Draaiboek & toolkit voor ‘Spelen, bewegen sporten en ontmoeten in de openbare ruimte van Roosendaal’ opgeleverd

Onderzoeker Maartje Kunen heeft het KIEM Sport onderzoek in Roosendaal afgerond

De gemeente Roosendaal heeft, mede in haar beweegvisie 2030, de ambitie om een buitenruimte te creëren die uitdaagt om te bewegen om Roosendalers te helpen bewegen middels een vitale en actieve leefstijl. Hieraan wordt ook expliciet het realiseren van sociale ontmoetingen gekoppeld. Zowel in het fysieke als het sociale domein is in de gemeente Roosendaal de beweegvriendelijke omgeving beleidsmatig verankerd.

De gemeente Roosendaal heeft de afgelopen jaren op diverse vlakken ervaring opgedaan met het werken in en aan een beweegvriendelijke omgeving. Gemeente Roosendaal en SSNB hebben behoefte aan inzicht in wat goed werkt en wat minder goed werkt in het proces om te komen tot een uitdagende veilige en toegankelijke ruimte om te spelen, bewegen, sporten en ontmoeten.

 

Spelen, bewegen, sporten en ontmoeten in de openbare ruimte van Roosendaal

In het onderzoeksproject ‘Spelen, bewegen, sporten en ontmoeten in de openbare ruimte van Roosendaal’ hebben onderzoekers van het lectroaat Move te Be van Fontys Sport en Bewegen samen met SSNB en de gemeente Roosendaal een draaiboek en toolkit ontwikkeld om verschillende professionals, zoals beleidsmedewerkers, buurtsportcoaches en jongeren- of opbouwerkers te ondersteunen bij het samen met inwoners werken aan spelen, bewegen, sporten en ontmoeten in de openbare ruimte van Roosendaal. De onderzoekers hebben gemeente Roosendaal een implementatie advies gegeven met daarin belangrijke (met name procesmatige) zaken om aan te pakken alvorens aan de slag te gaan met het draaiboek en de toolkit. Denk hierbij aan het formuleren van visie/beleid of uitgangspunten op dit thema en het aanstellen van een verantwoordelijke of budgethouder binnen de organisatie. Helder krijgen wie welke rol heeft in plannen en processen om te komen tot spelen, bewegen, sporten en ontmoeten in de openbare ruimte en de samenwerking intern intensiveren.

De toolkit en het draaiboek zijn tot stand gekomen op basis van interviews met beleidsmedewerkers, buurtsportcoaches en jongeren- en opbouwwerkers in verschillende wijken van Roosendaal, drie wijkanalyses in Kalsdonk, Kortendijk en Langdonk en een toepassing van een van de instrumenten uit de toolkit.

 

Uitvoering onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd met een subsidie van regieorgaan SIA (KIEM Sport regeling). Binnenkort zullen we de toolkit en het draaiboek delen, zodat ook andere gemeenten hier gebruikt van kunnen maken. Het draaiboek kan ook andere gemeenten of organisaties die werken aan spelen, bewegen, sporten en ontmoeten in de openbare ruimte op weg helpen in het organiseren (orgware) van samenwerken aan spelen, bewegen, sporten en ontmoeten in de openbare ruimte.

 

De toolkit

De toolkit met bestaande instrumenten om inwoners te betrekken bij dit thema is voor iedereen inzetbaar en gekoppeld aan de online omgeving www.beweegvriendelijkebuurt.nl.

Onderzoek ‘Spelen, bewegen, sporten en ontmoeten in de openbare ruimte van Roosendaal’

Docent-onderzoeker Maartje Kunen is betrokken bij dit onderzoek vanuit Fontys lectoraat Move to Be. Voor meer informatie over dit project contact Maartje via m.kunen@fontys.nl.

Maartje Kunen

Maartje Kunen is docent in de bachelor Sportkunde. Zij is sociaal planoloog (Radboud Universiteit Nijmegen) en daarvoor afgestudeerd als docent aardrijkskunde (HAN). Maartje heeft gewerkt bij stedenbouwkundige adviesbureaus en bij het Kenniscentrum Sport.

Binnen het lectoraat Move to Be doet Maartje naar de gezonde leefomgeving en daarmee de verbinding tussen sport, bewegen, gezondheid en ruimtelijke ordening. Hierbij staat volgende vraag centraal: ‘Hoe kunnen we de leefomgeving van mensen zo inrichten dat ze worden uitgedaagd om in beweging te komen?’