Krachtvoer

Dit project heeft tot doel een update van Krachtvoer te maken die (nog) beter aansluit bij de bredere Gezonde School aanpak. Krachtvoer is een online platform ten behoeve van een lesprogramma voor VMBO scholen om gezond voedingsgedrag van leerlingen te stimuleren.

Over het project

Krachtvoer is een lesprogramma voor VMBO scholen dat gericht is op de bevordering van gezond voedingsgedrag van de leerlingen. Dit programma is effectief gebleken maar is ook enigszins gedateerd en enkel gericht op voeding. Om een update te maken en ook aandacht aan sport en bewegen te schenken in Krachtvoer is een onderzoeksaanvraag gedaan. Deze is goedgekeurd door ZonMw. In dit onderzoek staat de doorontwikkeling van het lesprogramma centraal.

De uitvoering van het programma wordt gevolgd door onderzoek; niet zozeer om de effectiviteit van het programma te testen, maar vooral om kansen en barrières voor succesvolle uitvoering te identificeren. Deze kennis gebruiken we dan weer om Krachtvoer aan te passen, om op deze manier stap-voor-stap te komen tot een programma dat VMBO scholen ondersteunt in het realiseren van hun ambitie om het gemakkelijker te maken voor docenten en leerlingen om gezonde keuzes te maken.

De kracht van onze partners

Krachtvoer is via een online platform ontwikkeld door de vakgroep Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht en CITAVERDE College, in samenwerking met het Voedingscentrum, TNO, Fontys, het Nederlands Jeugd Instituut, ResCon en Schools for Health Consultancy met een subsidie van ZonMw. Er is voortgebouwd op de papieren versie van Krachtvoer waaraan naast de huidige partners ook is bijgedragen door de Hartstichting. 

Maastricht University logo
Citaverde College logo
Voedingscentrum logo
ZonMw logo
TNO

Lesprogramma Krachtvoer

Krachtvoer is een bewezen effectief lesprogramma over gezond voedingsgedrag voor leerlingen uit het VMBO.

Krachtvoer website

Team Krachtvoer

Dit project wordt gedraaid door Steven Vos en Teun Remmers.

Steven Vos

Steven Vos is een bruggenbouwer tussen disciplines, beleidsdomeinen en sectoren, maar vooral tussen mensen. Hij wil mensen inspireren en enthousiasmeren om hun grenzen te verleggen en elkaars expertises te versterken, met respect voor ieders eigenheid en talenten. Hij is een veelgevraagde spreker, zowel op (internationale) wetenschappelijke congressen en symposia als op studiedagen, workshops en theatervoorstellingen voor een divers publiek. Zijn open, inspirerende en verrassende kijk op maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen (en hoe organisaties hierin vaak te kort schieten) krijgt heel wat bijval.

Samen met een team van enthousiaste onderzoekers wil hij nadrukkelijk bijdragen aan het slim en duurzaam verankeren van verantwoord sporten en bewegen, onder meer door het stimuleren en faciliteren van een actieve levensstijl op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. De ambities van het lectoraat worden uitgewerkt rondom drie centrale kennisthema’s: (i) leren bewegen, (ii) actieve leefstijl, en (iii) beweegvriendelijke omgeving. Zijn onderzoek situeert zich op het snijvlak van diverse disciplines.

Teun Remmers

Teun Remmers is docent-onderzoeker bij Fontys Sport en Bewegen en geeft les binnen de bacheloropleiding LO en de Master Sport- en Bewegingsonderwijs. Hij promoveerde als Epidemioloog en Gezondheidswetenschapper aan de Universiteit Maastricht (2017) met een proefschrift over beweegpatronen van kinderen, met daarin speciale aandacht voor het objectief meten van beweeg- en verplaatsingspatronen met behulp van accelerometrie en GPS. Daarvoor studeerde hij in 2011 af als docent LO bij Fontys. In het onderzoeksteam van het lectoraat doet Teun onderzoek naar de rol van het bewegingsonderwijs en de schoolomgeving in het stimuleren van fysieke activiteit.