Fitroute Montfoort

In Montfoort, een kleine kern in het Groene Hart, is in het najaar van 2021 een fitroute aangelegd. Tijdens de aanleg van de fitroute zijn vragen naar voren gekomen over het duurzaam gebruik van de route; deels was dat het gevolg van het feit dat Montfoort een regiegemeente is en samenwerkt met diverse partners. 

“Hoe kan een beweegroute het beste worden ingebed in de bestaande infrastructuur? Wie is eigenaar en verantwoordelijk voor beheer en onderhoud ervan en welke kaders worden toegepast bij keuzes voor een ontwerp van de beweegroute? En hoe kan naar de toekomst toe het gebruik van de route geoptimaliseerd worden?”

Daarmee richt dit project zich op orgware- en softwarematige vragen, waar specifiek in een niet-stedelijke context weinig over bekend is. In dit project worden deze vragen onderzocht en gedocumenteerd in een praktisch stappenplan en een video.

Daarvoor wordt in drie fasen onderzoek gedaan. In Fase 1 wordt in gesprek gegaan met kleinstedelijke gemeenten waar beweegroutes liggen. In Fase 2 wordt middels walk-along interviews met bewoners de route gelopen om te achterhalen wat motivatoren en barrières zijn voor het gebruik van de fitroute. Daarnaast worden interviews gehouden met professionals uit Montfoort om de mogelijkheden en onmogelijkheden voor verbetering van de route te verkennen. In Fase 3 wordt vervolgens één mogelijkheid voor optimalisatie van gebruik van de fitroute geïmplementeerd en getest.

De uitkomsten van dit project worden gedeeld via een video waarin een overweging kader voor de ontwikkeling van beweegroutes wordt ontwikkeld. Deze richt zich expliciet op gemeentefunctionarissen in kleinstedelijke gemeenten en heeft als doel hen te helpen in de besluitvorming rondom het vormgeven van een beweegvriendelijke omgeving. Het stappenplan en de video worden beschikbaar gesteld via de website Beweegvriendelijke Buurt.

Team Fitroute Montfoort

Dit project wordt gedraaid door Dave van Kann en Frank Bauman. In samenwerking met Montfoort Vitaal, Gemeente Montfoort, Mulier Instituut en lokale partners.

Dave van Kann is docent in de bachelor ALO bij Fontys Sport en Bewegen, opleidingscoördinator van de Master Sport- en Bewegingsonderwijs en lector ‘leren bewegen’ binnen het lectoraat Move to Be. Daarnaast is hij verbonden aan de Universiteit Maastricht, vakgroep Gezondheidsbevordering.

Dave richt zich op (interventie-)onderzoek naar beweeggedrag van kinderen, de rol die de (school)omgeving hierin speelt en hoe deze omgeving en breder context optimaal kan worden ingericht om bewegen te stimuleren. Hij is projectleider van verschillende onderzoeken naar beweegstimulering, zowel binnen als buiten de muren van de school, zoals KEIGAAF, SALTO studie en Bewegend Curriculum.

Frank Bauman is docent Sportkunde, onderzoeker bij het lectoraat Professionele Werkplekken, programmamanager Move to Health & projectmedewerker Fontys Vitaal.