Same same but different?! Beweegplekken voor ouderen in de gemeenten Venlo en Venray

Het onderzoek naar beweegvoorzieningen voor ouderen gaat van start. We vertellen jou er graag meer over. Doel van dit project is om in de gemeenten Venlo en Venray inzicht te krijgen in succes- en faalfactoren van bestaande beweegplekken voor ouderen en het proces om te komen tot goed gebruikte beweegplekken waar ouderen zich op hun gemak voelen en met plezier naar toe gaan. Met een stappenplan, passend binnen de context van de gemeenten, kan in de nabije toekomst gerichter en effectiever gewerkt worden aan een beweegplek voor ouderen in de openbare ruimte.

  • De belangrijkste voorwaarde is dat inwoners van de gemeente op een prettige manier kunnen leven, wonen, werken, ontwikkelen en samenwerken. 
  • De belangrijkste doelgroep is senioren. Met enerzijds het doel om eenzaamheid onder ouderen te verminderen en anderzijds om ouderen langer vitaal te houden.

    We starten het onderzoek met een inventarisatie waarin succes- en faalfactoren worden opgehaald rondom vier beweegplekken voor senioren in de openbare ruimte. Dan volgt de evaluatie van de fysieke voorzieningen (hardware), activering (software) en organisatie (orgware). Op basis van deze input wordt een stappenplan ontwikkeld.

De kracht van onze partners

De onderzoeksvraag komt uit ons Fontys partnership Venlo.fit. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Gemeente VenloFontys Hogeschool, de Gemeente Venray, en Sportregio Noord-Limburg. Ook worden studenten van de Fontys Sportkunde bachelor in het partnership Venlo.fit gekoppeld aan dit project om mee te werken. 

Brabant beweegt buiten

Dit project wordt gedraaid door Maartje Kunen in samenwerking met Venlo.fit.

Maartje Kunen

Maartje Kunen is docent in de bachelor Sportkunde. Zij is sociaal planoloog (Radboud Universiteit Nijmegen) en daarvoor afgestudeerd als docent aardrijkskunde (HAN). Maartje heeft gewerkt bij stedenbouwkundige adviesbureaus en bij het Kenniscentrum Sport.

Binnen het lectoraat Move to Be doet Maartje naar de gezonde leefomgeving en daarmee de verbinding tussen sport, bewegen, gezondheid en ruimtelijke ordening. Hierbij staat volgende vraag centraal: ‘Hoe kunnen we de leefomgeving van mensen zo inrichten dat ze worden uitgedaagd om in beweging te komen?’