Sleutelpositie bruggenbouwers bij LLO

Bruggenbouwers. Ze focussen op het bevorderen van samenwerken en transformatie. Maar houden zich ook bezig met het leren en ontwikkelen van individuen on organisaties. Ze moeten verbinden, communiceren, ontwikkelen en onderzoeken. Duizendpoten zijn het dus. Maar hoe vind je ze en hoe faciliteer je ze in de organisatie, zodat ze hun werk goed kunnen doen?

Zeven vaardigheden

In het onderzoek De sleutel naar grensoverstijgend samenwerken in learning communities; de rol van bruggenbouwer zocht Jeroen Bovens van Fontys Hogescholen uit wat de zeven vaardigheden zijn waar een bruggenbouwer over moet beschikken. Ze kunnen gebruikt worden bij de werving, maar ook om bruggenbouwers beter in te zetten en gerichter te investeren in hun professionele ontwikkeling. Erkennen en waarderen, is daarbij een belangrijk uitgangspunt waar HR-professionals mee aan de slag kunnen, aldus Bovens. Ook omdat er vanuit HR meegedacht kan worden over de positionering en ontwikkeling van de rol, en de ondersteuning van personen. HR kan handvatten bieden voor professionals (bruggenbouwers maar ook leidinggevenden) om de dialoog verder met elkaar aan te gaan over deze rol en de ontwikkeling hierin.

Sleutelpositie

Het voortdurend leren en ontwikkelen is een essentieel onderdeel van de toekomstige arbeidsmarkt. Werkgevers spelen een belangrijke rol als het gaat om werkenden in staat te stellen zich te ontwikkelen en te (blijven) leren. Maar vaak ontbreekt het aan ondersteuning en stimulans voor dit continue leren. Bruggenbouwers hebben een sleutelpositie in de ontwikkeling van zogeheten learning communities. Ze hebben specifiek de taak om mensen en organisaties met elkaar te verbinden en het lerend en onderzoekend samenwerken te versterken. Voor het bevorderen van samenwerken en transformatie is het vooral van belang dat bruggenbouwers kunnen verbinden. Daarbij is het belangrijk mensen en organisaties te inspireren en sensitief te zijn voor de omgeving. Ook afstemmen is een belangrijke eigenschap: samenwerkingsprocessen en eventuele belemmeringen moeten goed geanalyseerd worden. Ook communicatie hoort hierbij. De derde eigenschap is ondernemen: initiatief nemen, durven innoveren, aanpassen en oplossen.

Faciliteren

Voor het faciliteren zijn vier eigenschappen van belang. Organiseren: vooral het proces van leren en ontwikkelen. Hierbij werk je projectmatig, resultaat- en procesgericht, en borg je de kwaliteit van samenwerken. Een bruggenbouwer moet ook professionals kunnen begeleiden, zowel individueel als collectief. Omdat ontwikkelingen van leeromgevingen ontworpen moeten worden, hoor ook ontwerpen tot de belangrijke eigenschappen. De laatste is onderzoeken, waarbij een kritische en onderzoekende houding nodig is. De veelzijdige rol van de bruggenbouwer brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Een voorname uitdaging, is het regelmatig tegen muren lopen, vaak van de eigen organisatie. Bruggenbouwers hebben daarom behoefte aan activiteiten die ondersteunend werken om deze uitdagingen aan te gaan. Doel daarbij is dat ze hun rol beter kunnen duiden en uitvoeren, en zich zo ‘al doende’ ontwikkelen. Lees hier het hele onderzoek. Bijvoorbeeld over de uitdagingen en aanbevelingen voor organisaties om bruggenbouwers beter te ondersteunen.

Auteurs

Dit is een stuk van Fontys Hogescholen.

> Drs. Jeroen Bovens als senior onderzoeker
> Dr. Sofie Moresi als programmaleider Docentprofessionalisering en senior onderzoeker
> Drs. Nard van den Langenberg als docent-onderzoeker
> Dr. Miranda Snoeren als lector Professionele Werkplaatsen.
Jeroen Bovens
Sofie Moresi

Jeroen Bovens

Sofie Moresi