Netwerk Teaching Games

Het Netwerk Teaching Games (NTG) vormt een platform waarin professionals die zich bezighouden met het leren en onderwijzen van spelsporten, kennis en expertise blijvend kunnen delen, genereren en bediscussiëren. Het NTG tracht een verbindende schakel te vormen tussen theoretische opvattingen over leren spelen en de praktijk (de didactiek) van spelsporten. Hierbij wordt aansluiting en verantwoording gezocht bij actuele opvattingen over (sociaal) constructivistisch leren, motivatie en motorisch leren.

Uitgangspunten

NTG hanteert een spel- en spelergecentreerde benaderingswijze (game centered approach) van, een visie op spel(sport)onderwijs, die zich richt op het beter en enthousiaster leren spelen/ deelnemen aan spel(sport)activiteiten, door: 

  • Leerlingen en/of spelers te plaatsen in betekenisvolle spel(sport)situaties. Waarbij onder betekenisvol wordt verstaan dat de kern(spel)uitdaging van de activiteit aanleiding is voor, en/of centraal staat bij de vormgeving en invulling van het spel(sport)onderwijs;
  • Het ontwikkelen van spelinzicht, het tactisch leren (game knowledge, game understanding, decision making) bij leerlingen en/of spelers centraal te zetten, en dit bij aanvang van het leerproces boven het aanleren van specifieke technieken te plaatsen;
  • De inbreng van, en de samenwerking tussen leerlingen en/of spelers te stimuleren, te respecteren en te waarderen (zinvol deelnemen);
  • Spel(sport)activiteiten zodanig aan te passen dat de kenmerkende speluitdagingen behouden blijven, maar de betrokkenheid en succeservaringen van iedere leerling en/of speler geoptimaliseerd worden.

2022 - Symposium

2019 - Symposium

2018 - Symposium

2017 - Symposium

'GBAs Globally'

'Motiverend leerklimaat'

'Spelend beoordelen'

'Game Sense'

Lees hier meer over het symposium ‘Game-Based Approaches (GBAs) Globally’ van 8 april 2022.

Lees hier meer over het symposium ‘Motiverend leerklimaat’ van 14 juni 2019.

Lees hier meer over het symposium ‘Spelen beoordelen’ van 19 mei 2018.

Lees hier meer over het symposium Netwerk Teaching Games van 19 mei 2017.

Contact

Initiatiefnemers van het Netwerk Teaching Games (NTG) zijn Fontys Sport en Bewegen Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) Eindhoven en Hogeschool Windesheim (ALO) Zwolle.

Contactpersonen: Gwen Weeldenburg & Daan Geelen
E-mailadres: ntg-sporthogeschool@fontys.nl
Telefoon: +31(0)8850 73708, +31(0)8850 76071
Twitter: @TeachingGames
Facebook: www.facebook.com/TeachingGames

 

Team Netwerk Teaching Games en betrokken docenten

Michiel Ellenbroek
Opleidingsdocent bij Fontys

Frank de Kok
Opleidingsdocent bij Fontys

Thijs de Jong
Opleidingsdocent bij Fontys

Partners

Windesheim Zwolle

Het kenniscentrum Bewegen en Educatie en de Calo van Hogeschool Windesheim voert onderzoek uit op het gebied van bewegen en sport. De thema’s in de onderzoeksprojecten zijn gericht op het motorisch leerproces van kinderen, hun percepties en ‘decision making’ in sportspelen en de rol en betekenis van digitalisering in de contexten bewegingsonderwijs en sport. Deze thema’s worden uitgevoerd door het lectoraat Bewegen, School & Sport. Hiertoe behoren de activiteiten van het Netwerk Teaching Games. In dit netwerk staat de ontwikkeling van sport- en onderwijsconcepten over spelgecentreerd leren centraal.

Een van de projecten bestaat uit de samenwerking met de jeugdopleiding van PEC Zwolle. Het doel van deze samenwerking is de implementatie van impliciete leermethoden in de bestaande trainingsprogramma’s van de jeugdopleiding. Binnen het NTG biedt het kenniscentrum ondersteuning in het schrijven van publicaties en concepten voor methodeboeken over aangepaste spelsituaties.

Daarnaast verzorgt het lectoraat nationale en internationale workshops en keynotes over het spelconcept en curriculum model Teaching Games for Understanding.

Contactgegevens Windesheim
Contactpersoon: Jeroen Koekoek
E-mail: jh.koekoek@windesheim.nl
Website: www.windesheim.nl

Fontys Hogeschool

Maak kennis met Fontys Hogeschool, gevestigd in één van Nederlands grootste sportconcentratiegebieden; Genneper Parken in Eindhoven. Bij Fontys heb je de mogelijkheid om voltijd bacheloropleidingen te volgen op het gebied van Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) en Sportkunde. Daarnaast wordt ook de deeltijd Master of Sports en deeltijd/voltijd Master Healthy Ageing aangeboden.

Contactgegevens Fontys
Contactpersoon: Vincent Verdoorn
E-mail: v.verdoorn@fontys.nl
Website: www.fontys.nl

 

Nieuws

Spelenderwijs onderwijs
12-01-2016

Motiverend beoordelen
12-01-2016

Papendaldagen – ‘Inzichtelijk leren spelen binnen terugslagspelen’
08-07-2015

Ook dit jaar mocht de sectie spelsportonderwijs van de Fontys Sport en Bewegen weer drie workshops verzorgen tijdens de Papendaldagen, met dit jaar als thema “inzichtelijk leren spelen binnen terugslagspelen”. Op 23 juni 2015 stond het vakdidactisch model SPELinZICHT, waarin o.a. het spelend leren spelen een uitgangspunt vormt, en bij aanvang van het leerproces de nadruk wordt gelegd op het aanleren van tactische i.p.v. technische vaardigheden. Ruim 100 collega’s van de KVLO-afdeling Gelre speelden enthousiast een groot aantal volleybal-, badminton- en tafeltennisactiviteiten op verschillende niveaus. Daarmee kregen de deelnemers een aantal praktische tools van waaruit elke docent, op basis van speluitdagingen, onderwijsleerstof op maat kan ontwikkelen. Als uitsmijter werden de deelnemers uitgedaagd om mee te denken over de mogelijkheden van adaptief toetsen binnen spelsportonderwijs. Wellicht een interessant thema voor een volgende workshop. In november van dit jaar komt het boek ‘SPELinZICHT’ op de markt. Hierin wordt een vakdidactisch model van een speler- en spelgecentreerde didactiek van spelsporten uitgewerkt, en een groot aantal inspirerende voorbeelden gegeven.