Rollen van beweegprofessionals in en rondom school

Een verscheidenheid aan beweegprofessionals in en rondom school

De LO-docent is vaak niet de enige beweegprofessional in en rondom een school die zich bezighoudt met beweegstimulering van kinderen om ze voldoende te laten bewegen. Ook bijvoorbeeld een buurtsportcoach of JOGG-regisseur kunnen hier bij betrokken zijn. Iedere professional heeft zijn eigen invalshoek van waaruit hij/zij werkt met bepaalde taken en verantwoordelijkheden. Die taken zijn niet alleen afhankelijk van welke beweegprofessionals allemaal betrokken zijn, maar ook van de unieke context van de school met daarin de school-specifieke behoeften, wensen en mogelijkheden. Om inzicht te krijgen in het veelzijdige werk van de beweegprofessionals in en rondom school hebben we zes rollen ontwikkeld, gebaseerd op de eerder ontwikkelde rollen van de Gezonde School-adviseur. In dit artikel beschrijven we deze zes rollen en gaan we vervolgens in op de mogelijkheden die deze rollen bieden voor zowel de verdere professionalisering van de beweegprofessional, als voor de samenwerking op schoolniveau. 

Team onderzoek

Op dit thema zijn lector Dave van Kann en onderzoeker Nina Bartelink actief vanuit Fontys lectoraat Move to Be.

Dave van Kann is lector ‘leren bewegen’ binnen het lectoraat Move to Be, opleidingscoördinator van de Master Sport- en Bewegingsonderwijs en docent in de bachelor ALO bij Fontys Sport en Bewegen. Daarnaast is hij verbonden aan de Universiteit Maastricht, vakgroep Gezondheidsbevordering.

Dave richt zich op (interventie-)onderzoek naar beweeggedrag van kinderen, de rol die de (school)omgeving hierin speelt en hoe deze omgeving en breder context optimaal kan worden ingericht om bewegen te stimuleren. Hij is projectleider van verschillende onderzoeken naar beweegstimulering, zowel binnen als buiten de muren van de school, zoals KEIGAAF, SALTO studie en Bewegend Curriculum.

Nina Bartelink is docent-onderzoeker binnen het lectoraat Move to Be. Ze is gepromoveerd (cum laude) op het project De Gezonde Basisschool van de Toekomst aan Maastricht University.  Nina is sinds november 2022 werkzaam bij Fontys. Ze is betrokken bij verschillende projecten, zoals het KIEM project Changing Views en het project Aanjagers van/voor leren en ontwikkelen binnen het kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen. Nina’s focus binnen het onderzoek ligt voornamelijk op de ontwikkeling en implementatie van contextgerichte aanpakken op scholen die bezig zijn met de bevordering van een gezonde leefstijl. Daarnaast kijkt ze naar de rollen van (beweeg)professionals in en rondom scholen en hoe samenwerking versterkt kan worden.