3 KIEM projecten voor lectoraat Move to Be

Er zijn 3 KIEM SPORT projecten voor lectoraat Move to Be goedgekeurd. Ja, je leest het goed: maarliefst 3 onderzoeken gaan van start met o.a. onderzoekers Maartje Kunen, Dave van Kann en meer onder leiding van lector Steven Vos. 

 

Allereerst over het onderzoek ‘Changing views’. Efficiënt gebruik van bewegingselementen in de openbare ruimte kan bijdragen aan het verminderen van bewegingsarmoede. Dit project onderzoekt de toegevoegde waarde van de inzet van de app Missie Master hierbij: kan je met deze app kinderen verleiden gebruik te maken van andere locaties dan zij gewend zijn, kan deze app hun perceptie van de beweegvriendelijkheid van de omgeving beïnvloeden, en hoe betrek je kinderen met minder beweegdrang?

Op basis van een meting bij basisschoolleerlingen en de evaluatie van app-gegevens wordt het potentieel van Missie Master onderzocht. De meting bij leerlingen vormt de basis voor de selectie van een specifieke doelgroep leerlingen voor deelname aan een participatief actieonderzoek. In een slotsymposium worden alle projectresultaten gedeeld. Alle ontwikkelde producten worden duurzaam en vrij beschikbaar gesteld via het online platform www.beweegvriendelijkebuurt.nl.

Daarnaast is ook ‘Fitroute Montfort’ klaar voor de start. In Montfoort, een kleine kern in het Groene Hart, is in 2021 een fitroute aangelegd. Tijdens de aanleg van de fitroute kwamen verschillende vragen naar voren. Hoe kan een fitroute het beste juridisch en beleidsmatig ingebed worden? Wie is eigenaar en verantwoordelijk voor beheer en onderhoud? En hoe kan het gebruik van de route geoptimaliseerd worden?

In dit project worden deze vragen onderzocht en gedocumenteerd in een praktisch stappenplan en een video. Daarvoor wordt in 3 fases onderzoek gedaan, met input van gemeenten, gebruikers en professionals uit Montfoort. In de laatste fase wordt een optimalisatie van de fitroute geïmplementeerd en getest. De uitkomsten van het project worden gedeeld met gemeenten uit de regio beschikbaar gesteld via de website Beweegvriendelijke Buurt.

En als laatste ‘Spelen, bewegen en ontmoeten in Roosendaal’. Gemeente Roosendaal heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het werken aan een beweegvriendelijke omgeving. Toch blijft onduidelijk waarom het op bepaalde plekken een succesverhaal is en op andere plekken moeizamer gaat. Er is behoefte aan meer inzicht in wat werkt om te komen tot een uitdagende, veilige en toegankelijke ruimte om te bewegen in de openbare ruimte.

Doel van dit project is om te leren van lopende projecten in 3 wijken (Kalsdonk, Kortendijk en Langdonk). Er wordt samen met professionals een toolkit samengesteld die professionals in staat stelt om in de verschillende fasen van een beweegvriendelijke omgeving (voor, tijdens en na realisatie) samen met inwoners aan de slag te gaan met het inventariseren, analyseren en evalueren van behoeften en resultaten.

Blijf onze socials volgen om op de hoogte te blijven van deze en lopende onderzoeken. Onderzoeken bieden waardevolle resultaten en praktische handvatten die jou als professional op het gebied van sport en bewegen kan helpen in jouw dagelijkse werkzaamheden. Naast werkgerelateerde toepassingen, kun je de tips en tools ook als individu gebruiken. Denk hierbij aan onderzoek over hardloopapps als je een hardloper bent of de beweegvriendelijkebuurt.nl als platform om te bekijken hoe je jouw buurt beweegvriendelijker maakt als inwoner. Kortom, blijf in beweging en streef met ons mee naar ‘een leven lang bewegen’.