Move to Health

Move to Health is een project van Fontys Sport en Bewegen in samenwerking met verschillende bedrijven en organisaties. Tijdens dit project houden derdejaars en vierdejaars studenten van de opleiding Sportkunde zich bezig met het aanbieden van beweeg- en gezondheidscampagnes voor medewerkers. Gezondheid en vitaliteit leiden immers tot betere prestaties bij medewerkers en een vitale bedrijfscultuur. 

De kracht van onze partners

Move to Health is een project van Fontys Sport en Bewegen in samenwerking met telkens weer andere organisaties en bedrijven. De afgelopen jaren zijn er Move to Health projecten uitgevoerd bij onder andere CZ, Gemeente Eindhoven, Waterschap Brabantse Delta en Human Capital Care en nog vele anderen.

Move to Health is een project van Fontys Sport en Bewegen in samenwerking met verschillende bedrijven en organisaties. Tijdens dit project houden derdejaars en vierdejaars studenten van de opleiding Sportkunde zich bezig met het aanbieden van beweeg- en gezondheidscampagnes voor medewerkers. Gezondheid en vitaliteit leiden immers tot betere prestaties bij medewerkers en een vitale bedrijfscultuur. 

De kracht van onze partners

Move to Health is een project van Fontys Sport en Bewegen in samenwerking met telkens weer andere organisaties en bedrijven. De afgelopen jaren zijn er Move to Health projecten uitgevoerd bij onder andere CZ, Gemeente Eindhoven, Waterschap Brabantse Delta en Human Capital Care en nog vele anderen.

Logo partners

Over Move to Health

Tijdens een Move to Health project bieden derdejaars en vierdejaars studenten van de opleiding Sportkunde beweeg- en gezondheidscampagnes voor medewerkers. Gezondheid en vitaliteit leiden immers tot betere prestaties bij medewerkers en een vitale bedrijfscultuur. 

Beweeginterventies binnen bedrijven 

De meest succesvolle beweeginterventies bevatten vaak combinaties van maatregelen. De optimale mix van interventiemaatregelen bevat in ieder geval maatregelen die betrekking hebben op informatievoorziening over bewegen, het aanbieden van beweegprogramma’s en het inrichten van de omgeving op bewegen. Individueel aangepaste beweegprogramma’s zijn effectief in het beïnvloeden van beweeggedrag, ook over een periode langer dan een jaar.

Aanbod Move to Health

Het aanbod van Move to Health bestaat uit gezondheidspromotie en het aanbieden van verschillende beweeginterventies; individuele- of groepsinterventies. Voorbeelden van beweeginterventies zijn lunchwandelingen, trapacties, fitbreak, sportbegeleiding, beweegcompetities, beweegcoaching en health-checks. Om tot een aanpak op maat te komen zal eerst onderzocht worden wat de behoeftes zijn van medewerkers door een quickscan uit te voeren. Zo sluiten de beweeginterventies goed aan bij de doelgroep en is de kans op borging groot.

Achtergrond gezondheid en vitaliteit

De kosten voor de Nederlandse gezondheidszorg nemen de laatste jaren steeds meer toe. Redenen daarvoor zijn o.a. de vergrijzing en de toename van het aantal welvaartziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type II (suikerziekte) en bepaalde vormen van kanker. Deze toename van welvaartsziekten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. 

Aangezien de werkende bevolking van Nederland een groot deel van de tijd op de werkplek doorbrengt, biedt de werkplek daarmee aanknopingspunten voor gezondheidsbevordering gericht op een groot aantal werkenden en heeft fysieke activiteit hierin een sleutelrol. Er is steeds meer bekend over de effectiviteit van interventies ter preventie van ongezond gedrag (Lucht & Polder, 2010). Steeds vaker komt naar voren dat geïndiceerde preventie veel gezondheidswinst kan opleveren en bovendien vaak kosteneffectief is (Lucht & Polder, 2010). 

Daarom voeren steeds meer bedrijven leefstijlbeleid in (TNO, 2009) en heeft een kwart van de werkgevers een beleid heeft om bewegen te stimuleren (WVS, 2011).

Veel zitten op het werk

Volgens gegevens van TNO brengen Nederlanders gemiddeld 9,5 uur per dag zittend door. Een op de zeven Nederlanders loopt zelfs nooit meer dan 10 minuten per dag. Ongeveer een derde tot de helft van het zitten gebeurt op het werk. Naar verwachting zullen werknemers steeds meer werk zittend uitvoeren door verdere digitalisering en automatisering. We zien dit o.a. terug in een toename van de hoeveelheid beeldschermwerk. Ook neemt thuiswerken toe, met als gevolg minder woon-werkverkeer en meer zitten. 

De gevolgen van veel zitten

De gevolgen van veel zitten, zijn op z’n minst zorgelijk zo waarschuwt het RIVM. Veel zitten wordt in verband gebracht met overgewicht, hartfalen, diabetes en vergroot zelfs de kans op vroegtijdig overlijden. Mensen die meer dan 11 uur per dag zitten lopen 40% meer kans op vroegtijdig overleden dan mensen die minder dan 4 uur per dag zitten (TNO,2016). Daar komt nog bij dat veel zitten niet gecompenseerd kan worden door te sporten of extra te bewegen. Het doorbreken van het langdurig zitten door regelmatig licht lichamelijk actief te zijn tijdens het werk, is effectiever. 

Voorbeeld programmaboekje

In dit programmaboekje kwamen de verschillende activiteiten aan bod. Deze activiteiten sluiten aan bij de invulling van de QuickScan die in de voorafgaande weken door de deelnemers was ingevuld. 

Team Move to Health

Dit project wordt gedraaid onder leiding van Ida Damen en Frank Bauman waarin studenten van de bachelor Sportkunde het programma uitvoeren met de medewerkers.

Ida Damen is docentonderzoeker bij Fontys Sport en Bewegen. Ze is in december 2021 gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven met een proefschrift over het ontwerpen van actief kantoorwerk. Ida heeft een achtergrond in Bewegingswetenschappen en Health & Life Sciences. Binnen het onderzoeksteam van het lectoraat Move to Be richt haar werk zich op actieve manieren van werken om de vitaliteit van kantoormedewerkers te vergroten.

 

Frank Bauman is docent Sportkunde, onderzoeker bij hjet lectoraat Professionele Werkplekken, programmamanager Move to Health & projectmedewerker Fontys Vitaal.