Spelen, bewegen en ontmoeten in Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft, mede in haar beweegvisie 2030, de ambitie om een buitenruimte te creëren die uitdaagt om te bewegen om Roosendalers te helpen bewegen middels een vitale en actieve leefstijl. Hieraan wordt ook expliciet het realiseren van sociale ontmoetingen gekoppeld. Zowel in het fysieke als het sociale domein is in de gemeente Roosendaal de beweegvriendelijke omgeving beleidsmatig verankerd. De gemeente Roosendaal heeft de afgelopen jaren op diverse vlakken ervaring opgedaan met het werken in en aan een beweegvriendelijke omgeving.Toch blijft het onduidelijk waarom het op bepaalde plekken een succes verhaal lijkt te zijn en waarom het op andere plekken wat moeizamer lijkt te gaan. Ook is er behoefte naar meer inzicht in water goed werkten water minder goed werkt in het proces (met name de orgware)om te komen tot een uitdagende, veilige en toegankelijke ruimte om te bewegen in de openbare ruimte voor diverse doelgroepen waarbij ook ontmoeting wordt gestimuleerd.

Doel van het project ‘Spelen, bewegen en ontmoeten in Roosendaal’ is om in de gemeente Roosendaal te leren van de lopend(e) project(en) in drie wijken (Kalsdonk, Kortendijk en Langdonk) die verschillend van aard zijn en zich bevinden in een andere fase van ontwikkeling. Er wordt samen met professionals een toolkit (met draaiboek) samengesteld die professionals toelaat om in de verschillende fasen van een beweegvriendelijke omgeving (voor, tijdens en na realisatie) samen met inwoners en professionals aan de slag te gaan met het inventariseren, analyserenen evalueren van behoeften en resultaten (hardware, software en orgware). 

Team sporten, bewegen en omtmoeten in Roosendaal

Dit project wordt gedraaid door Maartje Kunen. In samenwerking met Sportservice Noord-Brabant.

Maartje Kunen

Maartje Kunen is docent in de bachelor Sportkunde. Zij is sociaal planoloog (Radboud Universiteit Nijmegen) en daarvoor afgestudeerd als docent aardrijkskunde (HAN). Maartje heeft gewerkt bij stedenbouwkundige adviesbureaus en bij het Kenniscentrum Sport.

Binnen het lectoraat Move to Be doet Maartje naar de gezonde leefomgeving en daarmee de verbinding tussen sport, bewegen, gezondheid en ruimtelijke ordening. Hierbij staat volgende vraag centraal: ‘Hoe kunnen we de leefomgeving van mensen zo inrichten dat ze worden uitgedaagd om in beweging te komen?’