Welkom bij het kennisevent voor professionals in sport, onderwijs en gezondheid

Fontys SHARE – Een leven lang bewegen is het jaarlijks kennisevent speciaal voor het werkveld van sport, onderwijs en gezondheid. We bieden een interessante en informatieve mix van workshops met actuele onderwerpen waarin sport en bewegen centraal staat en waarmee we de brug slaan tussen theorie en praktijk op weg naar een leven lang bewegen.

Op deze middag delen docenten en onderzoekers van Fontys Sport en Bewegen en niet in het minst het werkveld hun kennis en ervaring.  Denk aan sessies over ‘Een leven lang bewegen begint bij de basisschool’, ‘Hoe ontwerpen we sportapps’, ‘Een pedagogisch prestatieklimaat in de sport kan dat wel?’, ‘Actief leven en gezonde stress’ en nog veel meer interessante thema’s die je als sport- en beweegprofessional kunt bijwonen.

Inschrijving is gesloten.

Wij kijken ernaar uit om je volgend jaar weer te mogen ontvangen tijdens Fontys SHARE 2023.

Programma

Fontys SHARE 2022 vond plaats op dinsdag 25 januari om 13:00 uur met een gezamenlijke opening. Aansluitend vonden er 3 rondes met workshops plaats. Na deze rondes volgde een gezamenlijke afsluiting. De rondes waren verdeeld in 6 kennisthema’s;

1. Leren bewegen
2. Actieve leefstijl
3. Beweegvriendelijke omgeving
4. Ontwikkelingen binnen Fontys
5.  Ontwikkelingen werkveld
6. Sportkundige als Leefstijlcoach

INFOPLEINEN
Fontys SHARE 2022 begon met een opening en keynote. Aansluitend kon je naar CS SHARE, het centrale meetingpoint in Teams waar de hele middag ons team stond en waar het vertrekpunt naar alle workshoprondes te vinden was.

Check de digitale infomarkt met interessante informatiepleinen over de actuele onderwerpen ‘upgrade jezelf’, ‘leren bewegen‘, ‘buurtsport’‘onderzoek’‘leefstijl’ en ‘events’.

Inhoud

Al op kleuterleeftijd bestaan er belangrijke verschillen tussen de motorische vaardigheden van kinderen. Maar hoe komt dit en wat kunnen we daar dan vervolgens aan doen?

Klik hier voor de sessie.

Teun Remmers

De maatschappelijke uitdagingen worden steeds complexer en ingewikkelder. Goed en voldoende (afwisselend) bewegen is vaak een essentiële factor die bijdraagt aan een positieve bijdrage aan deze uitdagingen. De basis daarvan wordt teruggevonden in het best mogelijke bewegingsonderwijs en een beweegvriendelijke schoolomgeving. ‘Simpele’ oplossingen voldoen vaak echter niet (meer). De Master Sport- en Bewegingsonderwijs stelt professionals in staat de complexiteit van de problematieken op waarde te schatten en daar passende oplossingen voor te ontwikkelen, waarmee het werkveld van sport en bewegen betekenisvolle stappen voorwaarts maakt. In deze sessie tonen we aan de hand kernmodules in de opleiding praktische voorbeelden hoe master-studenten hun eigen beroepspraktijk sterk hebben verbeterd en waarom het ‘masterschap’ van de LO’er essentieel is.

Dave van Kann

In pogingen om het zitgedrag van kinderen en jong volwassenen terug te dringen en fysieke activiteit te stimuleren wordt met regelmaat gewezen op de rol van de basisschool en meer specifiek de gymles. Maar wat is de invloed van kenmerken van de gymles op het beweeg- en zitgedrag van basisschoolkinderen? En hoe kunnen we de impact vergroten? In de SALTO-studie (Stimuleren van een Actieve Leefstijl door Top gymOnderwijs) wordt dit onderzocht. Benieuwd naar de resultaten tot nu toe?

Klik hier voor de sessie.

Anouk Adank

Binnen het kennisthema ‘Leren bewegen’ van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van bewegen in en rondom de school centraal. Onze ambitie is om ALLE jongeren een gezonde, actieve start van hun leven te kunnen bieden. In deze sessie presenteren we een aantal onderzoeken die nu lopen en laten we voorlopige resultaten zien.

Klik hier voor de sessie.

Gwen Weeldenberg, Menno Slingerland en Lars Borghouts

Het lijkt onuitroeibaar in de sport; trainers die hun pupillen te hard aanpakken of zich anderszins grensoverschrijdend gedragen. Momenteel is er enorme aandacht voor de misstanden binnen de turnsport, maar binnen andere bonden speelt dezelfde problematiek. Je zou bijna denken dat het er ‘bij hoort’ wanneer je kinderen tot een ultieme prestatie wilt brengen.

Tijdens deze workshop hoor je hoe de KNGU momenteel bezig is om zaken anders aan te pakken. Je krijgt een inkijkje in de nieuwe pedagogische visie en de interne opleiding die op dit moment als pilot draait: ‘Op weg naar een pedagogisch prestatieklimaat; The Dutch way’.

Klik hier voor de sessie.

Gertjan van Dokkum

Begeleiding van studenten in zowel kernactiviteiten als het najagen van persoonlijke en professionele ontwikkelwensen is essentieel om studenten te helpen in hun professionalisering. In deze sessie stippen we voordelen, nadelen, en uitdagingen aan met betrekking tot het begeleiden van studenten tijdens werkplekleren met speciale aandacht voor hybride begeleidingsstructuren. Als rode draad hierdoorheen zal het samenspel tussen online en fysieke begeleiding staan.

Derk Bransen

Opleiden van de best denkbare en wendbare onderwijsprofessional: dat is waar Transitie Educatieve Opleidingen voor staat. Ons werkveld is voortdurend in beweging, onderwijsinnovaties vragen om leraren met andere capaciteiten. Binnen de huidige opleidingen en de manier waarop deze georganiseerd zijn, kunnen we hier vaak onvoldoende invulling aan geven zonder de complexiteit en bijbehorende kosten nog verder te vergroten. Dit vraagt om het bundelen van krachten om zo samen vorm te geven aan het onderwijs van de toekomst. Benieuwd hoe we dit doen en voor wie? Kom dan naar deze informatieve sessie.

Dianne van der Heijden en Bart Raijmakers

Met het nieuwe team Onderzoek & Professionalisering willen we bruggen bouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Dit doen we oa door het werkveld te verkennen, behoeftes te analyseren en passende oplossingen te bedenken zoals cursussen, incompany’s en begeleiding en advies. Hierdoor willen we bereiken dat ja ook na je HBO jezelf blijft ontwikkelen met als doel: een leven lang bewegen voor iedereen.

Wil je meer weten check dan de pagina van Fontys PRO.

Margje Moonen

In deze workshop krijg je inzicht in de opzet en de ontwikkeling van de nieuwe AD-Sport opleiding gericht op Topsport en talentcoaches. We zullen ingaan op de onderwijskundige-opzet van de opleiding, de inhoud, de samenwerking met het werkveld en de Sportbonden/NOC-NSF en de beoogde doelgroep voor deze nieuwe opleiding.

Klik hier voor de sessie.

Jos Goudsmit, Roel Nabuurs en Carla Geurts

Mandy en Pim willen jullie graag vertellen op welke wijze we het integraal samenwerken binnen Eindhoven Sport hebben vormgegeven. De huidige werkwijze, de positieve punten, de onmogelijkheden en uitdagingen. Maar ook de meerwaarde van het integraal samenwerken binnen een Partnership.

Klik hier voor de sessie.

Pim Hoefnagels en Mandy Nolte

Fontys for Society is de ambitie waarin Fontys kiest voor een Talentgericht Fontys, een Onderzoekend Fontys en een Wendbaar Fontys. Overall wordt ingezet op de verdere transitie van een onderwijsinstelling naar een kennisgemeenschap waarbinnen studenten, docenten en het werkveld met elkaar werken aan het ontwikkelen van kennis en talent en het vorm geven aan de maatschappij van morgen. Dit gaan we mede doen in de vorm van Centres of Expertise (CoE’s). Wat betekent dit voor het lectoraat ‘Move to Be’ van Fontys Sporthogeschool? In deze sessie gaan we op onderzoek uit.

Steven Vos

Voorbeelden van lelijke en nietszeggende animaties en overgangen in presentaties kennen we allemaal wel. Maar hoe kun je er nu voor zorgen dat vorm en beweging in je Powerpoint ook echt van toegevoegde waarde zijn? Enerzijds omdat het er professioneel uitziet, anderzijds omdat het een stuk structuur of extra inzicht kan bieden aan jouw verhaal. In deze inspiratiesessie laten we je zien hoe je deze extra diepgang kunt toepassen doormiddel van enkele eenvoudige nieuwe functies in Powerpoint en demonstreren we vormgeeftechnische inzichten die jou helpen om deze op een correcte manier in te zetten.

Mario Paiano

In deze sessie laten we zien wat de kracht is van multidisciplinair en ontwerpgericht zoeken naar oplossingen voor maatschappelijk problemen. We doen dit aan de hand van he onderwijsprogramma de Beweegontwerper en laten praktische voorbeelden zien uit deze minor.

Kijk hier de sessie.

Kevin Hoes, Len Kromkamp en Mark Janssen

Apps hebben een enorm potentieel om sporters te ondersteunen, maar hoe kunnen we dat potentieel optimaal gebruiken?

Tijdens deze sessie laat docent en onderzoeker Mark zien hoe hij, in zijn promotieonderzoek, dit bij hardlopers heeft toegepast.

Mark Janssen

Hoe zit het met jouw biologische klok en wat kan je doen om stress te verminderen en slaap te verbeteren?

In deze workshop krijg je praktische tips om dit bij jezelf, of de mensen die je begeleidt, te verbeteren.

Kijk hier de sessie.

Karen van Hoye

Sport wordt steeds vaker ingezet als middel tegen eenzaamheid. Tegelijkertijd heerst er rondom eenzaamheid nog steeds een taboe. Mensen komen er niet graag voor uit dat ze zich eenzaam voelen. Hoe leg je dan als sportkundige contact met deze mensen? Daar gaan we in deze sessie mee aan de slag.

Kijk hier de sessie.

Fenna Rooijakkers

Op de high tech campus is door de FITT partners (Fontys, Imec, TNO en TU/e) de ‘Workplace Vitality Hub’ ontwikkeld. In deze nieuwe kantooromgeving en tevens living lab wordt er door middel van slimme technologieën, data en AI gewerkt aan de werkplek van de toekomst. We geven jullie graag een update van dit project en laten jullie nadenken over jullie wensen voor een werkplek van de toekomst.

Kijk hier de sessie.

Ida Damen

Door de vergrijzing zijn er in 2040 meer dan een half miljoen mensen met dementie. Bewegen kan het dementieproces vertragen. In deze sessie vertellen Lia Baars (master Healthy Ageing) en Maudy Gosen (Archipel Zorggroep) over het stimuleren van beweging bij (jonge) mensen met dementie in ​​zorginstellingen.

Lia Baars en Maudy Gosen

In deze workshop neemt docent Martin je mee in zijn verhaal dat gaat over veel bewegen en gezond eten, maar ook over beperkingen in uitdaging op het werk wat leidde tot veel stress. Nu probeert Martin uitdagingen juist op te zoeken, wat leidt tot minder stress.

Welke rol en meerwaarde ziet het werkveld voor sportkundigen in het begeleiden bij stress? En wat hebben sportkundigen daarvoor nodig?

Kijk hier de sessie.

Martin van Dijk

Samen met Hanzehogeschool en diverse praktijkpartners heeft Fontys meegewerkt aan de ontwikkeling van een trainingsmonitoring dashboard. Coaches kunnen hiermee inzicht krijgen in de trainingsbelasting van de sporters die zij begeleiden. De ontwikkeling en uitwerking van het dashboard staan centraal in deze workshop.

Kijk hier de sessie.

Jos Goudsmit

Fit worden en blijven na een orgaan- of stamcel-transplantatie is van levensbelang. Dat kan via inclusieve sport. Maar hoe help je een getransplanteerde over de drempels die er zijn en maak je sport een levenstijl? En hoe maak je van beleid nu realiteit? Donorhartontvanger Peter van Maurik neemt je mee in een intensieve sessie.

Kijk hier de sessie.

Klik hier voor de inspirerende en aangrijpende keynote van Peter van Maurik over zijn persoonlijke verhaal. Peter besloot na het krijgen van een donorhart kei hard te trainen om zwemkampioen te worden. Dit lukte heb, benieuwd naar zijn hele verhaal? Dan moet je zeker de keynote kijken!

Clara Stahlie en Peter van Maurik

Nadat we kort presenteren waar we met Ludus en LAB staan, zoomen we graag met jou in op:

  • Hoe houden we de communicatie voor de buurtsportcoach overzichtelijk? Dus hoe werkt de regionale academie samen met het onderwijs en partijen als WIJ, Mulier Instituut, Kenniscentrum, Lerende Netwerken etc.)
  • Zou een regionale academie ook andere zaken moeten organiseren dan alleen scholing?
  • En verder alles wat jij belangrijk vindt als het gaat om bij- of nascholing!

Kijk hier de sessie.

Brigitte Musters (LAB-VSG) en Marja Nieuwenhuis (Ludus Zuid)

Maakt onderdeel uit van het lerend netwerk BRC. Georganiseerd door Vereniging Sport en Gemeenten en Stichting Sportservice Noord Brabant

Esports en gaming omarmen of verbannen? Deze vraag heeft Ecsplore zich de laatste jaren vaak gesteld. Lange tijd was de heersende gedachte dat gamen niet goed voor je is, dat het ten koste zou gaan van het bewegen. Bij té veel tijd achter het scherm is dat natuurlijk zo, evengoed kunnen we er niet omheen dat de jongere generaties opgroeien in een digitale wereld. Naast de nadelen van deze games biedt de inzet van Esports ook kansen voor de kinderen, maar ook voor sportstimuleringsorganisaties, welzijnswerk, sociaal werk en sportverenigingen. Kortom, genoeg redenen om actief in te zetten op e-sports en gaming. Benieuwd hierna, sluit dan aan.

Kijk hier de sessie.

Jorg Smeets

Maakt onderdeel uit van het lerend netwerk BRC. Georganiseerd door Vereniging Sport en Gemeenten en Stichting Sportservice Noord Brabant.

Bekijk de presentatie hier.

Leefstijl interventie voor het PO, ontwikkeld in samenwerking met het lectoraat Move to Be. Samen met partners, gestructureerd en planmatig werken aan het verbeteren van het gezonde en sportieve klimaat in en rond het kindcentrum.

Kijk hier de sessie.

Jeremy van Wissen

Hoe kan een sportclub ervoor zorgen dat hun trainers-coaches de juiste skills hebben om een groep sporters enthousiast te laten trainen? En hoe zorgen ze ervoor dat hun trainers-coaches daarbij ook structureel worden begeleid? Daarvoor kan er gebruik worden gemaakt van clubkadercoaching. Een clubkadercoach helpt sportclubs bij het opzetten, uitvoeren en borgen van structurele trainersbegeleiding. Wil je zelf ervaren of clubkadercoaching iets voor jou is? Kom dan naar deze actieve workshop en maak kennis met de vaardigheden en inzichten van clubkadercoaching.

Kijk hier de sessie.

Joyce van Binsbergen

Maakt onderdeel uit van het lerend netwerk BRC. Georganiseerd door Vereniging Sport en Gemeenten en Stichting Sportservice Noord Brabant

Samen de slag met www.beweegvriendelijkebuurt.nl. In dit deze online leeromgeving vind je kennis, concrete instrumenten en een stappenplan wat je helpt bij het werken in en aan een beweegvriendelijke omgeving. Een inspiratiesessie voor buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers en andere sport- en beweeg professionals die aan de slag willen met een Beweegvriendelijke Omgeving (BVO) of Bewegen In de Openbare Ruimte (BIOR).

Klik hier voor de presentatie.

Maartje Kunen

Brabant Beweegt Buiten helpt je op weg naar een beweegvriendelijke omgeving. SSNB & Fontys Sporthogeschool bundelen hun ervaring en expertise op het vlak van een beweegvriendelijke omgeving en bewegen in de openbare ruimte, in de professionele werkplaats Brabant Beweegt Buiten. We helpen beleidsmedewerkers, buurtsportcoaches en andere professionals graag op weg. Benieuwd hoe?

Klik hier voor de sessie.

Bekijk de presentatie (PDF) hier.

Maartje Kunen, Noud van Herpen (SSNB) en Daan Ruimerman (SSNB)

Heb jij bij Fontys ‘Sportkunde’ gestudeerd en heb je een diploma sinds 2020? Heb jij de studieroute ‘Verbeteren van voedingsgedrag’ en ‘Verantwoord sporten en bewegen’ gevolgd? Dan kom je in aanmerking voor een registratie bij de BLCN. Als geregistreerd coach mag je een GLI uitvoeren én declareren bij de zorgverzekeraar.

Wil je weten hoe je je moet registreren en wat dit betekent, volg dan deze sessie.

Bekijk hier de presentatie (PDF) over het stappenplan: sportkundige als leefstijlcoach.

Bekijk hier de presentatie (PDF) over leefstijlcoach en GLI.

Bekijk hier de presentatie (PDF) over HealthyLife en ZoHealthy.

Evy van Boxtel, Linda Creemers, Renate Boudewijns