Zuid Nederlandse casussen gezocht voor keuzeblok beweegvriendelijke omgeving!

Fontys Sport en Bewegen zoekt casussen voor het Sportkunde (jaar 4) keuzeblok ‘Adviseren naar een beweegvriendelijke omgeving.  

Van donderdag 22 februari tot en met donderdag 25 april 2024 volgt een groep vierdejaars studenten Sportkunde het keuzeblok ‘Adviseren naar een beweegvriendelijke omgeving’. In dit onderwijsblok werken we met praktijkcasussen en opdrachtgevers uit het werkveld. Een win-win situatie; een praktijksituatie uit het werkveld voor de studenten en een advies voor de opdrachtgever. Studenten werken in een groep van 3 aan de praktijkcasus en worden gecoacht door docenten Maartje Kunen & Arno Bendermacher in het onderwijsblok.  

Is beweegvriendelijke omgeving ook een thema in jouw gemeente? Of zou je ermee aan de slag willen? Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om aan de slag te gaan met een beweegvriendelijke omgeving.  

 • Is er in jouw gemeente een aandachtswijk waar meer bewegen een uitdaging is en waaraan een beweegvriendelijke buurt of bewegen in de openbare ruimte kan bijdragen?  
 • Zijn er plannen voor buurten waarin je met een beweegvriendelijke omgeving wilt bijdragen aan meer sport en bewegen, leefbaarheid, sociale cohesie, gezondheid, …  
 • Zijn er herontwikkelings opgaven waarin de gezonde en beweegvriendelijke omgeving meegenomen mag worden?  
 • Of heb je andere plannen of motieven waarin je aan de slag wilt met een beweegvriendelijke buurt?  

Wil je, samen met sportkunde studenten van Fontys Sport en Bewegen aan de slag met een beweegvriendelijke buurt en kunnen wij je helpen met het in kaart brengen van huidige situatie (analyse) en een advies om de buurt beweegvriendelijker te maken?  

Fontys Sport en Bewegen zoekt casussen voor het Sportkunde (jaar 4) keuzeblok ‘Adviseren naar een beweegvriendelijke omgeving.  

Van donderdag 22 februari tot en met donderdag 25 april 2024 volgt een groep vierdejaars studenten Sportkunde het keuzeblok ‘Adviseren naar een beweegvriendelijke omgeving’. In dit onderwijsblok werken we met praktijkcasussen en opdrachtgevers uit het werkveld. Een win-win situatie; een praktijksituatie uit het werkveld voor de studenten en een advies voor de opdrachtgever. Studenten werken in een groep van 3 aan de praktijkcasus en worden gecoacht door docenten Maartje Kunen & Arno Bendermacher in het onderwijsblok.  

Is beweegvriendelijke omgeving ook een thema in jouw gemeente? Of zou je ermee aan de slag willen? Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om aan de slag te gaan met een beweegvriendelijke omgeving.  

 • Is er in jouw gemeente een aandachtswijk waar meer bewegen een uitdaging is en waaraan een beweegvriendelijke buurt of bewegen in de openbare ruimte kan bijdragen?  
 • Zijn er plannen voor buurten waarin je met een beweegvriendelijke omgeving wilt bijdragen aan meer sport en bewegen, leefbaarheid, sociale cohesie, gezondheid, …  
 • Zijn er herontwikkelings opgaven waarin de gezonde en beweegvriendelijke omgeving meegenomen mag worden?  
 • Of heb je andere plannen of motieven waarin je aan de slag wilt met een beweegvriendelijke buurt?  

Wil je, samen met sportkunde studenten van Fontys Sport en Bewegen aan de slag met een beweegvriendelijke buurt en kunnen wij je helpen met het in kaart brengen van huidige situatie (analyse) en een advies om de buurt beweegvriendelijker te maken?  

Onze vraag aan jou

In dit onderwijsblok fungeer jij (bijvoorbeeld buurtsportcoach, sportregisseur, beleidsmedewerker sport/bewegen/gezondheid, gebiedscoördinator, wijkregisseur, …) als opdrachtgever. Dat wil zeggen dat je op donderdag 22 februari (online of fysiek) kort wat vertelt over de betreffende buurt en de opgave rondom sport, bewegen, gezondheid en een beweegvriendelijke omgeving of bewegen in de openbare ruimte. Studenten kunnen vervolgens in het gehele traject bij je terecht voor vragen over de betreffende buurt en de opgave. Natuurlijk worden ze uitgedaagd om eerst zelf op zoek te gaan naar antwoorden. Aan het einde van dit onderwijsblok tussen 15 en 25 april sluiten de studenten dit onderwijs blok af met een assessment waarin ze hun advies aan jou als opdrachtgever en ons als docent presenteren.   

Verderop in dit artikel (meer info) vind uitgebreide informatie over dit onderwijsblok. Ook geven we voorbeelden van praktijk opdrachten waaraan studenten afgelopen jaren hebben gewerkt.  

Samenvattend

 • Word jij opdrachtgever voor onze Sportkunde jaar 4 studenten?  
 • Voor welke wijk mogen studenten de adviesvraag: ‘Hoe kunnen we deze wijk beweegvriendelijk(er) maken’ beantwoorden? En wat speelt er in de buurt?  
 • Periode: 15 februari – 22 april 2024 
 • Beschikbaarheid opdrachtgever:  
 • 15 februari korte pitch over de opgave en de wijk,  
 • Tussen 15 en 22 april assessment met adviespresentatie van studenten.  
 • Bereikbaar voor vragen en delen van informatie tussendoor.  

Een win-win

Heel fijn als we op deze manier de studenten kunnen laten werken aan een praktijkopdracht die van waarde is voor het werkveld! Voor mij wast dit blok een van de leukste en interessantste blokken op Sport en Bewegen. Ik heb het werkveld gezien en daarin gemerkt hoe het geleerde daadwerkelijk in de praktijk kan worden gebracht” schreef een van de studenten in de evaluatie van het keuzeblok BVO in 2022. En ook voor het werkveld, voor jou als opdrachtgever, levert dit wat op. Een van de opdrachtgevers afgelopen jaar vertelde na het assessment van de studenten We gaan nu kijken naar een breder plan om de gemeentelijke openbare ruimte beweegvriendelijker in te richten. Nog nooit eerder bewust met de ‘sport- en beweegbril’ naar de wijk gekeken. Dit geeft ons handvatten in de gemeente, zowel agendasettend als in de praktijk”.  

Meedoen?

Wil je hieraan meewerken? Of wil je hier nog even verder over doorpraten? Neem dan contact op met Maartje Kunen, docent en onderzoeker Fontys Sport en Bewegen (m.kunen@fontys.nl of 0612700503). Heel graag horen we voor 4 december 2023 of je ruimte en kansen ziet om hieraan mee te werken. We zullen alle opties verzamelen en vervolgens keuzes maken met welke opdrachtgevers we aan de slag kunnen binnen het keuzeblok.

Meer info?

 

Voorbeelden van praktijkopdrachten afgelopen jaren in dit keuzeblok ‘Adviseren naar een beweegvriendelijke buurt’

Wittenvrouwenveld – Maastricht

Gemeente Maastricht heeft in april 2021 de nota beweegvriendelijk Maastricht vastgesteld. Een van de speerpunten in deze nota is de omgeving rondom kincentra beweegvriendelijk maken. In de wijk Wittevrouwenveld wordt in maart 2023 gestart met de bouw van een nieuw kindcentrum. Gekoppeld hieraan lopen een aantal ontwikkelingen in dit gebied waarbij ook de openbare ruimte wordt aangepakt. Het kindcentrum gaat gebruik maken van de openbare ruimte (het Leeuwenpark) om te spelen, sporten en bewegen. Deze ruimte is ook beschikbaar voor de buurt. 

Wittevrouwenveld is een wijk in ontwikkeling, gelegen aan de beweegvriendelijke Groene Loper van Maastricht. In het verleden werd deze wijk gezien als een typische arbeiderswijk met circa 5500 inwoners. Een groot deel van de wijk betreft huurwoningen, deels woningcorporatiebezit.  

De opdrachtgever, gemeente Maastricht, vraagt jullie ‘Hoe kunnen we van Wittenvrouwenveld een beweegvriendelijke wijk maken, met centraal daarin het nieuwe kindcentrum?’ 

Amstenrade de Gyselaar – Ecsplore & gemeente Beekdaelen  

De gemeente Beekdaelen werkt aan een nieuw speelruimtebeleid waarin de ambitie wordt beschreven om meer beweegvriendelijke omgevingen te creëren.  
 
Parallel hieraan is er in Amstenrade een gebiedsontwikkelingstraject ‘de Gyselaar’ gaande. Hier wordt onder anderen ingezet op de komst van een kindcentrum, vernieuwde huisvesting voor verenigingen en een toekomstbestendig woon- en zorgprogramma. Dat heeft gevolgen voor de openbare ruimte. Zo zijn er plannen voor een Tiny Forest en beweegvriendelijk schoolplein. In lijn met het eerdergenoemde speelruimtebeleid van de gemeente Beekdaelen.  

Opdrachtgever Ecsplore & gemeente Beekdaelen vragen jullie ‘Hoe kunnen we van Amstenrade een beweegvriendelijke kern maken, passend binnen het speelruimtebeleid en de gebiedsontwikkeling de Gyselaar?’ 

Dinteloord – gemeente Steenbergen

Gemeente Steenbergen is gestart met het beweegvriendelijker maken van de openbare ruimte door onder andere het ontwerpen en plannen van twee beweegroutes. Een van deze routes komt mogelijk in de kern Dinteloord.  

Dinteloord is een dorp, ook wel een kern genoemd, binnen de gemeente Steenbergen. Dinteloord telde 5.850 inwoners in 2022. Dinteloord heeft een groot oppervlakte met o.a. redelijk wat industrie en landbouw. In de dorpskern staan uiteenlopende woningen, van vrijstaande woningen tot aan sociale huur. Dinteloord heeft een klein winkelgebied, een dorpshuis, enkele woonzorgvoorzieningen, 3 basisscholen en een aantal sportvoorzieningen. Er wonen voornamelijk volwassenen (25 t/m 65 jaar) en senioren in de wijk. 

Opdrachtgever gemeente Steenbergen vraagt jullie ‘Wat is er nodig om van Dinteloord een wijk te maken waar sporten en bewegen in de openbare ruimte voor alle inwoners mogelijk is? Oftewel hoe kunnen we van de kern Dinteloord een beweegvriendelijke kern maken? Aantrekkelijk voor jong en oud, actief en (nog) niet actief. In de wijk ligt een initiatief voor een beweegroute, hoe sluit dit initiatief goed aan bij wensen van de inwoners en de mogelijkheden van de wijk? 

Bunders-Levenskerk – Oisterwijk

In de wijk Bunders-Levenskerk in Oisterwijk sprake is van vergrijzing en tegelijkertijd ook verjonging en een wens voor meer sociale cohesie. Er zijn diverse pleintjes en grasveldjes in de openbare ruimte enerzijds en een steeds grotere groep inwoners die de openbare ruimte gebruikt om te sporten en te bewegen. De afgelopen tijd zien we dus steeds meer kinderen en volwassenen bewegen op straat en in de wijk. Een mooie opleving die we graag vasthouden en versterken. Echter, de openbare ruimte in de wijk is daarvoor nog niet optimaal. In 2025 start de gemeente met een wijkvernieuwing waarin openbare ruimte, riool, infrastructuur en groen worden aangepakt, een perfect moment. 

In april 2022 is een werkgroep bij elkaar gekomen om te brainstormen over een beweegvriendelijk Bunders. Onze werkgroep bestaat nu uit een negental personen, buurtbewoners en professionals actief in de wijk, die allemaal erg enthousiast zijn en willen samenwerken om dit plan te realiseren. We zien het als een pilot en de gemeente Oisterwijk heeft aangegeven deelgenoot te willen zijn en medewerking te willen verlenen aan het project “Beweegvriendelijk wijk Bunders-Levenskerk”.  

De werkgroep & gemeente Oisterwijk vraagt aan jullie: Hoe kunnen we van de wijk Bunders-Levenskerk een beweegvriendelijke wijk maken waarin de ideeën uit de werkgroep en de buurt vorm krijgen, passend in de herontwikkeling van 2025? 

Hazenkamp & Klingerberg Blerick – gemeente Venlo (2 groepen)

Het Hazenkamp is een naoorlogse wijk in Blerick (gemeente Venlo). In de wijk liggen verschillende voorzieningen zoals bijvoorbeeld den basisschool, school voor speciaal onderwijs, een middelbare school, zwembad, fitnesscentra, jongerencentrum, zorglocatie. De woningen in de Blerickse wijk Klingerberg zijn gebouwd in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Het aantal inwoners wat maandelijks sport, de verenigingslidmaatschappen bij sportverenigingen ligt lager dan het Venlo’s gemiddelde. Het aantal mensen met ernstig overgewicht is in deze wijk ook bovengemiddeld.  

Adviesbureau Kragten werkt momenteel aan een advies van kansrijke beweegvriendelijke plekken voor de gemeente Venlo. De groenstrook/het park  (Plexat) nabij het Blariacumcollege (middelbare school) en het Klingerbergpark worden gezien als kansrijke plekken. Vier wijken, Klingerberg, Vastenavondkamp, Vossener en Hazenkamp grenzen aan deze gebieden. 

Gemeente Venlo vraagt aan jullie: ‘Hoe kunnen we van het Hazenkamp en Klinkerberg beweegvriendelijke wijken maken, door onder andere gebruik te maken van kansrijke plekken Plexat en Klingerbergpark.  

Geenhoven – gemeente Valkenswaard 

De buurt Geenhoven is een van de oudere buurten in de gemeente Valkenswaard. De eerste huizen zijn omstreeks 1930 gebouwd. In de loop der jaren zijn er veel appartementen bijgebouwd voor de doelgroep senioren 55+ en alleenstaanden (al dan niet met een lichamelijke/geestelijke beperking). Sinds een zeven tal jaren heeft de buurt Geenhoven een actieve wijkcommissie. Deze draagt bij aan de sociale cohesie binnen de buurt. 

Een van de aandachtsvelden is om sport en bewegen als middel te gebruiken om de buurt meer in beweging te krijgen. De buurt Geenhoven is een van de buurten waar meer aandacht besteed moet worden aan de leefbaarheid, gezondheid van de bewoners. 

In de Toekomstvisie Valkenswaard 2040 en het raad-brede programma 2021-2024 wordt gevraagd om aandacht te besteden aan een gezonde en beweegvriendelijke omgeving. Met name in de buurten/wijken waar de vergrijzing binnen 10 jaar (flink) zal oplopen. De gemeente (de beleidsadviseur vrije tijd, sport- en speelbeleid, WMO, en de wijkcoördinator Geenhoven) wil samen met wijkcommissie Geenhoven, jongerenopbouwwerk, zorgaanbieders, vrijwilligerscentrale etc., een gezonde en beweegvriendelijke omgeving ontwikkelen.  
 
Gemeente Valkenswaard vraagt aan jullie:  Hoe kunnen we van Geenhoven een beweegvriendelijke buurt maken?  

Sport Alliantie Rosmalen Nuland Vinkel Empel – Wijk De Groote Wielen

In het oostelijk deel van ‘s-Hertogenbosch, ten noorden van Rosmalen, vind je de nieuwbouwwijk De Groote Wielen. In de loop der jaren uitgegroeid tot een populaire wijk waar inmiddels meer dan 9.300 bewoners een thuis gevonden heeft. Een duurzame wijk met respect voor ruimte en natuur. Waar water een prominente rol heeft. De Groote Wielen is nog volop in ontwikkeling. ‘Dagelijkse voorzieningen’ (supermarkt, winkels, een gezondheidscentrum en scholen, etc.) zijn aanwezig, maar ook in ontwikkeling. Pal naast de wijk ligt een ‘sportieve (groen)zone’.  Een lang strook met daarin twee sportaccommodaties, een toekomstige middelbare school (incl. binnensportaccommodaties) en bedrijvigheid. De Groote Wielen wil als wijk bijdragen aan een gezonde toekomst voor iedereen waarin men op eigen kracht en met plezier een gezonde keuze kan maken. 

Ondanks veel ruimte, groen en water zijn er zeer beperkte mogelijkheden betreft (recreatief) sporten en nieuwe vormen van bewegen. Sport Alliantie wil graag weten hoe De Groote Wielen kan worden doorontwikkeld als een inclusieve, beweegvriendelijke wijk volop beweeg-, speel- en sportvoorzieningen waarin inwoners elkaar kunnen ontmoeten. De sportieve (groen)zone en de Groote Wielenplas (water) zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Welke ‘quick wins’ adviseren jullie Sport Alliantie en gemeente ‘s-Hertogenbosch om van De Groote Wielen een inclusieve beweegvriendelijke wijk te maken? 

Gemeente Roosendaal – Kroeven

Eind jaren zestig is men begonnen met bouwen in Kroeven. In deze wijk staan uiteenlopende woningen, van sociale huur tot aan fraaie villa’s.In de wijk is een klein winkelcentrum, een buurthuis (de Wieken), een gezondheidscentrum en enkele verzorgingscentra en andere voorzieningen voor ouderen. Ook zijn er grote speelplekken in de wijk. In de wijk wonen relatief veel ouderen en inwoners met een migratieachtergrond. 

Gemeente Roosendaal wil graag weten wat is er nodig is om van de Kroeven een wijk te maken waar sporten, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte voor ALLE inwoners mogelijk is? De diversiteit van inwoners in de wijk is groot, daarom ligt de nadruk op een beweegvriendelijke wijk voor ALLE inwoners. Aantrekkelijk voor jong en oud, actief en (nog) niet actief. ‘Meedoen’ en ‘gezondheid’ zijn voor deze buurt belangrijk aandachtspunten uit vitaliteits oogpunt. In de wijk ligt een initiatief voor een beweegroute, hoe sluit dit initiatief goed aan bij wensen van inwoners in de wijk? 

ABG gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze & Rijen) – Rijen Zuid

Rijen Zuid staat ook bekend als voormalig militaire wijk. In dit gebied is de woningcorporatie gestart met een wijkvernieuwing waarbij woningen en de openbare ruimte worden aangepast of afgebroken worden en plaats maken voor nieuwbouw. Er is aandacht voor woningen, woonomgeving en de sociaal maatschappelijke aspecten. Inwoners worden intensief betrokken bij het traject.  Er zijn weinig voorzieningen in de wijk, er is geen school. Sinds kort is er een gezelschapshuis voor inloop en ontmoeting. De wijk moet opnieuw worden opgebouwd. Het woongebied wordt omsloten door een spoorlijn, de rijksweg/vliegbasis en bos en industrie. Er komt een nieuwe langzaam verkeer verbinding onder het spoor door, die de verbinding maakt naar het dorp. 

Beweegvriendelijke Omgeving is onderdeel van het sportbeleid van de gemeente. Hoe kan de gemeente dit in samenwerking met de wijkbewoners concretiseren in Rijen-Zuid? Hoe kan Rijen-Zuid een beweegvriendelijke wijk worden, inclusief een QR beweegroute? 

Gemeente Waalwijk – Bloemenoord

De gemeente, woningcorporatie en welzijnsorganisatie werken samen aan de herontwikkeling van de wijk Bloemenoord. Een oudere wijk, met veel inwoners met een migratieachtergrond en ook een ‘Brabants volkswijk’ karakter. In een deel van de wijk komen nieuwe flatgebouwen en wordt ook de openbare ruimte aangepast. In deze flats komen nieuwe inwoners en inwoners die al eerder in de wijk woonden terug. Het project Samen Vitaal in de Wijk loopt al een poosje. Maatschappelijke organisaties en zorgorganisaties hebben contact met kwetsbare inwoners en hebben bevraagd wat zij nodig hebben om meer te bewegen. 

Gemeente Waalwijk wil graag weten hoe Bloemenoord een beweegvriendelijke wijk kan worden, met name het deel waar nieuwe flats komen biedt kansen om op dit moment ook in de fysieke omgeving wat te doen. Wat adviseren jullie gemeente Waalwijk?