www.beweegvriendelijkebuurt.nl

Binnen het kennisthema beweegvriendelijke omgeving van het lectoraat Move to Be staat het gebruik van de openbare ruimte voor sporten en bewegen centraal. Onze ambitie is om de openbare ruimte zo in te richten dat mensen gestimuleerd en gefaciliteerd worden om te bewegen.

Enkele voorbeelden van onderwerpen waar de onderzoekslijn ‘beweegvriendelijke omgeving’ zijn: meten en monitoren van het gebruik van de openbare ruimte, interdisciplinaire samenwerking om het werken in en aan een beweegvriendelijke omgeving te bevorderen en laagdrempelige interventies in de openbare ruimte.

Beweegvriendelijke buurt

Stappenplan beweevriendelijke buurt

Voor het realiseren van een beweegvriendelijke omgeving (BVO) of het uitvoeren van ‘Bewegen in de Openbare Ruimte’ (BIOR) is het volgende stappenplan een handig hulpmiddel. Denk bijvoorbeeld aan: ontwikkelen van een beweegpark, een groenstrook openbaar toegankelijk maken voor sport en bewegen, inwoners activeren en faciliteren om meer te bewegen in de openbare ruimte, een park gebruiken voor bewegingsonderwijs of beweegactiviteiten, een bewonersinitiatief voor een beweegvriendelijke omgeving ondersteunen en faciliteren, een beweegroute ontwikkelen, een pumptrack realiseren, etc.

Er is veel variatie in projecten waarvoor je dit stappenplan kan inzetten. Het kunnen grote of kleine locaties zijn en het kan ook gaan om routes (groter schaalniveau). Het kan ook gaan over een initiatief of project verspreid over verschillende locaties. Het kan gaan om een vooraf specifiek aangewezen locatie, of een initiatief waarvoor nog een locatie gezocht en gekozen moet worden. Het kan gaan om een inwonersinitiatief wat bij jou komt, of om een opdracht die je vanuit je eigen organisatie krijgt.
Dit allemaal heeft invloed op de stappen die je zet in het proces. Het instapmoment is dus per project of situatie anders.  

Actuele projecten

Voorkom en herstel
Steven Vos Engine thumbnail
KIEM Roosendaal thumbnail
KIEM Roosendaal thumbnail
Fitroute Montfort thumnail
BVO