Sport encounters

Sport encounters is onderzoek naar de rol van professionals die mensen in kwetsbare posities begeleiden naar sportieve ontmoetingen.

Over het project

In juli 2019 werd door ZonMw in het kader van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen het onderzoeksproject Calibrating Inclusive Sporting Encounters gehonoreerd.

In dit project zal een consortium bestaande uit universiteiten, hogescholen en maatschappelijke partners de komende vier jaar onderzoek doen naar de cruciale rol die organisatienetwerken en eerstelijns-professionals, zoals buurtsportcoaches en sociaal werkers, spelen in het begeleiden van mensen in kwetsbare posities naar sportieve ontmoetingen en het organiseren daarvan.

Via twee living-labs in Utrecht en Eindhoven genereert het onderzoeksproject meer inzicht in het vormgeven en organiseren van sportieve ontmoetingen. Frontline professionals werken vanuit verschillende routines waarover beperkte kennisuitwisseling plaatsvindt. Samen met professionals en bewoners in kwetsbare posities worden praktische tools ontwikkeld.

Het doel hiervan is om tot betere toeleiding en meer structurele sportdeelname te komen. Dit vergroot de waarde(n) van sport en draagt bij aan een inclusievere samenleving voor iedereen. De te ontwikkelen tools komen na afloop van het project beschikbaar voor andere locaties en practitioners.

Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van:

Universiteit Utrecht (departementen Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) en Sociale Geografie en Planologie (SGPL), TU/e (Industrial Design), Fontys Sporthogeschool (lectoraat Move to Be) en Hogeschool Utrecht (lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling).

De kracht van onze partners

Dit partnership bestaat uit een consortium van vertegenwoordigers van onderstaande universiteiten, hogescholen en maatschappelijke partners. 

Het projectconsortium bestaat uit Fantazm B.V. (penvoerder), 2M Engineering Limited, Ki2Move, Rijnstate, Fontys Sporthogeschool en Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam. Het project wordt mede gefinancierd door het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland

Universiteit van utrecht

Team voorkom en herstel

Dit project wordt gedraaid door Steven Vos en Anneke von Heijden in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en Fontys Hogescholen.

Steven Vos

Steven Vos is een bruggenbouwer tussen disciplines, beleidsdomeinen en sectoren, maar vooral tussen mensen. Hij wil mensen inspireren en enthousiasmeren om hun grenzen te verleggen en elkaars expertises te versterken, met respect voor ieders eigenheid en talenten. Hij is een veelgevraagde spreker, zowel op (internationale) wetenschappelijke congressen en symposia als op studiedagen, workshops en theatervoorstellingen voor een divers publiek. Zijn open, inspirerende en verrassende kijk op maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen (en hoe organisaties hierin vaak te kort schieten) krijgt heel wat bijval.

Samen met een team van enthousiaste onderzoekers wil hij nadrukkelijk bijdragen aan het slim en duurzaam verankeren van verantwoord sporten en bewegen, onder meer door het stimuleren en faciliteren van een actieve levensstijl op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. De ambities van het lectoraat worden uitgewerkt rondom drie centrale kennisthema’s: (i) leren bewegen, (ii) actieve leefstijl, en (iii) beweegvriendelijke omgeving. Zijn onderzoek situeert zich op het snijvlak van diverse disciplines.

Anneke von Heijden

Anneke von Heijden is docent binnen de bachelor Sportkunde. Zij heeft een master Vrijetijdwetenschappen (Universiteit van Tilburg) en is daarvoor afgestudeerd als leraar Lichamelijke Opvoeding (Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Tilburg). Na haar master is ze o.a. werkzaam geweest als onderzoeker bij het Mulier Instituut.

Binnen het lectoraat Move to Be doet zij voornamelijk onderzoek naar het stimuleren van sport en bewegen en naar de inzet en effectiviteit van combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches.

Samen met een team van enthousiaste onderzoekers wil hij nadrukkelijk bijdragen aan het slim en duurzaam verankeren van verantwoord sporten en bewegen, onder meer door het stimuleren en faciliteren van een actieve levensstijl op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. De ambities van het lectoraat worden uitgewerkt rondom drie centrale kennisthema’s: (i) leren bewegen, (ii) actieve leefstijl, en (iii) beweegvriendelijke omgeving. Zijn onderzoek situeert zich op het snijvlak van diverse disciplines.