Welkom bij ons

Symposium 'Bewegen in en rondom de school' terugblik

Nieuws

Lectorale rede dave

Lectorale rede Dave van Kann

Lectorale rede Dave van Kann Fontys Sporthogeschool in Eindhoven, 30 maart 2023 – Dave van Kann werd benoemd tot lector binnen lectoraat Move to Be....

Lees meer

Wijkgericht werken (minor)

Wijkgericht werken Minor beoogt kwaliteitsimpuls bij maatschappelijke inzet sport Sinds 2017 vallen alle sportopleidingen aan HBO-instellingen in Nederland onder de noemer Sportkunde, behalve de ALO’s. Het...

Lees meer
GROZ

GROZ ontwikkelt door in Brainport

GROZ ontwikkelt door in Brainport  ‘De STAP naar gezonder’ nu ook gestart in Son en Breugel Na initiatieven in de Eindhovense wijken Achtse Barrier en Tongelre, breidt...

Lees meer
Praktijkgericht onderzoek

Praktijkgericht onderzoek

Praktijkgericht onderzoek Verruiming eerste geldstroom luidt volgende fase praktijkgericht onderzoek in Wat doen de toegenomen investeringen in de eerste geldstroom van hogescholen met het praktijkgericht...

Lees meer

Kennisthema's

Leren bewegen

Leren bewegen

Binnen het kennisthema leren bewegen van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van bewegen in en rondom de school centraal. Onze ambitie is om ALLE jongeren een gezonde, actieve start van hun leven te kunnen bieden. We maken een onderscheid tussen twee onderzoekslijnen binnen Leren Bewegen:

  • Lichamelijke opvoeding
  • Bewegen in en rondom school
Actieve leefstijl

Actieve leefstijl

Binnen het kennisthema ‘actieve leefstijl’ van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl centraal. We richten ons binnen deze onderzoekslijn enerzijds op volwassenen die het moeilijk vinden om een actieve leefstijl te combineren met werk en zorg voor een gezin en anderzijds op individuele en ongebonden breedtesporters zoals hardlopers, fietsers en wandelaars die behoefte hebben aan begeleiding op maat om blessures te voorkomen en demotivatie te overwinnen. We kijken met name naar de rol die technologie hierbij kan spelen.

BVO

Beweegvriendelijke omgeving

Binnen het kennisthema beweegvriendelijke omgeving (BVO) van het lectoraat Move to Be staat het gebruik van de openbare ruimte voor sporten en bewegen centraal. Onze ambitie is om de openbare ruimte zo in te richten dat mensen gestimuleerd worden om te bewegen.

 

Enkele voorbeelden van onderwerpen waar de onderzoekslijn ‘beweegvriendelijke omgeving’ zich mee bezig houdt zijn: meten en monitoren van het gebruik van de openbare ruimte, interdisciplinaire samenwerking in de openbare ruimte en laagdrempelige interventies in de openbare ruimte.

Over Een Leven Lang Bewegen

Fontys Sporthogeschool levert een wezenlijke bijdrage aan het welzijn in onze samenleving (#forsociety). Samen met studenten en werkveld werken we in een inspirerende onderwijs- en onderzoeksomgeving aan vernieuwende en voor de praktijk relevante oplossingen om iedereen van jong tot oud verantwoord te laten bewegen. Fontys Sporthogeschool staat voor een leven lang bewegen.Om deze impact nog beter te verwezenlijken brengen we onderzoek, innovatie én professionaliseringsactiviteiten dichter bij elkaar brengen in een Team Onderzoek & Professionalisering. Op deze wijze wordt beoogd om een gelijkwaardige positie van onderzoek ten opzichte van onderwijs te creëren. Dit sluit aan bij de ambitie van Fontys University of Applied Sciences. Onderzoek wordt daarmee ingezet als katalysator voor inhoudelijke vernieuwingen in het onderwijs en werkveld.