Fontys Sportkunde partnerships

In het werkveld van sport en bewegen evenals in het onderwijs zijn organisaties op zoek naar een duurzame aanpak waarin samenwerking met diverse partijen centraal staat.

De opleiding Sportkunde heeft daarom strategische partnerships met publieke en private organisaties om samen maatschappelijke doelen na te streven zoals gezondheidsbevordering, versterken van sociale cohesie en deelname aan lokale netwerken.

In het werkveld van sport en bewegen evenals in het onderwijs zijn organisaties op zoek naar een duurzame aanpak waarin samenwerking met diverse partijen centraal staat. De opleiding Sportkunde wil daarom strategische partnerships met publieke en private organisaties aangaan om samen maatschappelijke doelen na te streven zoals gezondheidsbevordering, versterken van sociale cohesie en deelname aan lokale netwerken.

Dit heeft geresulteerd in 8 partnerships, waar ruim 400 professionals in opleiding, in een beroepsauthentieke leeromgeving acteren. Zo kan de partner haar organisatiekracht vergroten door samen met het team van studenten en docenten handen en voeten te geven aan het lokale sport- en beweegbeleid. Middels een samenwerkingsmodel (Moresi & Bovens, 2017) worden jaarlijks doelen bepaald en/of tussentijds bijgesteld om invulling te geven aan de hand van vijf elementen; programmering, vraag en aanbod, personeel en organisatie, werkplekleren en teamontwikkeling. Hiermee wordt het fundament gelegd voor de sportkundige met een ondernemende en onderzoekende houding, die op locatie samen met de partner(s) werkt aan maatschappelijke thema’s waarin hij optimaal wordt uitgedaagd.

Dit alles om, samen met onze partners,  als lerende organisatie te blijven innoveren, met als doel continue professionalisering van het curriculum en het werkveld van sport en bewegen.