Symposium Netwerk Teaching Games (2017)

Programma

Het Netwerk Teaching Games (NTG) vormt een platform waarin professionals die zich bezighouden met het leren en onderwijzen van spelsporten, kennis en expertise blijvend kunnen delen, genereren en bediscussiëren. Door het organiseren van masterclasses en studiedagen tracht het NTG een verbindende schakel te vormen tussen theoretische opvattingen over leren spelen en de daadwerkelijke praktijk (de didactiek) van spelsporten.

Op 19 mei 2017 willen we u een inspirerend programma bieden. Er komen professionals uit de sport en/of het onderwijs die de laatste jaren met een spelgecentreerde benaderingswijze successen hebben geboekt. Dit jaar staat de studiedag in het teken van zelfregulatie. We hopen u een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe u als professional het probleemoplossend vermogen van uw spelers kunt vergroten.

Er is voor het programma een bewuste keuze gemaakt voor korte workshops, zodat u de mogelijkheid heeft om bij zo veel mogelijk onderdelen geïnspireerd te kunnen worden. De verdieping krijgt handen en voeten tijdens de masterclass.

13.30 – 14.00 uur ontvangst en opening
14.00 – 15.00 uur ronde 1
15.10 – 16.10 uur ronde 2
16.15 – 16.45 uur Bureau Spelsport*
16.45 – 17.45 uur ronde 3**
17.45 – 18.30 uur diner
18.30 – 20.00 uur Masterclass Dr. Shane Pill ***
20.00 – 21.30 uur borrel

* Bureau Spelsport. U hoeft zich voor deze ronde niet in te schrijven. In een informele setting kunt u in gesprek gaan met collega’s over uw visie en ervaringen binnen de spelsport. Er zullen pitches gegeven worden door Tineke Meens (BS de Vijf Hoeven), Thijs de Jong (KW1 College, Sport en Bewegen) alsmede 4e jaars studenten van de ALO die hun praktijkonderzoek doen binnen de themagroep Teaching Games.
** Ronde 3. I.v.m extern verhuur van de hockeyvelden zal er de laatste ronde geen workshop hockey (door Sjef Hendrikx en Fieke Boekhorst) aangeboden worden.
*** Masterclass Dr. Shane Pill. U hoeft zich voor deze ronde niet in te schrijven. Deze masterclass is voor iedereen toegankelijk. Actieve deelname kan niet gegarandeerd worden.

 

Presentaties studiedag NTG

Bureau Spelsport
Bureau Spelsport Active reviewing VO
Bureau Spelsport HBO
Bureau Spelsport MBO

Bureau Spelsport VO
Bureau Spelsport BO

Workshop
Workshop voetbal praktijk
Workshop softbal
Workshop volleybal
Workshop hockey

Masterclass
Masterclass Dr. Shane Pill