Voor iedereen een app

Binnen dit project wordt onderzocht welke (populaire) sportapp past bij welk type gebruiker op basis van doelstellingen en wensen. 

Over het project

Het onderzoeksproject ‘Voor iedereen een App’ is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek.

Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar welke (populaire) sportapp past bij welk type van gebruiker/professional op basis van doelstellingen en wensen. Dit kan variëren van sport- en beweegstimulering, trainingsbegeleiding, gezondheids-bevordering, community building en monitoring. Gezien de complexiteit van de thematiek en het belang van een integrale aanpak is een multidisciplinair consortium samengesteld van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, gemeenten, sportbonden, brancheorganisaties en MKB’ers.

De laatste vijf jaar is het gebruik van sport- en gezondheid gerelateerde smartphone applicaties exponentieel gegroeid. Grote groepen beoefenaars van individueel te beoefenen sporten zoals hardlopen, fietsen en wandelen, maken gebruik van diverse sportapps. Voor (potentiële) sporters is lastig om een keuze te maken uit de vele duizenden apps die voor handen zijn.

Naast de sporters zelf krijgen professionals en organisaties (zoals sportverenigingen en gemeenten) in hun werkveld ook te maken met sportapps. Professionals als (personal) trainers, coaches en leefstijlprofessionals kunnen hun cliënten aanmoedigen om een sportapp te gebruiken met als doel goede intenties vol te houden, nieuwe doelen te stellen en ervaringen te delen. Maar ook bij hen ontbreekt de juiste kennis om de geschikte app voor de juiste cliënt te kiezen.

Sportapps hebben, in een tijd waarin veel sporters individueel sporten zonder hulp van coaches en trainers in sportverenigingen, een enorm potentieel. Hiervoor is het essentieel dat apps de sporters optimaal begeleiden. Idealiter zouden apps moeten bijdragen aan een blessurevrije, frequente, plezierige en motiverende sportdeelname. Als apps hierin daadwerkelijk willen bijdragen dan is aanvullende kennis hard nodig.

De kracht van onze partners

Het project voor iedereen een app vloeit voort uit samenwerkingsverbanden met diverse partners. Er is een multidisciplinair consortium samengesteld van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, gemeenten, sportbonden, brancheorganisaties en MKB’ers.

De beslistool

De ‘voor iedereen een app’ beslistool is een online platform dat door simpele en snelle vragen helpt om tot een selectie van apps te komen die passen bij de voorkeuren van eindgebruikers en professionals. Het is een volledige onafhankelijk platform ontwikkelt door en voor eindgebruikers en professionals. Gebruikers van het systeem kunnen bijdrage door apps te beoordelen en aan te geven of het advies inderdaad het juiste was. De beslistool zorgt voor een goede match tussen een gebruiker en een sportapp. Op die manier worden verwachtingen gemanaged, worden teleurstellingen voorkomen en kan bijgedragen worden aan duurzaam en verantwoord sporten ondersteund door technologie.

Voor iedereen een app beslistool

Team voor iedereen een app

Dit project wordt gedraaid door Steven Vos, Mark Janssen en Kevin Hoes in samenwerking met Aarnout Brombacher (TU/e), Mark de Graaf (Fontys Hogeschool ICT), Daphne Menheere (TU/e), Tine van Lommel (KU Leuven), Kristof de Mey (Universiteit Gent), Rik van de Wiel (imec Nederland), Rene Wijlens (Cluster Sports & Technology) en Walter de Raedt (imec Vlaanderen). 

Steven Vos

Steven Vos is een bruggenbouwer tussen disciplines, beleidsdomeinen en sectoren, maar vooral tussen mensen. Hij wil mensen inspireren en enthousiasmeren om hun grenzen te verleggen en elkaars expertises te versterken, met respect voor ieders eigenheid en talenten. Hij is een veelgevraagde spreker, zowel op (internationale) wetenschappelijke congressen en symposia als op studiedagen, workshops en theatervoorstellingen voor een divers publiek. Zijn open, inspirerende en verrassende kijk op maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen (en hoe organisaties hierin vaak te kort schieten) krijgt heel wat bijval.

Samen met een team van enthousiaste onderzoekers wil hij nadrukkelijk bijdragen aan het slim en duurzaam verankeren van verantwoord sporten en bewegen, onder meer door het stimuleren en faciliteren van een actieve levensstijl op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. De ambities van het lectoraat worden uitgewerkt rondom drie centrale kennisthema’s: (i) leren bewegen, (ii) actieve leefstijl, en (iii) beweegvriendelijke omgeving. Zijn onderzoek situeert zich op het snijvlak van diverse disciplines.

Mark Janssen

Mark Janssen is docent-onderzoeker bij de bachelor Sportkunde. Hij is in januari 2022 gepromoveerd aan de faculteit Industrial Design aan de Technische Universiteit EindhovenDaarvoor heeft hij een Master afgerond in de Bewegingswetenschappen (VU Amsterdam), en is afgestudeerd als Bachelor Lichamelijke Opvoeding (Fontys Sport en Bewegen).

Zijn promotieonderzoek had tot doel de motieven en het gedrag van recreatieve hardlopers beter te begrijpen, en hiermee hardloop gerelateerde technologie te ontwerpen die aansluit bij de motieven en het gedrag van recreatieve hardlopers. Ook binnen het onderzoeksteam van het lectoraat Move to Be is hij met eenzelfde soort thematiek bezig. Gericht op individuele en ongebonden breedtesporters die behoefte hebben aan begeleiding op maatom blessures te voorkomen en demotivatie te overwinnen en dan met name de rol die technologie daarbij kan spelen.

Kevin Hoes

Kevin Hoes is docent en onderwijsontwikkelaar binnen de bacheloropleiding Sportkunde. Binnen de bachelor ICT met de specialisatie Media Design is hij opgeleid op het snijvlak tussen (digitale) media, ICT en psychologie. Zijn persoonlijke interesse gaat uit naar het ontwerpen van gebruiksvriendelijkheid en interactie tussen mens en machine.

In het lectoraat ‘Move to Be’ draagt Kevin met name bij aan technologische oplossingen binnen en rondom onderzoeksprojecten. Denk hierbij aan het ontwerpen van op maat gemaakte tools voor het doen van specifieke onderzoeken, het realiseren van prototypes en platformen voor technologische deliverables van projecten en het verbinden van technologie, ontwerp, onderzoek en onderwijs.