KVLO - bewegend leren

Radio 1: Bewegend leren als onderdeel van meer bewegen op de basisschool. Het programma Spraakmakers besteedde (tussen 1:07 tot 1:53) vrijdag 30 september op Radio 1 uitgebreid aandacht aan het belang en de invulling van het bewegend leren op de basisschool. 

 
Fontys heeft een netwerk voor dit initiatief in stelling gebracht. Zo zaten Harry Voss (SALTO Eindhoven) en Rob Michiels (vakdocent bewegingsonderwijs RBOB de Kempen & ALO alumnus) aan tafel en hebben een convenant ondertekend waarin de aanwezige schoolbesturen hebben bekrachtigd meer te gaan inzetten op bewegend leren. Ook de huisvestingsvraagstukken (ondersteund van PO Raad) en politieke ondersteuning (Dennis Wiersma) komen in de Radio 1 uitzending aan de orde.
 
In totaal vertegenwoordigen de besturen die het convenant hebben ondertekend 104 basisscholen en 23.000 leerlingen, waarvan er ongeveer 1/3 in de regio en onder de Fontys partners valt. Dit is een noemenswaardige stap in het bewegingsonderwijs en iets waar we als organisatie trots op zijn.
 
Het traject en tekenen van het convenant vond plaats onder leiding van minister van oplossingen Nienke Meijer. Nienke is de voormalige CvB-voorzitter van Fontys Hogeschool.
KVLO