdamHZ University of Applied Sciences en Fontys. Deze groep gaat samen met 46 regionale en landelijke consortium partners de handen ineenslaan om de ambitie van ‘eenlevenlangbewegen voor iedereen mogelijk te maken van lokale acties tot landelijk beleid.

Tijdens deze sessie was er ruim aandacht om elkaar beter te leren kennen. Deze onderzoeksgroep werkt al geruime tijd samen in allerlei diverse projecten en verschillende samenstellingen en de hogescholen maken allen onderdeel uit van het lectorenplatform Sport en Bewegen. Dat platform is al sinds 2016 actief, lichtte projectleider en lector Steven Vos (Move to Be, Fontys)  toe in zijn openingsverhaal waarin de ontwikkeling op vlak van praktijkgerichte sport- en beweegonderzoek van de afgelopen tien jaren geschetst werd. SPRONG is een volgende stap in onze samenwerkingen om een (inter)nationaal erkende onderzoeksgroep te worden met methodologische expertise in het combineren van actiegerichte en discipline-overstijgende methodieken.

De aanwezigen wisselden hun eerste ideeën en gedachtes met elkaar uit wat volgens hen van belang is om de praktijkgerichte onderzoeksinfrastructuur rondom sport en bewegen te versterken. Daarin werden aspecten benoemd zoals het versterken van de positionering van het HBO sport en beweegonderzoek, het vormen van een krachtig lerend netwerk met daadwerkelijke impact en bij te dragen aan de opgave van de wicked problems. Hoe dat te realiseren in een werkelijkheid die vaak weerbarstiger is, werd dieper op ingegaan tijdens het laatste deel van de sessie. Hierin gaf Lector ‘Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek’ Harry van Vliet (Hogeschool van Amsterdam) een interactieve training over hoe kennis de praktijk niet alleen bereikt, maar ook verandert. En dat het creëren van verandering dus ook al tijdens het onderzoek plaatsvindt en niet alleen achteraf.

PASS staat voor ‘Professionalisering om een sprong te maken van lokale Actie naar Systeemverandering voor Sport en bewegen’. Met de SPRONG groep willen we lokaal, kleinschalig en bottom-up in living labs kennis ontwikkelen en implementeren én deze opschalen naar landelijke beleidsmatige systeemveranderingen. Vanuit vier samenhangende werkpakketten werken we gedurende acht jaar aan de volgende infrastructurele aspecten: verstevigen van lerende netwerken, implementeren van kennis (methodologie/tools) om overstijgend (discipline/sector/niveau) samen te werken, ontwikkeling van leiderschap, ‘human capital’ en een cultuur rondom systeemtransities, en versterken van een living lab-structuur.  

In deze SPRONG-groep werken de acht hogescholen (met Fontys Hogeschool als penvoerder), samen met 46 regionale en landelijke consortiumpartners (publieke instellingen, mkb, kennisinstellingen en brancheorganisaties). De regeling SPRONG MOOI is onderdeel van het programma SPRONG van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het programma MOOI in Beweging van ZonMw: Sport & bewegen.


Het doel
(Inter)nationaal erkende onderzoeksgroep met methodologische expertise in het combineren van actiegerichte en discipline-overstijgende methodieken.


De aanpak
Versterken van de praktijkgerichte onderzoeksinfrastructuur rondom sport en bewegen door lokaal, kleinschalig en bottom-up kennis te ontwikkelen, te implementeren én deze op te schalen naar landelijke beleidsmatige systeemveranderingen.

WP 1: Programma ontwikkeling. 
WP 2: Living labs en lerende netwerken. 
WP 3: Methodologieën en professionalisering. 
WP 4: Systematische veranderingen en transities.