Bewegen als medicijn

Bewegen is een geweldig effectvol medicijn. Om die boodschap uit te dragen én concreet invulling te geven, slaan 15 landelijke koepelorganisaties uit zowel zorg- als beweegveld de handen ineen. Zij willen dat er een Exercise is Medicine National Center (EIM NC) komt in Nederland en gaan zich daar hard voor maken. Van daaruit worden de vele vaak goedbedoelde initiatieven in het land straks gecoördineerd. Met het doel om de fysieke en mentale gezondheid en fitheid van de Nederlandse bevolking te verbeteren. Daarmee is een mijlpaal bereikt in het realiseren van een landelijk netwerk ‘bewegen’.

De pandemie van bewegingsarmoede én de COVID-pandemie in ons land laten zien hoe belangrijk het is om ‘bewegen als medicijn’ landelijk op de kaart te zetten en hoe essentieel samenwerking en afstemming daarin is. Nederlanders zitten meer en bewegen steeds minder. De World Health Organisation meldt dat reeds vanaf 2012 jaarlijks 5,3 miljoen mensen overlijden aan ziekten direct gerelateerd aan bewegingsarmoede, zoals suikerziekte type 2 (diabetes mellitus), overgewicht, obesitas en hart- en vaatziekten. En dat is vanaf 2016 alleen maar toegenomen.

Fontys Sport en Bewegen is nauw betrokken bij dit project. Dennis Arts, Manager team Onderzoek & Professionalisering, was aanwezig bij de ondertekening van het project (zie onderstaande foto).

Bewegen als medicijn ondertekenen
Bewegen als medicijn logo