Start(V)aardig update

Afgelopen zomer zijn er 2 nieuwe internationale publicaties verschenen die voortkomen uit het project Start(v)aardig (gericht op kleuters) waarin lectoraat Move to Be participeert.​

Differences in motor competence, enjoyment and weight status of young children (4-6 years)

Deze publicatie met Teun Remmers en Dave van Kann als co-auteurs in Journal of Physical Education and Sports gaat over de relatie tussen motoriek van kinderen en het plezier in bewegen. 

Dit stuk gaat over welke factoren van invloed zijn op de beweegvaardigheid van kleuters. Deze factoren zijn onderzoekt door het consortium van het meerjarig onderzoek Start (V)aardig. Daarbij stellen de onderzoekers onder meer een profiel op van kinderen die niet zo beweegvaardig zijn.
Onlangs verscheen het eerste internationale wetenschappelijke artikel vanuit Start(V)aardig.

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft een korte nieuwsbericht hiervoor opgesteld 

Applying an ecosystem approach to explore modifiable factors related to the risk for low motor competence in young children

De tweede publicatie in Journal of Science in Medicine and Sport is getrokken is door lectoraat Move to Be onderzoekers Teun Remmers, Tess de Kok, lector Steven Vos en lector Dave van Kann. Dit onderzoek toont hoe de omgeving waarin kinderen opgroeien, zowel fysieke kenmerken, maar zeker ook de praktijken de ouders vertonen, een bijdrage leveren aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Hierin is onder andere te zien dat kinderen die opgroeien zonder tuin een groter risico lopen om motorische achterstand, maar dat ook het voorbeeldgedrag van ouders bepalend is, evenals de perceptie van beweegvriendelijkheid van de omgeving. De publicatie is hieronder terug te vinden.

 
Startvaardig logo

Start (V)aardig

Start (V)aardig is een meerjarig onderzoek naar de beweegvaardigheid van kleuters. Het wordt uitgevoerd door een consortium van tien organisaties uit de sport- en beweegsector onder leiding van De Haagse Hogeschool.