Voorkom en herstel

Doel van het project Voorkom en Herstel (2017-2020) is om verantwoord bewegen en het oefenen “leuk” te maken, terwijl zorgverleners goed inzicht krijgen in de oefeningen die gedaan zijn om de volgende stappen voor herstel te bepalen. Om dit te bereiken ontwikkelen en valideren vier mkb-ondernemingen in samenwerking met een kennis- en zorginstelling.

Over het project

De gezondheidszorg verplaatst zich steeds meer naar de huiskamer en er wordt gestimuleerd dat mensen steeds meer regie over hun eigen leven nemen. Daarnaast wordt bewegen en sporten steeds belangrijker in de gezondheidszorg. Zeker nu de insteek veel meer op preventie is komen liggen.

Ook bij ziekte wordt verwacht dat in de thuisomgeving wordt gewerkt aan herstel. Dit herstel vindt echter vaak niet (compleet) plaats omdat patiënten onvolledig ingelicht worden of het niet goed begrijpen, de begeleiding tot een minimum wordt beperkt en patiënten niet gestimuleerd worden om aan hun herstel te werken.

Doelstelling van het project is het ontwikkelen van een betaalbaar modulair 3d motion sensing systeem, bestaande uit sensoren en software, waarmee eenvoudig accuraat en continu motorische parameters gemeten kunnen worden. Met behulp van de sensoren en software krijgt de gebruiker directe en persoonlijke feedback. Deze oplossing moet het mogelijk maken om op objectieve wijze gegevens aangaande de motorische en fysiologische parameters te meten en direct (persoonlijke) feedback te geven.  

De kracht van onze partners

Het betreft hier een project met een crossover tussen de nationale topcluster Life Sciences & Health (LS&H) en de internationale topcluster Hightech Systemen & Materialen (HTSM) met een nauwe verbinding met de topsector Creatieve Industrie.

Het projectconsortium bestaat uit Fantazm B.V. (penvoerder), 2M Engineering Limited, Ki2Move, Rijnstate, Fontys Sport en Bewegen en Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam. Het project wordt mede gefinancierd door het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland

Team voorkom en herstel

Dit project wordt gedraaid door Steven Vos in samenwerking met Fantazm B.V. (penvoerder), 2M Engineering Limited, Ki2Move, Rijnstate, en Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam.

Steven Vos

Steven Vos is een bruggenbouwer tussen disciplines, beleidsdomeinen en sectoren, maar vooral tussen mensen. Hij wil mensen inspireren en enthousiasmeren om hun grenzen te verleggen en elkaars expertises te versterken, met respect voor ieders eigenheid en talenten. Hij is een veelgevraagde spreker, zowel op (internationale) wetenschappelijke congressen en symposia als op studiedagen, workshops en theatervoorstellingen voor een divers publiek. Zijn open, inspirerende en verrassende kijk op maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen (en hoe organisaties hierin vaak te kort schieten) krijgt heel wat bijval.

Samen met een team van enthousiaste onderzoekers wil hij nadrukkelijk bijdragen aan het slim en duurzaam verankeren van verantwoord sporten en bewegen, onder meer door het stimuleren en faciliteren van een actieve levensstijl op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. De ambities van het lectoraat worden uitgewerkt rondom drie centrale kennisthema’s: (i) leren bewegen, (ii) actieve leefstijl, en (iii) beweegvriendelijke omgeving. Zijn onderzoek situeert zich op het snijvlak van diverse disciplines.