De gymles als bouwsteen voor een leven lang bewegen

Sinds 2017 werkt een gedreven groep onderzoekers van de Fontys Sport en Bewegen aan de studie Stimuleren van een Actieve Leefstijl door Top gymOnderwijs, ook wel de SALTO-studie genoemd. In de studie wordt de (meer)waarde van het bewegingsonderwijs op de dagelijkse hoeveelheid beweeg- en zitgedrag van kinderen bestudeerd. Anoek Adank, promovendus binnen het onderzoek, vertelt over het ontstaan, de uitvoering en de resultaten van het onderzoek.

Anoek over SALTO-studie

De basisschool – en specifiek de gymles – is één van de contexten waarin de basis voor een leven lang bewegen gelegd kan en moet worden. Inzicht in welke gymles-gerelateerde kenmerken hierin een rol spelen en hoe deze kenmerken van invloed zijn op het beweeggedrag van kinderen ontbreekt echter. En hiermee was voor een aantal enthousiaste onderzoekers en docenten het idee voor de SALTO-studie geboren. In tegenstelling tot andere onderzoeken die bijvoorbeeld alleen kijken naar de invloed van motorische vaardigheden van kinderen op beweeggedrag, onderzoeken ze in de SALTO-studie in samenwerking met het werkveld de invloed van meerdere gymles-gerelateerde factoren op het beweeg- en zitgedrag. Anoek Adank: “We zijn ook benieuwd naar de rol van plezier in de gymles op beweeg- en zitgedrag. Daarnaast kijken we bijvoorbeeld ook naar de impact van de manier waarop de docent de gymles geeft en de faciliteiten in de gymzaal. Juist die brede focus is cruciaal om het werkveld van relevante, praktische aanbevelingen te voorzien en vervolgonderzoek op te zetten.”

Wil je meer weten over dit onderszoek en de bevindingen? Lees dan het hele artikel op SportknowhowXL via onderstaande knop!

Anoek Adank

Anoek Adank