Summer school 2023-2024 'De sociale impact van sport'

Het thema van dit jaar: de Sociale Impact van Sport. Trots delen we mede dat Koen Breedveld, Lector Impact of Sport aan De Haagse Hogeschool, ons programma opent als Keynote spreker! Vervolgens hopen we jullie te inspireren met een aanbod van drie interessante workshops. Zie onderstaand het uitgebreide programma.

Keynote door Koen Breeveld

Koen neemt ons in een uur mee in zijn betekenis van sport. Hij vertelt ons over zijn ervaringen binnen de ‘Living Labs’ en het ‘Haags Sportkwartier’ en deelt de veranderingen die hij momenteel ervaart binnen de wereld van sport. Tijdens deze keynote presentatie met een interactief element wordt het belang van samenwerken en de juiste professional op de juiste plaats nogmaals benadrukt. En wat kunnen wij leren uit deze inzichten?

Wijkgericht werken door Pim Hoefnagels

Tijdens de workshop Wijkgericht werken met Sport en Bewegen wordt, de gelijkluidende en recent gestarte minor, kort onder de aandacht gebracht. Naast het feit dat de minor in vogelvlucht wordt doorlopen, worden enkele tools aangeboden waarmee een sport- of beweegprogramma kan worden ontwikkeld. De volgende thema’s worden aangeraakt: wijkanalyse, netwerkanalyse, outreachend werken, Theory of Change en het meten van Impact.

Samenwerking over de grenzen van disciplines door Derk Bransen

Veel hedendaagse maatschappelijke vraagstukken zijn dusdanig complex, dat het oplossen ervan het samenkomen van meerdere disciplines vraagt. Deze ontwikkeling maakt interdisciplinair samenwerken een essentieel onderdeel van diverse beroepsprofielen, waaronder die van Sportkundige. Het belang van samenwerking tussen verschillende disciplines ligt in het vermogen om diverse perspectieven, kennis en vaardigheden te combineren en integreren om complexe problemen aan te pakken en impact te vergroten. In deze sessie zoomen we in op het expliciteren van strategische motieven voor samenwerking over de grenzen van de eigen discipline heen.

Social Return on Investment door Tjerk Riemers

Binnen het sport en beweegdomein lijkt sprake van een groeiende behoefte om de maatschappelijk waarde van sport- en beweegactiviteiten die ontworpen en uitgevoerd worden meetbaar te maken. Deze “Social Return On Investment (SROI)” helpt bij het inschatten van de effectiviteit van de programma’s, maar heeft ook een informerende waarde voor te nemen beslissingen ten aanzien van toekomstige beweegprogramma’s en –initiatieven. In deze sessie wordt in co-creatie met de deelnemers een start gemaakt met het inzichtelijk maken van de maatschappelijke impact van de programma’s van het partnership, met aandacht voor sport- en beweegcijfers, gezondheidscijfers, en omgevings-/beleidsindicatoren.   ​

De middag werd afgesloten met tijd voor de eigenpartnerships en een netwerkborrel. Wij bedanken graag alle deelnemers voor de waardevolle bijdrage aan deze dag.