KEIGAAF

KEIGAAF is een multicomponent beweeg- en voedingsinterventie voor kinderen op basisschoolleeftijd.

Over KEIGAAF

KEIGAAF is een aanpak om een gezonde leefstijl onder basisschoolkinderen in Eindhoven te bevorderen. Het doel van KEIGAAF is het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl en gezondheids-achterstanden onder kinderen te verkleinen.

Een aanpak op maat

Basisscholen creëren vanaf schooljaar 2016-2017 op basis van hun eigen behoeften een gezonde omgeving voor de kinderen. Het is dus een project op maat. Een gezonde omgeving is een omgeving waarin bewegen en gezond eetgedrag mogelijk is en wordt gestimuleerd. In een gezonde omgeving worden KEIGAVE-activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten worden bedacht door de werkgroep van de school.

Deelnemers aan deze werkgroep zijn bijvoorbeeld leerkrachten, een sportcoördinator, een vakdocent, een maatschappelijk werker, een kinderopvang-medewerker en ouders. De diversiteit van de werkgroep leden zorgt ervoor dat de mogelijkheden en behoeften per school goed geïnventariseerd kunnen worden en dat de krachten gebundeld worden om de KEIGAVE-activiteiten uit te voeren.

Bottum-up- en top-down-benadering

Onderzoekers ondersteunen de KEIGAAF-werkgroep. Ze bieden kaders en expertise op het gebied van mogelijke KEIGAVE-activiteiten. Ook voeren zij een inventarisatie uit van de huidige situatie. Met de resultaten van deze inventarisatie kunnen de KEIGAAF-werkgroepen vervolgens aan de slag.

Bewegen en gezond eten

Er zijn allerlei mogelijkheden voor activiteiten. Bijvoorbeeld, het creëren van een beweegvriendelijk schoolplein, het stimuleren van actief transport naar school, het aanbieden van naschools sportaanbod, het stimuleren van water drinken op school of het aanbieden van een gezonde lunch. Op welke activiteiten de werkgroep inzet, is afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de kinderen, de school en de wijk.

School- en gezinsaanpak

Met deze activiteiten kunnen alle basisschoolkinderen bereikt worden. Gezondheid is immers van iedereen. Voor ouders van kinderen met gezondheidsachterstanden biedt leefstijlcoaching aan. Leefstijlcoaches van Stichting Omnia Zuidoost-Brabant begeleiden ouders die behoefte hebben aan coaching op het gebied van opvoeding en leefstijl. Kinderen met gezondheidsachterstand uit groep 5 tot en met 7 van de scholen en hun ouders komen in aanmerking voor leefstijlcoaching