Start(v)aardig

Wie op jonge leeftijd vaardig start, de juiste fundamentele motorische vaardigheden aanleert en plezier ervaart in sporten en bewegen, ontwikkelt dikwijls een actieve leefstijl. In 2019 ging daarom het vierjarige RAAK PRO project “Start(V)aardig; bouwstenen voor de buurtsportcoach ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters” van start. 

De kracht van onze partners

Buurtsportcoaches hebben door het Nationaal Sportakkoord een grotere verantwoordelijk gekregen om  de beweegvaardigheid van jonge kinderen te stimuleren. Wie jong begint en de juiste  motorische vaardigheden aanleert en plezier ervaart in sporten ontwikkelt meestal een actieve leefstijl.

Het project StartVaardig wordt ondersteund door het Regiorgaan SIA en wordt uitgevoerd door een consortium van vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk, het onderzoek en het onderwijs om organisatie-overstijgend te kunnen werken. 

Over startvaardige buurtsportcoaches

De huidige buurtsportcoaches functioneren vooral als uitvoerder van sport- en beweegaanbod en niet zo zeer als verbinder van sport- en beweegaanbieders op school, in de wijk, bij de sportvereniging of in de kinderopvang. De regisserende en verbindende taken vragen om wezenlijk andere competenties.

Uit interviews, bijeenkomsten en enquêtes onder buurtsportcoaches (n=100) en formele en informele sport- en beweegaanbieders voor jonge kinderen om hen heen (trainers (n=64), groepsleerkrachten uit groep 1-2 (n=21), vakleerkrachten bewegingsonderwijs (n=74) en ouders (n=20)), komt naar voren dat buurtsportcoaches worstelen met de vraag hoe zij kleuters en de (semi-)beweegprofessionals optimaal kunnen ondersteunen in het verbeteren van de beweegvaardigheid van kleuters.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is nieuwe kennis nodig over risicogroepen, beïnvloedbare determinanten en effectieve interventies ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters.

In drie werkpakketten wordt inzicht verworven in:

  • de natuurlijke motorische ontwikkeling van kleuters en het risicoprofiel van kinderen bij wie de ontwikkeling achterloopt (WP 1);
  • leefstijl- en omgevingsdeterminanten van beweegvaardigheid van kleuters (WP 2);
  • het effect van interventies in de verschillende beweegdomeinen op de beweegvaardigheid van kleuters (WP 3).

De wetenschappelijke kennis uit deze werkpakketten wordt verwerkt in een proefschrift en ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters, omgezet in een onderwijsmodule met bouwstenen en praktische handvatten voor (toekomstige) buurtsportcoaches (WP 4).

Partner SIA
Start(v)aardig gym foto

Team Start(v)aardig

Dit project wordt gedraaid door Dave van Kann en Teun Remmers.

Dave van Kann is docent in de bachelor ALO bij Fontys Sport en Bewegen, opleidingscoördinator van de Master Sport- en Bewegingsonderwijs en lector ‘leren bewegen’ binnen het lectoraat Move to Be. Daarnaast is hij verbonden aan de Universiteit Maastricht, vakgroep Gezondheidsbevordering.

Dave richt zich op (interventie-)onderzoek naar beweeggedrag van kinderen, de rol die de (school)omgeving hierin speelt en hoe deze omgeving en breder context optimaal kan worden ingericht om bewegen te stimuleren. Hij is projectleider van verschillende onderzoeken naar beweegstimulering, zowel binnen als buiten de muren van de school, zoals KEIGAAF, SALTO studie en Bewegend Curriculum.

 

Teun Remmers is docent-onderzoeker bij Fontys Sport en Bewegen en geeft les binnen de bacheloropleiding LO en de Master Sport- en Bewegingsonderwijs. Hij promoveerde als Epidemioloog en Gezondheidswetenschapper aan de Universiteit Maastricht (2017) met een proefschrift over beweegpatronen van kinderen, met daarin speciale aandacht voor het objectief meten van beweeg- en verplaatsingspatronen met behulp van accelerometrie en GPS. Daarvoor studeerde hij in 2011 af als docent LO bij Fontys. In het onderzoeksteam van het lectoraat doet Teun onderzoek naar de rol van het bewegingsonderwijs en de schoolomgeving in het stimuleren van fysieke activiteit.