Masters bij Fontys Sport en Bewegen

Je carrière een extra impuls geven door een hbo-masteropleiding te volgen? Een master in het hbo geeft verdieping en biedt je de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen of te specialiseren. 

Een master aan het hbo is praktijkgericht. Aan de hand van wetenschappelijk theorie ontwikkel je vaardigheden en onderzoeksmethodieken voor vraagstukken die je herkent uit je eigen werkomgeving. Je leert multidisciplinair werken en beter om te gaan met complexe situaties of vraagstukken. Op basis hiervan zie je kansen voor ontwikkeling en innovatie in je huidige of toekomstige werk. Een masterstudie doe je niet alleen, maar in een netwerk van professionals waarin je ervaringen met elkaar deelt en van elkaar leert.

Een master is voor jou geschikt als je jezelf wil ontwikkelen, je kwaliteit wilt leveren en je vak zo goed mogelijk wil uitoefenen. Maar ook als je iets wil betekenen en een bijdrage wil leveren aan de maatschappij. Door de opgedane kennis zal je relevant blijven voor je (nieuwe) werkgever en een sparringpartner zijn voor je collega’s. En wie weet, kun je er wel een stap hogerop door maken.

Het vak lichamelijke opvoeding, of bewegingsonderwijs, wil jeugd bekwaam maken voor een levenslange actieve leefstijl. Als docent LO en vakdocent draag je hieraan bij, maar wil je dat welllicht nóg diepgaander doen. In deze master doe je de kennis en kunde op om de (eigen) LO-omgeving te vernieuwen. De master Sport- en Bewegingsonderwijs legt het accent op het beïnvloeden van gedrag, het verbinden van school, sport en omgeving en curriculumvernieuwing binnen de Lichamelijke Opvoeding. Je bent hierna in staat om goed onderbouwd praktijkveranderingen door te voeren.

We worden steeds ouder en willen dat op een gezonde manier doen. Als aanstaand professional in het werkveld van gezondheid, welzijn en sport krijg je dan ook te maken met een steeds oudere doelgroep. Tegelijkertijd brengt de ouder wordende samenleving specifieke bestuurlijke, maatschappelijke en organisatorische uitdagingen met zich mee.

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep het decennium 2020-2030 niet voor niets uit tot het “Decade of healthy ageing”.

De voltijdmaster Healthy Ageing houdt zich daarom bezig met dé toekomstvragen van de volksgezondheid. We leren je om multidisciplinair en evidence-based aan de slag te gaan met innoveren en implementeren.