Netwerk Teaching Games

Het Netwerk Teaching Games (NTG) vormt een platform waarin professionals die zich bezighouden met het leren en onderwijzen van spelsporten, kennis en expertise blijvend kunnen delen, genereren en bediscussiëren. Het NTG tracht een verbindende schakel te vormen tussen theoretische opvattingen over leren spelen en de praktijk (de didactiek) van spelsporten. Hierbij wordt aansluiting en verantwoording gezocht bij actuele opvattingen over (sociaal) constructivistisch leren, motivatie en motorisch leren.

Publicaties

De volgende publicaties of artikelen werden geschreven vanuit het project Netwerk Teaching Games

Over

Het Netwerk Teaching Games (NTG) vormt een platform waarin professionals die zich bezighouden met het leren en onderwijzen van spelsporten, kennis en expertise blijvend kunnen delen, genereren en bediscussiëren. Het NTG tracht een verbindende schakel te vormen tussen theoretische opvattingen over leren spelen en de praktijk (de didactiek) van spelsporten. Hierbij wordt aansluiting en verantwoording gezocht bij actuele opvattingen over (sociaal) constructivistisch leren, motivatie en motorisch leren.

Uitgangspunten

NTG hanteert een spel- en spelergecentreerde benaderingswijze (game centered approach) van, een visie op spel(sport)onderwijs, die zich richt op het beter en enthousiaster leren spelen/ deelnemen aan spel(sport)activiteiten, door: 

  • Leerlingen en/of spelers te plaatsen in betekenisvolle spel(sport)situaties. Waarbij onder betekenisvol wordt verstaan dat de kern(spel)uitdaging van de activiteit aanleiding is voor, en/of centraal staat bij de vormgeving en invulling van het spel(sport)onderwijs;
  • Het ontwikkelen van spelinzicht, het tactisch leren (game knowledge, game understanding, decision making) bij leerlingen en/of spelers centraal te zetten, en dit bij aanvang van het leerproces boven het aanleren van specifieke technieken te plaatsen;
  • De inbreng van, en de samenwerking tussen leerlingen en/of spelers te stimuleren, te respecteren en te waarderen (zinvol deelnemen);
  • Spel(sport)activiteiten zodanig aan te passen dat de kenmerkende speluitdagingen behouden blijven, maar de betrokkenheid en succeservaringen van iedere leerling en/of speler geoptimaliseerd worden.

Het NTG hanteert met name het Teaching Games for Understanding (TGfU) model als inspiratiebron. De kern van het model wordt onderschreven, maar niet zozeer gevolgd of verklaard. Er wordt gezocht naar, en gebruik gemaakt van elementen uit dit model, die voor mogelijk nieuw te ontwikkelen spel(sport)didactiek, belangrijk en bruikbaar kunnen zijn. Belangrijke elementen uit het model, zoals decision making binnen de spelcontext, vormen de kern van nieuwe vraagstukken en onderzoek situaties.

Contact

Initiatiefnemers van het Netwerk Teaching Games (NTG) zijn Fontys Sporthogeschool Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) Eindhoven en Hogeschool Windesheim (ALO) Zwolle.

Contactpersonen: Gwen Weeldenburg & Daan Geelen
E-mailadres: ntg-sporthogeschool@fontys.nl
Telefoon: +31(0)8850 73708, +31(0)8850 76071
Twitter: @TeachingGames
Facebook: www.facebook.com/TeachingGames

 

Team Netwerk Teaching Games en betrokken docenten

Gwen Weeldenburg
Opleidingsdocent bij Fontys

Daan Geelen
Opleidingsdocent bij Fontys

Bart Neutkens
Opleidingsdocent bij Fontys

Enrico Zondag
Opleidingsdocent bij Fontys

Partners

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Activiteiten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nieuws

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.